Kniháreň 2021 – august

Michel Houellebecq: Možnosť ostrova | Bill Gates: Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe

Kniháreň 2021 – júl 2

The Paris Review: Rozhovory s osobnosťami literatúry 60. rokov | Yoram Hazony: Chvála

Kniháreň 2021 – január 3

Zdeněk Doskočil: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu

Kniháreň 2019 – júl

Milan Šútovec: Politické Slovensko | Petr Luňák (ed.): Plánování nemyslitelného Československé válečné

Kniháreň 2019 – máj

Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik| Serhii Plokhy: Černobyl (Historie jaderné katastrofy) |

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525