Vašo, en marche!

V hlavách komentátorov sa už dlho rodí líder, ktorý by mal poraziť

Janka Kupala opäť na Slovensku

V Štátnom literárnom múzeu Janka Kupalu v Minsku sa pripravuje prezentácia slovenského prekladu výberu

Citáty

Dajte si pozor na slovenského politika, ktorý ani nerecituje, ani necituje, ba ani sa len nedovoláva slovenských básnikov!

Vladimír Clementis

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

thanei 320

Z vašich ohlasov

Ad: Gabriela Rothmayerová: Keď nám propaganda dáva po hube

Выборы_президента_2012,_Коряжма,_школа_N_3 640

Z vašich ohlasov

Ad: Eduard Šebo: Čím sa odlišujú ruské, čínske voľby od amerických, respektíve našich?

Višňovský 320

Z vašich ohlasov

Ad: Pavol Dinka | Emil Višňovský: O neoliberálnych deformáciách vedy

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525