ECHO ČITATEĽOV

Eduard Chmelár: Slúžiť, brániť a viesť národ k bratstvu a svornosti

To, čo sa podarilo dvom vedúcim osobnostiam Matice slovenskej po jej založení – Štefanovi Moysesovi a Karolovi Kuzmánymu, by malo inšpirovať všetky nasledujúce osobnosti verejného života, rôzne zoskupenia, hnutia i politické strany na Slovensku. Najmä dnes by bolo veľmi prospešné podnietiť v nich vôľu odsunúť do úzadia parciálne názorové odlišnosti a sústrediť sa na utvorenie a postupnú realizáciu spoločnej a spájajúcej vízie, ako skvalitniť život na Slovensku nielen z ekonomicko-sociálneho či politického, ale aj kultúrneho vrátane duchovného hľadiska. Som rada, že E. Chmelár pripomenul obe osobnosti, ktoré môžu byť pre našu predvolebne rozoštvanú spoločnosť aktivizujúcim príkladom.

(Celkovo 101 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter