Kniháreň 2022 – august 2

Anton Hrnko: 30 rokov s politikou. Spomienky a publicistika historika Antona Hrnka | Gustáv Murín: Povstanie – 60 dní národa – I.: August – čas príprav | Samuel Brečka: Martin Rázus v Brezne

Anton Hrnko: 30 rokov s politikou. Spomienky a publicistika historika Antona Hrnka

V knihe, ktorú zostavil Igor Laciak a zrodila sa v Nadácii Pro Patria, nájdete spomienky historika a politika Antona Hrnka na prelomové udalosti Nežnej revolúcie. Cez rozprávanie o autorovom živote, ako aj cez jeho výber publicistických článkov si čitateľ môže vytvoriť obraz o období, ktoré sformovalo samostatnú Slovenskú republiku.

Anton Hrnko: „Verím, že ľudia zaujímajúci sa o národnú politiku v posledných tridsiatich rokoch tam niečo nájdu, čo by ich mohlo zaujímať.“
Perfekt 2022/08, 328 strán


Gustáv Murín: Povstanie – 60 dní národa – I.: August – čas príprav

Prvý diel trilógie nazvanej Povstanie – 60 dní národa. Nejde o ďalšiu historickú faktografiu na danú tému. Je to unikátna kronika osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte vydávajú na epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ. Kniha mapuje začiatok Povstania po dňoch a na každý je tu jeden výnimočný príbeh či ľudský osud. To všetko rámcované známymi historickými udalosťami k danému dňu. Prelína sa tu tak unikátnym spôsobom všeobecná história s osobnými dejinami.
Magnet Press Slovakia, 31. 08. 2022, 136 strán


Samuel Brečka: Martin Rázus v Brezne

Kniha sa venuje životu a dielu významného slovenského básnika, literáta, politika a cirkevného činiteľa Martina Rázusa počas jeho pôsobeniu v Brezne. Martin Rázus v období rokov 1930 – 1937 bol na vrchole nielen svojej literárnej tvorby (Maroško, Maroško študuje, Júlia, Krčmársky kráľ, Odkaz mŕtvych, atď.), ale aj ako predseda Slovenskej národnej strany a poslanec Národného zhromaždenia aj svojej politickej kariéry. Kniha sa v piatich kapitolách zaoberá Breznom v dobe Rázusovej; Rázusom ako breznianskym kňazom, Rázusom ako politikom a literátom. Posledná kapitola hovorí o tom, aký odkaz zanechal Martin Rázus po svojej predčasnej smrti.
Samuel Brečka, 1. 7. 2022, 120 strán

(Celkovo 175 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter