Ďalšia štatistika aj o Strednej Ázii

O neziskovej organizácii so sídlom vo Washingtone (čo vypovedá o mnohom) Freedom House si môžeme myslieť všeličo. Prvým faktom, ktorý by sme mali brať s umiernenou mierou kritickosti, je to, že je od svojho vzniku v októbri 1941 ju platí vláda, presnejšie ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov[1], teda vieme, o čo ide. Nakoniec autori správy priznávajú: „…aj keď sankcie v rôznych aspektoch spomalili a zmenili ruskú ekonomiku, sú nedostatočné pri zadržiavaní Putina…“ Druhým momentom je to, že nemusíme súhlasiť s metodológiou, ktorú Freedom House pri svojich vstupoch a výstupoch používa, ako si objektívne „vyberá“ hodnotiteľov, resp. dodávateľov informácií. Treba ale oceniť, že pravidelnosť hodnotiacich správ vytvára aký-taký priestor na hodnotenie, resp. pochopenie geopolitických a demokratizačných paradigiem[2] v regióne a určuje aj rámec nášho poznania, ako a čo si (ne)myslia vo Washingtone.

Pred pár dňami, 11. apríla 2024, Freedom House zverejnila svoj pravidelný odpočet/správu, v ktorej hodnotí úroveň demokracie v 29 selektívne vybraných krajinách Európy a Ázie za rok 2023. Jej názov je: Nations in Transit 2024 A Region Reordered by Autocracy and Democracy[3] (Krajiny prechodného obdobia 2024: Rozdelenie regiónu na autokracie a demokracie).

Podľa tohto dokumentu sa úroveň rozvoja demokratických inštitútov v 29 hodnotených vybratých krajinách Eurázie (s akcentom na východnú Európu a postsovietsky priestor, ale aj ďalej) znížila v deviatich krajinách a demokratické parametre sa zlepšili len v piatich.

Nakoľko je predmetom nášho záujmu Stredná Ázia, spomenutom v hodnotení dopadli jednotlivé krajiny nasledovne:

Kazachstan – v porovnaní s minulým hodnotením (1,32 bodu) – má v tohtoročnom hodnotení 1,29 bodu. Ako hlavný dôvod sa uvádza – nátlak na aktivistov. No, ako vidno, aj to, že sa vyžaduje elementárne dodržiavanie vnútroštátnych právnych noriem, môže byť dôvod…

Kirgizsko fixuje pokles z 1,68 bodu na tohtoročných 1,64 bodu. Opäť, podľa kúpených hodnotiteľov, vládna moc vraj eliminuje aktivity občianskej spoločnosti. Skôr však ide o reakciu na prijatie kirgizského variantu zákona FARA, ktorý nemá vplyv napr. na nezávislosť súdnictva, alebo na ústavné reformy, ale má vplyv na definovanie toho, kto je zahraničný agent a na priezračnosť financovania, čo sa, samozrejme, niekomu nepáči.[4] A tak sa to zrkadlí v počte bodov od americkej organizácie.

Ilustrácia: www.freedomhouse.org

Tadžikistan – napriek kritike za vzťah moci k opozícii, či k tomu, čo sa deje v horskej Badachšarnskej autonómnej oblasti, bodový zisk ostal nezmenený – 1,04 bodu. Pre objektivitu, aj tak je to veľmi blízko bodového minima.

Turkménsko – tam je situácia „status quo“ – ako po minulé rok, aj teraz má 1 bod (menej dosiahnuť nemožno a maximum je 7 bodov).

Uzbekistan podľa hodnotiteľov sa situácia nevychyľuje z regionálneho trendu. Ide o pokles z 1,21 na 1,18 bodu a najväčšou výhradou bolo, že si krajina dovolila zmeniť svoju vlastnú ústavu a v rámci nej volebné obdobie prezidenta.

A ak by náhodou niekoho zaujímalo, ako dopadlo Slovensko, tak nás naši láskaví hodnotitelia s 5,21 bodu ho zaradili medzi konsolidované demokracie. Len stále nie je jasné, prečo členskú krajinu Európskej únie, resp. Severoatlantickej aliancie, akou Slovensko je, stále zaraďujú medzi krajiny prechodného obdobia. Možno, že by nás mali hodnotiť v spoločnosti napríklad postfašistického Talianska, postnacistického (a čiastone aj postsocialistického) Nemecka, postkoloniálneho Belgicka, Španielska, Veľkej Británie a o Francúzsku nehovoriac. Alebo rovnocenne s krajinou, ktorá si doviezla desiatky miliónov otrokov z Afriky na svoje bavlníkové polia…

Ako symptomatické možné z textu pochopiť, že Freedom House si myslí, že silové konflikty (kto je ich krstným otcom?), utečenecká kríza (kto ju spustil a celý čas sponzoruje?) a paralýza ekonomických procesov (kto tu šermuje s nezmyselnými sankciami?) zväčší „..rozpor medzi demokratickými a autoritárnymi krajinami…“

Celé to je len nekoloniálnom „MY“ (dávno po prechode a pred sublimáciou) a „vy“ (v prechode), či „oni“ (stredoázijskí „barbari“).

Lenže svet sa od roku 1941, t.j. od roku vzniku Freedom House a aj za posledných pár rokov zásadne zmenil!

A v zmenenom svete nemajú stereotypy budúcnosť.

Autor je emeritný vysokoškolský učiteľ

SÚVISIACE:
Stredná Ázia a Index vnímania korupcie 2023 – Noveslovo
Sloboda tlače a Stredná Ázia – Noveslovo
Stredná Ázia a korupcia (jej vnímanie) – Noveslovo


[1] Freedom House – Wikipédia (wikipedia.org)
[2] Freedom House | Expanding freedom and democracy
[3] Plný text pozri: A Region Reordered by Autocracy and Democracy | Freedom House
[4] Pozri: V Biškeku už majú svoj zákon FARA – Noveslovo

(Celkovo 348 pozretí, 3 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter