K věčnému míru

Mír není pouhou lidskou touhou, ale povinností stejně jako individuální morálka

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525