Kniháreň – august 3

Vladimír Farkaš: Ja som ňi sťato | Hans Maršálek: Historie koncentračního tábora Mauthausen | Rüdiger Safranski: Goethe | Moisés Naím: Pomsta moci | Egon Erwin Kisch: Říkaj mi Tonka Šibenice | Monika Czernin: Josef II. – Fascinující život habsburského císaře  | Max Hastings: Vietnam 1945 – 1975

Vladimír Farkaš: ja som ňi sťato

Emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, popredný slovenský vedec, mikrobiológ a biotechnológ, sa narodil v rodine dolnozemských Slovákov v dedinke Bingula vo Vojvodine (Srbsko). V tejto knihe autor opisuje zážitky a pocity osemročného chlapca, presadeného z dedinského prostredia do veľkého mesta, akým sa mu vtedy javila Bratislava. Vo veku štrnástich rokov odišiel do Prahy študovať na Priemyselnú školu jadrovej techniky a po jej ukončení pokračoval v štúdiu na Fakulte technickej a jadrovej fyziky Českého vysokého učenia technického v Prahe v špecializácii jadrová chémia. Autor zaujímavým spôsobom vykresľuje svoje životné peripetie počas štúdia i po ňom, ako aj cestu, ktorá ho priviedla k splneniu sna stať sa vedcom. Jeho túžby sa začali plniť nástupom na vedeckú ašpirantúru v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde je činný doteraz. Postupom času sa prepracoval medzi slovenskú vedeckú elitu, pôsobil ako hosťujúci profesor na viacerých špičkových vedeckých pracoviskách a univerzitách v USA, Kanade, Japonsku, Škótsku, Austrálii… Svojimi výsledkami v oblasti biochémie sacharidov a biologickej ochrany rastlín dosiahol významné uznanie doma i v zahraničí. Za celoživotné výsledky vedeckej práce a ich realizáciu v praxi získal viacero prestížnych ocenení. Autor chce týmito zápiskami ukázať, že veda v nijakom prípade nie je nuda, a inšpirovať mladých ľudí, aby neváhali zvoliť si vedeckú dráhu ako celoživotné povolanie.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022, 208 strán

Hans Maršálek: Historie koncentračního tábora Mauthausen

Publikácia je historickou štúdiou o najväčšom koncentračnom tábore na území Rakúska, ktorý bol tiež jedným z najkrutejších a najobávanejších táborov v čase tretej ríše. Prešlo ním viac než 200 000 ľudí, z nich vyše 100 000 bolo zavraždených, udusených v plynovej komore či podľahlo neľudskému zaobchádzaniu. Kniha vychádza z archívnych prameňov, sekundárnej literatúry a tiež zo spomienok autora, ktorý bol od roku 1942 až do oslobodenia v máji 1945 mauthausenským väzňom. Ide o najúplnejšiu dokumentáciu k dejinám koncentračného tábora Mauthausen.

Hans Maršálek bol rakúsky spisovateľ, politický aktivista a detektív českého pôvodu. Ako oddaného socialistu, aktívneho v odboji, ho nacisti zatkli a uväznili v koncentračnom tábore. Po vojne prispel k vypátraniu a odsúdeniu mnohých nacistických zločincov.
Academia 2022, 536 strán

Rüdiger Safranski: Goethe

Goethe, jako bychom se s ním setkali poprvé: Na vrcholu své biografické tvorby nám Rüdiger Safranski tohoto génia století představuje v novém světle. U žádného autora novější doby neproudí biografické prameny tak bohatě, ale k žádnému se zároveň nevztahuje tak velké množství názorů a interpretací. Safranski, mistr výkladu z hlediska dějin duchovního vývoje, se Goethovi přibližuje výhradně z primárních pramenů díla, dopisů, deníků, rozhovorů, poznámek současníků. Vzniká tak neobvykle živý obraz člověka, jehož životní cesta zahrnuje období od hravého rokoka až ke střízlivému věku železnic, člověka, kterému celá jedna epocha vděčí za své jméno: doba Goethova. Goethovo rané literární dílo je určitým měřítkem dodnes. Jemu samému se však po údobí kultu génia literární život ve Frankfurtu omrzel. Riskoval radikální řez a v roce 1775 odešel do malého vévodství Sasko-výmarského, kde jako vévodův přítel nakonec zastával úřad státního ministra. Zatímco i nadále tvořil nezapomenutelné básně, divadelní hry a romány a věnoval se práci na Faustovi, uvědomoval si stále naléhavěji, že skutečným dílem je možná i sám jeho život, kterému chtěl v bouřlivé době vtisknout nezaměnitelnou podobu. Rüdiger Safranski líčí nejen Goethovu tvorbu a jeho dobu, ale i tuto básníkovu práci na sobě samém. V jeho knize se tak navíc jedná o příklad umění žít, které se zčásti podařilo a zčásti ztroskotalo, ale přesto je pro nás neustále významné a poučné. Čtenáři se nyní po více jak 46 letech dostává do ruky ucelená kvalitní a moderně pojatá Goethova biografie, jež byla v Německu přijata s nadšením.
Centrum pro studium demokracie a kultury 2022, 600 strán

Moisés Naím: Pomsta moci

Nevšedný a napínavý príbeh o budúcnosti demokracie, ktorý objasňuje jeden z najdôležitejších zápasov dnešnej doby: o budúcnosť slobody a porážku autokratických režimov. Známy ekonóm, bývalý juhoamerický politik a politológ, bývalý editor časopisu Foreign Affairs Moisés Naím prináša nevšedný a naliehavý pohľad do budúcnosti demokracie a zároveň objasňuje jeden z najdôležitejších konfliktov dnešných čias: ako zachovať slobodu a demokraciu vs. ako ovládnuť a poraziť autokratov, ktorí sa vynárajú v každej krajine ako huby po daždi. V knihe Pomsta moci vysvetľuje politické trendy, podmienky, technológie a typ správania, ktoré prispievajú ku koncentrácii moci a k rozličným politickým a ideovým rozporom. Sústreďuje sa najmä na tri P – populizmus, polarizáciu a postpravdivosť. Ide o nástroje, ktoré sa v politike vyskytujú odjakživa, no súčasní politici ich kombinujú novým a ešte desivejším spôsobom, aby podkopali zásady demokracie. Pomsta moci je plná kontroverzných postáv a strhujúcich príbehov o nástupe k moci, ale aj názorných príkladov trikov a taktík proti tým, ktorí sa snažia autoritársku moc oslabiť. Vďaka prístupu k najaktuálnejším informáciám a poznatkom v spoločenskovednom výskume Naím odhaľuje opakujúci sa vzorec stratégií na upevnenie moci, a to aj v krajinách s výrazne protikladným politickým, ekonomickým a sociálnym pozadím. Zároveň ponúka zamyslenie nad tým, čo možno urobiť pre to, aby znovu zvíťazili sloboda a demokracia. Výsledky boja o moc totiž v závere určia, či sa v budúcnosti uberieme demokratickou alebo autokratickou cestou.
N Press 2022, 344 strán

Egon Erwin Kisch: Říkaj mi Tonka Šibenice

Výbor z díla Egona Erwina Kische připomíná velkou osobnost meziválečné česko-německé žurnalistiky a literatury. Autora, který sice za života bral popularitu plnými hrstmi, ale po smrti jeho práci zatížily nežádoucí ideové vzorce: Kische si neomaleně přivlastnila komunistická propaganda a přetavila jej na jednoho ze svých věrozvěstů. Cílem přítomného výboru, spjatého v první řadě s Prahou, s ranými a méně známými Kischovými texty, je zažité čtení relativizovat. Ukázat, že Kisch byl především velký novinář a spisovatel, zdatný stylista a bezpochyby zábavný kumpán. Jeho dílo skvěle funguje i po století, a i kdyby „jen“ portrétoval dobu, dokumentoval vybraná místa, lidi, události, je jeho přínos české, potažmo evropské kultuře a společnosti nezpochybnitelný.
Academia 2022, 416 strán

Monika Czernin: Josef II. – Fascinující život habsburského císaře

Konec 18. století. Evropské monarchie se otřásají v základech. Syn Marie Terezie císař Josef II. vidí nutnost reforem a s nadšením sahá po myšlenkách osvícenství. Bez velké slávy a početného doprovodu procestuje inkognito svou obrovskou říši. Na vlastní oči zjišťuje, jak žijí jeho poddaní, jak trpí robotou, jak hladoví. Setkává se s prostými lidmi i s knížaty a králi, navštěvuje špitály a továrny a neustále sbírá nové poznatky, které využívá při budování svého moderního státu. U sestry ve Versailles pociťuje předzvěsti Velké francouzské revoluce. Nakonec na cestách stráví čtvrtinu doby své vlády. Monika Czernin, rakouská spisovatelka a filmařka s původem v českém šlechtickém rodu Černínů z Chudenic,  předkládá obraz výjimečného panovníka, který v mnohém předběhl svou dobu.
MOBA 2022, 400 strán

Max Hastings: Vietnam 1945 – 1975

Kompletně zpracovaná kronika jednoho z nejtragičtějších konfliktů dvacátého století.
„Charakteristicky vytříbené, monumentální dílo, které skvěle vykresluje politické, kulturní, vojenské a sociální faktory, jež vedly k jednomu z nejkontroverznějších a nejničivějších konfliktů v historii USA.“ (Generál David Petraeus)

Vietnam je místem, kde byl západní svět zatažen do jednoho z nejkontroverznějších střetů moderní doby, který začal ponižujícím vojenským fiaskem Francie v roce 1954 a vyvrcholil mnohem potupnější porážkou Spojených států amerických v roce 1975. Max Hastings tři roky shromažďoval materiály, včetně rozhovorů s mnoha přímými účastníky konfliktu na obou stranách a velkého množství amerických a vietnamských dokumentů a memoárů, aby tento zdlouhavý a složitý konflikt mohl zachytit ve vší jeho spletitosti.
Žádná dřívější publikace dosud nedokázala politickou a vojenskou historii vietnamského konfliktu věrně skloubit se strhujícími osobními příběhy jeho účastníků. Max Hastings se tohoto úkolu dle očekávání zhostil výtečně. Svědectví vojenských vůdců i rolníků, státníků i vojáků, která se mu podařilo získat, spoludotváří toto výjimečné faktografické dílo.
Práh 2022, 848 strán

(Celkovo 147 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter