Anketa – nominácie 29 – 38
VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

Uverejňujeme štvrtú časť nominácií oslovených priaznivcov Slova, ktorí sa čitateľom podujali zdôveriť, čo z kníh vydaných v uplynulom roku ich zaujalo najviac. Budúci týždeň prinesieme vyhodnotenie ankety.

Nominácie 29 – 38 od: ALEXANDER PIEKOV | JAROSLAV ČEJKA | ROMAN MICHELKO | LADISLAV HOHOŠ | MARTA MORAVČÍKOVÁ | JOZEF LYSÝ | ĽUBA VÁVROVÁ | ALENA SEDLÁKOVÁ | KATARÍNA FTÁČNIKOVÁ KOCUROVÁ | JOZEF ŤAŽKÝ

Anketa – nominácie 1 – 9  VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022
Anketa – nominácie 10 – 18 VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022
Anketa – nominácie 19 – 28 VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

29. ALEXANDER PIEKOV, vydavateľ

1. Martin Muránsky: Ernst Tugendhat a jeho „prvá“ filozofia, Togga 2021

Originálna monografia významného súčasného slovenského filozofa, ktorý sa podujal tematizovať existenciálny problém pravdy v širšej optike.

2. Oskar Krejčí: Válka 3.,
aktualizované a doplnené vydanie,
Professional Publishing 2022

Každá vojna je prejavom zlyhania ľudského rozumu. V súčasnosti veľmi aktuálna a zaujímavá analýza o príčinách vojen.

3. Petr Drulák, ed.: Svrchovanost zprava i zleva, Dauphin 8/2022

Zvrchovanosť je dnes spochybňovaná pravicovým neoliberalizmom i ľavicovým progresivizmom a je nálepkovaná ako populizmus či naopak extrémizmus.Petr Drulák, Ján Čarnogurský, Jan Keller, Ľuboš Blaha, Ilona Švihlíková, Roman Michelko, Ivo Budil, Michal Semín, Petr Hampl, Dalibor Jurášek, Adam Votruba a Alain de Benoist ponúkajú širokú škálu názorov a kvalifikovane búrajú zaužívané schémy o tejto tému. Veľmi potrebná publikácia, ktorú časť autorov predstavila aj v Klube Nového slova.

30. JAROSLAV ČEJKA, básnik, spisovateľ

Musím se přiznat, že čtu čím dál méně. Mimo jiné proto, že v záplavě knih vydávaných většinou jen v nízkých nákladech se těžko orientuji. Takže čtu většinou jen knihy svých přátel a známých, které obvykle nepatří mezi bestsellery. Moji tři nominanti se navzájem nejspíš ani neznají. Jsou totiž různého politického přesvědčení, což se samozřejmě odráží i v jejich tvorbě. Ale já jsem z politického známkování literatury už dávno vyrostl.

1. Jozef Špaček: V pavučinách, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Originální mix románu a encyklopedie, který ve mně vzbudil zájem nejen o osudy románových postav, ale i o město Skalici a celé Záhorie, slovenský region, který jsem málo znal.

2. Markéta Hejkalová: Dům pod náměstím, Host 2022

Román jehož hlavním hrdinou je dům, který zažil a přežil spoustů svých stavitelů, obyvatel a dalších postav, jimiž je kniha zalidněná a možná až přelidněná. Jde však o osobitý pohled na Vysočinu, českomoravský region, pro který mám velkou slabost, a navíc z jiného politického břehu, než na kterém stojím já.

3. Dušan Spáčil: Veď mě ve tmě, Bondy 2022

Autorova sedmá básnická sbírka je rozkročená od groteskní skoro epiky s „kriminalistickými“ prvky, přes ironickou lyriku, psanou většinou vázaným veršem, až po originální „rodinné bajky“ z nichž poezii dělá teprve autorův střih. Knížku navíc umocňují působivé ilustrace JanaGablera.

31. ROMAN MICHELKO, politológ, spisovateľ, vydavateľ

Ilan Pappé: Deset mýtů o Izraeli, Rybka Publishers 2022

Brilantná kniha pôvodom izraelského profesora pôsobiaceho v Londýne. Vyvracia nej mýty okolo izraelského naratívu ohľadom Palestínčanov, resp. vyvracia mýty, ktorými oficiálna izraelská garnitúra obhajuje často neobhájiteľné. Či už ide o pseudoargumenty dôvodiace historický nárok na Izrael, pomery v tomto štáte, neospravedlniteľnú okupáciu, zaobchádzanie s Palestínčanmi a množstvo ďalších argumentov, ktoré síce sem-tam preniknú do verejnej debaty, ale nikdy nie v takej koncentrovanej forme. Trocha rušivým javom je predslov, ktorý akoby polemizoval s autorom a niesol sa v duchu, že aj keď sú názory autora tendenčné a často v sporné, v demokratickej krajine ich môže hlásať. K tomu by som len rád dodal, že autor práve vďaka svojim názorom nemohol dlhodobo pôsobiť v akademických pracoviskách doma v Izraeli, ale svoj vedecký azyl a možnosť ďalej akademicky pôsobiť našiel v Londýne. No a na záver len krátka poznámka, dielo tohto autora som sa viackrát pokúšal doniesť aj k slovenským čitateľom, ale Fond na podporu umenia (FPU) vydanie akéhokoľvek jeho diela nikdy nepodporil. Bohužiaľ, aj v Čechách je preložený a vydaný len nepatrný zlomok jeho diela, čo je veľká škoda.

Miloš Čermák, Michal Rybka: Alza: Příběh firmy, která si do toho nenechala mluvit, Bizbooks 2022

Je fascinujúce sledovať príbeh firmy, ktorá začala svoju púť niekde v roku 1994 na študentskom internáte a za necelých tridsať rokov sa z nej stala jedna z najväčších e-commerce korporácii. V knihe je veľmi plasticky popísaný rast firmy, keď Aleš Zavoral na internátnej izbe po nociach montoval počítače a predával ich spolužiakom, až cez prvý malý obchodík v Holešovicach, cez punkovú éru, keď každý robil všetko, až po transformáciu na firmu, ktorá napriek tomu, že jej obraty sú dnes v desiatkach miliárd, si zachovala svoje DNA. To je predovšetkým proklientsky prístup, snaha neustále inovovať svoje postupy, predovšetkým však dáva priestor zamestnancom, aby permanentne inovovali a zlepšovali svoju spoločnosť. Nebojí sa ísť ani do slepých uličiek, robiť chyby, ktoré však vie vždy včas korigovať. Veľmi inšpiratívne a zaujímavé čítanie.

Noa Tishby: Izrael. Zem, ktorú nikto nechápe, Zeď 2022

Táto kniha je akýmsi kontrapunktom tej od Ilana Pappého. Izraelská modelka, herečka a producentka, dlhé roky žijúca v Kalifornii, sa pokúsila napísať knihu pre Američanov s cieľom obhájiť izraelské postoje. Kniha je písaná pre široké publikum, nie akademickým jazykom, kĺže po povrchu, ale možno práve preto je taká úspešná. Silou argumentov sa ani zďaleka nepribližuje tej Desať mýtov o Izraeli, ale svoju hodnotu má v tom, že reprodukuje názory a argumenty priemerných Izraelčanov, ktorí sa snažia obhájiť politiku Izraela voči Palestínčanom, zdôvodniť okupáciu a mnohé ďalšie krajne problematické veci. Knihe však treba uznať, že je napísaná ľahkým perom, dobre sa číta a pre ľudí, ktorí nedisponujú kritickým myslením, môže byť aj presvedčivá. Pre mňa ako čitateľa, ktorý sleduje a zaujíma sa o danú problematiku, mala len tú hodnotu, že mi umožnila ponoriť sa do hlbín „izraelskej duše“. Priznám sa, že argumenty, aké autorka používa, ma, pravdupovediac, zväčša nepresvedčili. Každopádne, človek, ktorého blízkovýchodný konflikt zaujíma, by si mal prečítať obe knihy.

32. LADISLAV HOHOŠ, filozof, futurológ

1. Patrik J. Deneen: Prečo liberalizmus zlyhal, Postoj Media 2022

Filozofa neprekvapí, že ideológia a politický režim na nej založený zaniká, keď sa zdá, že sa ocitol na vrchole a je stelesnením konca dejín. Príklady by sa našli počnúc antikou. Autor svojou kritikou prispieva k poznaniu, že by sme sa mali oslobodiť od všetkých troch veľkých ideológií 19. storočia, hoci to nebolo jeho zámerom. Každá z týchto ideológií bola zdrojom sociálnych patológií, ktoré nedokázala vyriešiť. Autor si predstavuje korekciu liberalizmu v postliberálnej dobe ako návrat ku komunitám, filozoficky povedané k obnoveniu Heglovej Sittlichkeit (to Deneen explicitne netvrdí, moja interpretácia). V 21. storočí socialisti neuspejú s návratom k demokratickému socializmu, konzervatívci neuspejú s návratom k tradičným hodnotám (vrátane náboženských), liberáli neuspejú s komunalizáciou (= obnovenie polis). Úlohou filozofa je klásť otázky, nie podávať meritórne odpovede. Otázku vytýčil Deneen správne: ako si predstaviť a vybudovať spoločnosť po liberalizme.

2. Petr Drulák (ed): Svrchovanost zprava i zleva, Dauphin 2022

Problém suverenity štátov s nástupom novoveku tematizoval J. Bodin v 16.storočí. V súvislosti s koncom neoliberálnej globalizácie táto otázka znovu vystupuje do popredia. Totiž na jednej strane globalizácia prekračuje hranice, pričom na vzdialenosti nezáleží, ale na druhej strane technológie ako 3D tlačiarne umožňujú relokalizáciu a miestnu sebestačnosť. Táto kniha českých a slovenských autorov je tematicky heterogénna, obsahuje však aktuálne aspekty politiky a ekonomiky. Štandardné delenie na pravicu a ľavicu sa stráca, obe strany sú zameniteľné. Podľa Petra Druláka sa nové delenie otvára medzi pravoľavou ideológiou neoliberálneho progresivizmu a alternatívnymi neliberálnymi ideológiami. Ľavica sa primárne orientuje na kritiku ekonomických nerovností a excesov globálneho kapitalizmu. Pravica sa snaží vzdorovať progresivistickým útokom na základné spoločenské inštitúcie, k čomu sa pripája časť alternatívnej ľavice. Na druhej strane časť alternatívnej pravice sa pripája ku kritike neoliberálneho kapitalizmu. O takejto eklekticko-synergickej platforme uvažujú autori knihy.

3. Peter Vidovan: Lenin a 21. storočie. Druhé vydanie doplnené o pohľad autora na zákaz predaja cez vydavateľstvo VEDA, R Free Press 2022

Príbeh vydania knihy Ľuboša Blahu je všeobecne známy a svedčí o vyčíňaní liberálno-fašistickej cenzúry v spoločenských vedách na Slovensku. Samotná kniha poskytuje slovenskému čitateľovi to, čo je čitateľovi na Západe bežne dostupné. Totiž aktualizované názory na V. I. Lenina, jeho politické aktivity, menej sa venuje jeho dielam, ale kriticky hodnotí a aktualizuje miesto tejto historickej osobnosti v dejinách minulého storočia. Leninove životopisy vydávané za minulého režimu sú po faktografickej stránke podrobne a kvalifikovane spracované, ale trpia antihistorickou adoráciou. Pre súčasné generácie, ktoré Lenina vôbec nepoznajú, je Blahova kniha výborným a kriticky objektívnym zdrojom. Samozrejme že Lenin je dodnes kontroverzný, vrátane jeho rozhodnutia uskutočniť boľševickú revolúciu v Rusku, kde na to neboli podmienky a on ako znalec Marxa to vedel. Bol do určitej miery fanatikom, v rámci ľavice patril k menšine extrémistov. Blaha úspešne odlišuje a tematizuje dobové aspekty a historické okolnosti od nadčasového historického významu Lenina a jeho revolúcie.

33. MARTA MORAVČÍKOVÁ, novinárka, publicistka

S úctou k osobnostiam i k jazyku

1. Dnes sa už síce za vzdelanie, žiaľ, nepovažujú vedomosti, ale pár ľudí hádam predsa len ešte vie, kto bol antický vzdelanec Euklides a aký význam má jeho dielo pre matematickú (a nielen matematickú) vedu. O to cennejší je prvý slovenský preklad jeho diela, ktorým nás obohatil významný vedec-matematik, autor Dejín matematiky, prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD. A hoci matematiku vníma ako umenie zrejme iba málo ľudí, a aj na tých spoločnosť zavše zazerá ako na čudákov, kniha Euklides Základy (Perfekt 2022),a jej preklad je nielen vedomostný, ale aj umelecký skvost. Vedecký, literárny aj jazykový.

Keď som dostala ponuku vhĺbiť sa do prekladu tejto knihy pracovne, hoci s trémou, prijala som. Spomenula som si totiž nielen na otca, ktorý matematiku uctieval ako vedu vied i umenie umení, ale aj na svojho stredoškolského profesora matematiky, ktorý mi k nej v maturitnom ročníku pomohol otvoriť dvere tak, že ma, aj keď, žiaľ, trochu neskoro, nadchla. Podobne, ako ma na základnej škole triedna učiteľka nadchla pre slovenčinu a úctu k nej. A v preklade nejednoduchej matematickej témy Euklidových Základov som potom vďaka excelentnej práci prof. Čižmára (aj) s jazykom našla dôkladne vyladenú symbiózu faktov a umenia podať ich aj pri zachovaní všetkých nuáns originálu jasným, presným a bezchybným jazykom. Potvrdilo mi to dávne poznanie, že bez jazykovo presne formulovaného zadania možno aj v matematike sotva očakávať správny výsledok, a že svet čísel môže bez dôkladnej znalosti slov a ich významu viesť k chaosu. Euklides to veľmi dobre vedel a profesor Čižmár to prekladom jeho diela aj vďaka svojej skvelej práci s jazykom veľmi presvedčivo potvrdil.

2. Rozhovory s výnimočným spisovateľom literatúry faktu Vojtechom Zamarovským boli vďaka jeho rozprávaniu šťavnaté, plné historiek a príkladov. Ako jeho knihy. Jeho vzorom totiž boli vždy antickí historici, ktorí pokladali za prednosť, ak boli ich diela pútavé. „Nie ako tie dnešné,“ ako sa raz vyjadril, „ktoré píšu historici len pre historikov.“ Vojtech Zamarovský písal pre bežných čitateľov, neignoroval však fakty, ktorými boli jeho knihy doslova nabité. Napriek tomu sa čítajú priam ako detektívky. Takou je i znovu vydaná, graficky pozoruhodne spracovaná kniha Za tajomstvom ríše Chetitov (Perfekt 2022).Zamarovský v nej okrem iného vzdal poctu ľuďom, vďaka ktorých úsiliu sa ľudstvo dozvedá o svojich koreňoch. Osobitne sa ňou poklonil českému bádateľovi Bedřichovi Hroznému, ktorý rozlúštil jazyk Chetitov a tým umožnil vysvetliť ich pôvod, dejiny, hospodárske a politické zriadenie, literárne pamiatky. A Vojtech Zamarovský priblížil dobrodružstvá pri ich objavovaní tak, že sa dajú čítať jedným dychom.

3. Meduška spisovateľky Eleny Čepčekovej (Perfekt 2022) je vďaka výtvarnému spracovaniu vyšperkovanému ilustráciami Kataríny Vavrovej dvojakým skvostom. Skvostom príbehovo-literárnym i jazykovým, a zároveň skvostom výtvarným. Okrem pôvabného čítania-daru pre deti obohateného napríklad aj slovníčkom slov, ktoré sa už v našej reči zväčša nepoužívajú, a v istom zmysle aj daru pre rodičov, možno túto výtvarne výnimočne stvárnenú knihu vnímať aj ako dar a poctu k stému výročiu spisovateľkinho narodenia a tridsiatemu výročiu jej smrti. Elena Čepčeková prišla na svet 26. januára 1922 v Dolnej Ždani ako Elena Kaššová a odišla z neho 6. januára 1992 v Bratislave.

34. JOZEF LYSÝ, vysokoškolský pedagóg

Peter Weiss: Máme republiku! Eseje o slovenskej štátnosti, Dixit 2022

Peter Weiss ponúka čitateľom eseje, ktoré opisujú drámu krajín východnej Európy po roku 1989. Zmizli štyri existujúce štáty, zrodilo sa štrnásť nových štátov. Toto rozbíjanie pripomína účinky Versaillských zmlúv po prvej svetovej vojne. Rozpadli sa multietnické federácie v regióne. Peter Weiss sa zaoberá dnes evidentne najdôležitejším odkazom SNP, naplnením štátoprávneho ako aj osamostatnením slovenskej štátnosti. V knihe sa mu podarilo ukázať a vyvrátiť mýty, ktoré sú spájané so zánikom československej federácie. Cenné je to predovšetkým preto, lebo Peter Weiss bol priamym politickým aktérom týchto historických udalostí. Kniha ukazuje, aký zápas bolo potrebné vybojovať za schválenie 29. augusta za štátny sviatok. Peter Weiss sa hlási k politickému dedičstvu Alexandra Dubčeka. Dôležitou agendou v jeho diplomatickej činnosti je osobná skúsenosť, ktorú v knihe približuje v súvislosti s maďarským revizionistickým politickým myslením a jeho prejavmi v politike. Odporúčam prečítať všetkým, ktorých tieto témy zaujímajú. Je to pozoruhodná výpoveď politika a diplomata Petra Weissa.

Martin Muránsky: Ernst Tugendhat a jeho „prvá“ filozofia, Togga 2021

Ernst Tugendhat strávil prvých osem rokov života v brnianskej vile Tugendhat. Martin Muránsky približuje nášmu čitateľovi filozofa, ktorý patrí k najinšpiratívnejším filozofom dneška. Odporúčam ju preto, lebo Tugendhat sa vyjadruje ku kľúčovým politickým sporom. Najmä kritikom liberalizmu ponúka Tugendhat dostatok inšpirácií k hľadaniu odpovede. Kniha Martina Muránskeho potvrdzuje prioritu egalitárneho diskurzu v geopolitických siločiarach dneška. Upozorňuje, že žijeme v časoch, v ktorých sa už patrí kritizovať liberalizmus právom vtedy, keď ide o neoliberálne stratégie privatizácie, financializácie a deregulácie politicko-ekonomického sveta. Pripomína, že východiskovým bodom liberalizmu je egalitarizmus, ktorý od Francúzskej revolúcie určuje naše chápanie morálky a legitimity. Egalitarizmus sa stal záležitosťou širokých más a spolu s ním sa objavil aj kľúčový problém moderny: zodpovednosť. Netreba hádam ani pripomínať význam konceptu rovnosti pre dnešok. Kniha Martina Muránskeho vyzýva k dialógu o kľúčových konceptoch dneška a slovenského čitateľa oboznamuje s dielom Ernsta Tugendhata.

3. Peter Juza: Politické režimy v Strednej Ázii, PeIn 2022

Peter Juza mapuje a komentuje politické udalosti v Strednej Ázii, pravidelne aj na stránkach Slova. Vo svojej knihe sa venuje aktuálnym politickým režimom Strednej Ázie. V komentároch sa pridržiava pohľadu exprezidenta Turkménska Saparmurata Nijazova – Turkmenbašiho: „… východ je východ a aplikácia západných modelov do východného organizmu hrozí vážnou katastrofou…“ Stredná Ázia prechádza neľahkou historickou etapou modernizácie. Jednotlivé krajiny sa dostali k postsovietskej samostatnosti neočakávane a majú autoritárne režimy, ale získali na svojej geopolitickej bonite. Neprebehli tam politické revolúcie, ktoré by priviedli k moci novú postsovietsku politickú elitu. V Strednej Ázii dochádza ku generačnej výmene (aktuálne Turkménsko, Kazachstan, čiastočne aj Tadžikistan). Predovšetkým, v novoformujúcich sa nezávislých štátoch sa pôvodne chopili moci sovietske elity, čo de facto umožňovala (a umožňuje) tradičná klanová štruktúra stredoázijskej spoločnosti. V Strednej Ázii „… sa sformovali silné prezidentské režimy, z ktorých všetky vykazujú absolútnu tendenciu k autoritarizmu (výnimku tvorí len aktuálny dočasný vývoj v Kirgizsku). Politické systémy vykazujú nízku senzibilitu vo vzťahu k pluralizmu, formovaniu demokratických inštitútov moci a minimálny záujem o transformáciu spomenutých klanovo-archaických spoločenských vzťahov a rozvoj občianskej spoločnosti…“ Peter Juza ponúka zasvätený pohľad na región, ktorý získava na čoraz väčšej dôležitosti.

35. ĽUBA VÁVROVÁ, lektorka vzdelávania dospelých

1. Boris Zala: Nedokončené revolúcie a kontúry novej epochy (Esej o boji spiatočníctva a pokroku), Marenčin PT 2022

Autentický vhľad do novodobej histórie a zmien Európy a Slovenska so zameraním na geopolitiku. Boris Zala sa ako filozof a politológ sústreďuje na revolúcie 1968 a 1989, ich podstatu, tvorcov, hodnoty a súvislosti. Potrebujeme viac takýchto makropohľadov z odstupu a s príslušným vzdelaním, analytickými prostriedkami. Na druhej strane – nikdy nemusíme súhlasiť so všetkým.

2. Jozef Banáš: Karneval krýs. Príbeh z prašivých čias, Ikar 2022

Tvrdá realita dôsledkov, že by tých nedokončených revolúcií Borisa Zalu? Do beletrie zaodetý strih na prašivé časy, ktoré žijeme. Mikropohľad na malý, tvrdý stred Európy, jeho zdravotného stavu aj jeho etiky.

36. ALENA SEDLÁKOVÁ, novinárka 

1. Tim Marshall: Rozdelený svet, Premedia 2022

Autor populárnych kníh V zajatí geografie a Sila geografie v 21. storočí si tentoraz všíma múry, ktoré svet rozdeľujú. V tejto rovnako skvelej publikácii píše o čínskom múre, múre medzi USA a Mexikom, medzi Izraelom a Palestínou, o betónových zábranách v Bagdade, Damasku, Bejrúte a ďalších mestách Blízkeho východu, o najdlhšom plote medzi Indiou a Bangladéšom, o múre v Maroku i Berlíne. Píše o tom, prečo v tej či onej časti sveta múry vznikli, analyzuje ekonomické, náboženské, rasové či politické príčiny aj dôsledky ohradzovania sa. Neradostné mapovanie múrov, ktorých, žiaľ, stále pribúda, a ktoré nie sú schopné vyriešiť problémy, pre ktoré vznikli, umožňuje pochopiť, čo sa so svetom deje a čo nás zrejme čaká.

2. Anna Grusková: Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej, Laputa/Literárna bašta 2022

Autorka približuje život a prácu výnimočnej ženy Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej, literárnej vedkyne, historičky, prekladateľky, manželky banskoštiavnického maliara Edmunda Gwerka. Na základe podkladov z múzeí, archívov, knižníc a výpovedí pamätníkov vytvára plastický a živý obraz tejto vzdelanej, citlivej a odhodlanej bojovníčky za práva žien a demokraciu v medzivojnovom období. Gwerková-Göllnerová a jej muž boli aj účastníkmi Slovenského národného povstania. Tichý pobyt je súčasne plnokrvným obrazom starobylej Banskej Štiavnice a jej obyvateľov, medzi ktorými sa našli, tak ako všade inde, ľudia statoční aj podlí. Vinou jedného z nich, neznámeho udavača, skončila Alžbeta Gwerková-Göllnerová v rukách gestapa a ako veľmi mladá našla svoju smrť v Kremničke.

3. George Steiner: Lekcie majstrov, Artforum 2022

Lekcie majstrov Georgea Steinera, euro-amerického mysliteľa a spisovateľa, považovaného za všestranného vzdelanca starej školy, sú náročným čítaním. Ich obsah nemožno vstrebať na jedno prečítanie. Napriek tomu neunavujú, ale stále vábia. Veď kto by nechcel poznať odpovede na otázky, čo oprávňuje ľudí učiť? Odkiaľ sa berie ich autorita a ako vzniká u žiakov odozva? V čom spočíva tajomstvo učenia a vnímania? Aké učenie a kedy má zmysel? Steiner cituje Molièra: „Poctivo učiť znamená dotýkať sa toho, čo je v ľudskej bytosti životne najdôležitejšie. Znamená to hľadať prístup k tomu najcitlivejšiemu a najvnútornejšiemu v osobnosti dieťaťa či dospelého… Zlé učenie je doslovne vraždou a metaforicky hriechom. Ponižuje študenta, keď preberanú tému zjednodušujúco prezentuje suchopárnym, povrchným spôsobom….“ Lekcie majstrov sú vlastne dejinami vzťahov Majstrov a ich učeníkov od antiky po súčasnosť. Dejiny, ktoré majú toľko čo povedať budúcnosti.

37. KATARÍNA FTÁČNIKOVÁ KOCUROVÁ, projektová manažérka

1. Martin Turček:
Kajúcnik:
Skutočný príbeh
Ľudovíta Makóa,
Ringier 2022

Pôvodne som mala trochu obavy,
lebo autor pracuje v Aktualitách.sk
a očakávala som tendenčnosť
a nedajbože adorovanie Makóa,
ale nie je to tak a kniha je veľmi vecná
a zaujímavá.

JOZEF ŤAŽKÝ, technik

1. Maik Fielitz, Holger Marcks: Digitálny fašizmus, Hadart Publishing 2022

Kniha nemeckých autorov, ktorú zaraďujem na prvé miesto, ma zaujala najmä úvahami a logickými závermi na tému využívania digitálnych médií a digitálnych technológií najmä na ovplyvňovanie verejnej mienky až zneužívania kyberpriestoru na manipuláciu myslenia, správania a, žiaľ, aj rozhodovania ľudí. 

2. Nikolaj Starikov: Geopolitika | Ako sa to robí, Torden 2020

Autor vysvetľuje, čo je geopolitika a ako sa v duchu záujmov správajú mocnosti. Pomáha vytvoriť si vlastný názor na správanie politikov, ktorým sme zverili do rúk moc.

3. Brandon McYntire: Nádej a pád, Mateja Branko 2017

Na posledné miesto som zaradil niečo ľahšie, čo čítam na pomerne častých pracovných cestách vlakom, ktoré trvajú dlhšie a potrebujem na nich dať myšlienkam iný priebeh. Kniha popisuje komplikovaný, ťažký život nie úplne hendikapovaného muža. Schopného, inteligentného človeka, ktorý sa snaží, ako môže, ale bez pomoci a pochopenia – aj rodiny – to nejde. Ako poučenie mi z nej vyšlo, že by sme si mali vážiť zdravie a ľudí okolo seba, ktorí sú nám blízki a nenechávajú nás napospas osudu.

(Celkovo 340 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter