MOJE NAJMILŠIE | ANKETA TRI + DVE

Uverejňujeme príspevky prvých troch účastníkov ankety Moje najmilšie. Myslíme si, že drobné odchýlky od „zadania“ by nemali prekážať…

ĽUBOŠ BLAHA, filozof, politik

1. Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest Komunistickej strany
V žiadnej inej knihy nedokázali Marx s Engelsom tak prehľadne, pútavo a systematicky predostrieť svoje revolučné myšlienky, ktoré sú dodnes hlavným zdrojom antikapitalizmu a ľavicovej filozofie. Existuje množstvo významných marxistických prác, mnohé z nich sú modernejšie a aktuálnejšie, ale žiadna z nich sa nevyrovná tejto klasike.

2. Vladimír Mináč: Dúchanie do pahrieb
Slováci ako plebejský národ, v ktorom večne drieme duch vzbury. Takto Mináč interpretoval naše národné dejiny a s neuveriteľným literárnym talentom dokázal opísať štúrovskú generáciu našich národných dejateľov prostredníctvom ľavicovej interpretácie, ktorá dodnes nemá konkurenciu. Hlboká kniha, nádherná kniha.

3. Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Besy
Sonda do duše ruskej spoločnosti 19. storočia, v ktorej sa anarchistickí mladí muži snažia búrať zaužívané stereotypy. Nikolaj Stavrogin má byť pripodobnením Michaila Bakunina – jeho sila osobnosti, temnota duše a charizma robia z pomyselného antihrdinu jedno z najzaujímavejších literárnych postáv vôbec. Dostojevskij je neprekonateľný – a tento jeho román, do ktorého som sa zamiloval na vysokej škole, ma navždy ovplyvnil. 

Ďalšie tri obľúbené knihy:
Erich Fromm: Mať alebo byť
John Rawls: Teória spravodlivosti
Michael Walzer: Sféry spravodlivosti
(Všetko ide o klasiky, takže som neudával konkrétne vydania.)

STANISLAV BUCHTA, sociológ

1. Gabriel Marquéz: Sto rokov samoty, Slovart 2017
Svetový literárny bestseller a kultový román Gabriela Marquéza Sto rokov samoty je skoncipovaný z množstva epizód, rozpráva fantastické príhody šiestich generácií rodiny Buendí. Popri všedných udalostiach tu ožívajú fantastické príbehy, dávne mýty a legendy a snové imaginácie. V románe sú zakomponované absurdné prvky, ktoré Marquéz prezentuje ako bežnú súčasť ľudského života. Pre tento štýl literárnej formy sa používa označenie magický realizmus. Román Sto rokov samoty patrí k najslávnejším románom 20. storočia. Bol preložený do viac ako 37 jazykov a vyšiel v počte vyše 30 miliónov kusov. Má silný naratív prepojený snovou kreativitou a imagináciou.

2. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, Slovart 2020
Vek je jeden z najsilnejších faktorov, ktorý ovplyvňuje hodnotovú orientáciu, postoje a názory. Táto skutočnosť sa samozrejme prejavuje i v čitateľskej obľúbenosti kníh. Toto konštatovanie však neplatí v prípade románu Malý princ. Je to rozprávka pre dospelých, ktorú čítajú aj deti. Toto útle dielo možno čítať ako rozprávku či alegóriu alebo existenciálny román. Ukazuje, že ľudská fantázia je nekonečná. Spisovateľ a literárny kritik Edmund Wilson povedal: „Žiadni dvaja ľudia nikdy nečítali tú istú knihu. Každý čitateľ prináša svoj zorný uhol pohľadu a svoje hodnotenia“. U niektorých kníh s prívlastkom „bestseller“ kvalita býva veľmi často v nepriamej úmere s popularitou. Pre Malého princa to jednoznačne neplatí.

3. Michail Bulgagov: Majster a Margaréta, Slovart 2019
Relatívne často sa vraciam k tomuto románu, ktorý sa považujem za najlepší postrevolučný ruský román. Zaraďuje sa k originálnym dielam svetovej literatúry. Je syntézou histórie a grotesky, prenikavej satiry a svojskej filozofie umelca obdareného nezvyčajnou obrazotvornosťou. Ide o vydanie, ktoré vychádza z necenzurovaného textu v preklade Jána Štrassera. Román má dve dejové línie a spája v sebe prvky fantastickej grotesky, faustovské motívy a je aj satirou a kritikou riadenej kultúry Sovietskeho zväzu v 30. rokoch. Tento román je pre mňa stále silný zážitok.

Ďalšie dve knihy:
Wiliam Saroyan: Šest zralých hrušek, SNKLU, Praha, 1965
John Updike: Kentaur, Československý spisovatel, 1967

MICHAL MAJTÁN, ekonóm, prognostik

1. Atentát na nežnú revolúciu, Vladimír Ondruš, Ikar 2009, 2019
Spomienky, hľadanie súvislostí a pravdy o revolučných zmenách v SR a v porevolučnej dobe. Špeciálne o vyrovnávaní sa s minulosťou s lustračným ošiaľom. V rámci toho využitie lustrácií na nenápadný atentát na nežnú revolúciu a jej niektorých protagonistov.

2. Všetci ľudia budú bratia, Johan Mário Simmel, Tatran 1971
Román vychádza zo skutočností s kritikou pomerov v Nemeckej spolkovej republike. Ide o napínavú i oddychovú knihu. Autor má brilantný rozprávačský štýl.

3. Claire Hoy, Victor Ostrovsky: Lstí a klamem. Znepokojivý pohled do nitra Mosadu, Ikar 1990
Kniha pojednáva o skúsenostiach príslušníka Mosadu Victora Ostrovského. Opisuje dramatickosť príbehov, ktoré sa odohrávali po celom svete v záujme Izraela. Rozoberá aj vplyv klamstiev a lží na psychiku aktérov. Ostrovsky uvádza aj dôvody svojho odchodu z Mosadu a prečo sa usiluje informovať o jeho činnosti verejnosť. Kniha čelila zákazom vydania a V. Ostrovsky sa skrýval v Toronte.

Ďalšie knihy:
Michal Macháček: Gustáv Husák,
Vyšehrad 2017
(Za túto knihu dostal autor v r. 2018 vyznamenanie ČR Za zásluhy I. stupňa od prezidenta Miloša Zemana.)
Mike Waltari: Egypťan Sinuhe, SPKK 1967 – podobenstvo o láske a nenávisti, historický román.

(Celkovo 366 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter