Stredná Ázia a Index vnímania korupcie 2023

(A krátky pohľad aj na Ukrajinu a Slovensko)

Presne pred rokom sme sa v SLOVE – v texte Stredná Ázia a korupcia (jej vnímanie)[1] venovali téme, resp. dokumentu Index vnímania korupcie 2022 (Corruption Perceptions Index –  CPI). Ide o rebríček, ktorý každoročne na základe rôznych kritérií celosvetovo zostavuje Transparency International.[2]

Nech si o tejto štruktúre myslíme, čo chceme (najmä z toho dôvodu, čo predvádzajú jej slovenskí exponenti na Slovensku – a to je ak nie dosť, tak potom úplne zlé a protislovenské…), v danej chvíli vnímajme ako pozitívum, že každoročne je zverejňovaný hore spomenutý index. Aspoň si vieme niektoré údaje upratať do logického historického rámca.

Keďže sa v texte venujeme Strednej Ázii, tak si na rozšírenie svojich vedomostí a východísk pripomeňme slová kazašského mysliteľa Abaja Kunanbajulyho: „… obyčajní ľudia nevedomky podporujú nečestné veci…“[3]

To na margo toho, že hocikto na ulici v Bratislave podporuje hocičo – nehľadiac na to, že je to nečestné! Lenže, samozrejme, múdrosti zo Strednej Ázie sa im bridia. Už len preto, že sú zo Strednej Ázie….

No musíme tiež vedieť, že Index vnímania korupcie (to slovíčko „vnímania“ treba akcentovať, lebo hovorí o pocitoch v spoločnosti, a nie o fakte korupcie) je rebríčkom slúžiacim potrebám masírovania verejnej mienky v prospech politikov, ktorí sú vo vlastníctve vlastníkov korporátnych médií!

Sú to pocitové hodnoty, ale predsa – minimálne treba o nich vedieť! Takže, aký je Index vnímania korupcie 2023?[4]  

Skúsme si spraviť malý exkurz o krajinách Strednej Ázie od roku 2018. Stav je nasledujúci:

Pár poznámok k ratingu za rok 2023:

– 1. Kazachstan. Experti Transparency International „pochválili“ Astanu za cielené právne reformy a za snahu o návrat ukradnutých aktívov zo zahraničia. Lenže naďalej vraj sú v krajine evidentné formy tlaku politických elít na súdne rozhodnutia.

2. Uzbekistan. Hodnotitelia ocenili, že v krajine bola vytvorená Agentúra pre boj s korupciou Uzbekistanu. Na druhej strane kritizujú Taškent za pokračovanie v schéme vraj „… autoritárneho režimu…“, ktorý vraj vytvára predpoklady na bujnenie „… korupcie…“. Takže samé „vraj“.

– 3. Kirgizsko. To sa v zápisníkoch hodnotiteľov za rok 2023 vraj presunulo z vlajkonosiča demokracie v Strednej Ázie do polohy krajiny, kde sú veľmi dobré podmienky na korupciu.

– 4. Tadžikistan a Turkménsko. Podľa Transparency International sú za rok 2023 v týchto krajinách zlepšené podmienky na to, aby „.. .rozkvitala korupcia…“ Znamená to, že sú v nich systémové nedostatky v rámci štátnej správy a najmä absentujú nezávislé kontrolné mechanizmy (nárast korupcie verzus limitovanie občianskej spoločnosti…).

Treba však uviesť, že všeobecne všetky krajiny, ktoré získali menej ako 50 bodov (čo sú o. i. všetky krajiny Strednej Ázie) možno vnímať ako vysoko korupčné. Aspoň podľa autorov tohto dokumentu, o ktorom hovoríme.

Logická otázka. Nechajme hovoriť čísla, ktoré zverejnila Transparency International:

Preložené z reči čísiel, korupcia na Ukrajine je systémový problém tohto de jure už neexistujúceho štátu, ktorého de facto štatút sa kráti. Je to problém, ktorý sa týka všetkých sfér ukrajinskej spoločnosti – od štátnej správy po municipálne vzťahy. Treba však priznať, že mnohé dobe mienené protikorupčné opatrenia sa nedarí realizovať.

Prečo? Nuž preto, lebo infraštrukturálne zložitosti vychádzajúce z neefektívnej štátnej správy sa s ľahkosťou motýľa hádžu na Moskvu, pričom je jasné, že korupčné prostredie na Ukrajine bujnie nie kvôli Moskve, ale kvôli Kyjevu a za veľkej podpory Washingtonu.

Určite bude čitateľov SLOVA zaujímať, kam sa dostalo Slovensko:

Ešte raz si pripomeňme slová vyššie spomenutého kazašského mysliteľa Abaja Kunanbajulyho: „… nevzdelaný ľud sa raduje z každej maličkosti, ktorá za to nestojí. Od radosti stráca úsudok, opíja sa, nepamätá si, čo v opitosti nahovoril, čo navyvádzal. Avšak nehanbí sa za to, za čo by sa hanbiť mal…“[5]

A za korupciu sa treba hanbiť!

Autor je emeritný vysokoškolský učiteľ

Úvodná ilustrácia: transparency.org


[1] Pozri: Stredná Ázia a korupcia (jej vnímanie) – Noveslovo
[2] Index vnímania korupcie (CPI) zostavuje organizácia už od roku 1995, aktuálne výsledky sú medziročne porovnateľné od roku 2012. Rebríček sa počíta z výsledkov krajín v 13 rôznych indexoch nezávislých inštitúcií vrátane Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra, ale aj konzultačných spoločností a think-tankov. Na ich vytváraní sa Transparency International nepodieľa.
[3] Kunanbajuly, Abaj. (2020):  Slová ponaučení, SS OK, 2020 ISBN 978-80-907224-0-8, s.81.
[4] Celý rebríček pozri: 2023 Corruption Perceptions Index: Explore the… – Transparency.org
[5] Kunanbajuly, Abaj. (2020):  Slová ponaučení, SS OK, 2020 ISBN 978-80-907224-0-8, s.121.

(Celkovo 197 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter