Nenechme se zotročit

Lidská jatka, ke kterým přispívají svou „pomocí“ a jichž se fyzicky neúčastní,

Každý dělníkem míru

Za několik dní po vyhlášení výzvy Společně za mír se k její podpoře

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525