Ponory pod penu

Rudolf Belan ako autor-osoba sa hneď na začiatku, na prvých stránkach svojej

NALIEHAVÉ

(Ľubošovi Juríkovi)     Vari pred mesiacom, v počasí spiacom za oknom, (rušil

Hľadač Viktor Timura

Iba predpokladám: začalo sa to vari tým, že mu nestačil svet lietadiel

Hľadačka
Gabriela Rothmayerová

Nezastupiteľný básnický priateľ mnohých čitateľov, ktorý má v ich duchovných príbytkoch svoj trvalý

Krížne cesty

Michal Záleta v roku 2018 vydal zbierku básní Pamäť dvora. Jaroslav Rezník o nej

Sú také noci

Sú také noci, ktoré ozaj prespíš, sú také noci, odložené pre telá,

Moja nežná

                                                                                Ilustrácia: VERNONIKA BAHNOVÁ MOJA NEŽNÁ Prijmi môj

Pôžičky a dlhy

Koncom októbra vyšla Michalovi Záletovi básnická zbierka Pamäť dvora. Pre našich čitateľov

Už a ešte

MICHAL ZÁLETA   1 Už sme očividne odstáti, už nás možno piť

Úsmev | Utajený | Vraj

MICHAL ZÁLETA Úsmev   Ak ostane ti úsmev aj navečer, neodlož ho

Plebejská krv

Z ateliériu národnej umelkyne Kláry Patakiovej. Foto: Emil Polák MICHAL ZÁLETA Plebejská

P r i a t e ľ

       RUDOLFOVI BELANOVI                Nevieš sa vpratať do kože?  Priateľ

Pamäť dvora

1 Dvor. Taký čudný tvor! Zo Zeme si vybral iba malý kúsok,

Obzri sa za seba

Ešteže básnici veria svojim predstavám, vraj že máš domov, vraj že máš

Pozvanie do básne

MICHAL ZÁLETA (1947) je povolaním novinár, spomeňme aspoň jeho pôsobenie vo funkcii

Fidel

Tak už si tam, kde aj Gabo. Budú ťa opľúvať:                           

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525