Spomienka na nesmrteľný čin

Bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike o príspevku

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525