Jaký bude svět v roce 2040?

„Globální trendy“, které jsou od roku 1997 vydávány každé čtyři roky, hodnotí klíčové trendy

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525