ECHO ČITATEĽOV

Juraj Draxler: Dnešná hlúpa deklarácia

S Draxlerom súhlasím . Len na doplnenie – treba rozlišovať „hladomor“ (teda iným slovom genocída) a „hlad“. Ten naozaj v rokoch 1932 – 1933 Sov. zväz postihol, resp. práve v týchto rokoch kulminoval. V nijakom prípade nebol etnicky zameraný. Samozrejme, mnohé prejavy, ktoré ho po vnútropolitickej a hospodárskej stránke sprevádzali, môžeme kritizovať alebo odsudzovať. Ale treba sa zamerať aj na to, čo ho primárne spôsobilo. Išlo totiž o to, že svetová hospodárska kríza natoľko znížila ceny obilia, ktoré bolo jediným reálnym a na západe prijímaným vývozným artiklom ZSSR, že sovietske vedenie bolo nútené na splatenie dovozu západných technológií mimoriadne zvýšiť jeho vývoz za dampingové ceny. Prejavilo sa to drakonickou mobilizáciou všetkých vnútorných rezerv, vrátane obilia na osev v nadchádzajúcom vegetačnom období. Hoci sa takmer všade tvrdí, že ZSSR kríza nepostihla, bol to práve ZSSR, ktorý kríza postihla najkrutejším spôsobom.
V tomto období zriadilo sovietske vedenie aj sieť „valutových“ obchodov Torgsin (po jeho vzore bol u nás zriadený Darex a Tuzex), ktoré v čase hladu predávali obyvateľom potraviny za zlato. Aj to slúžilo na mobilizáciu zdrojov na financovanie industrializácie. O tom, že hlad postihoval celý ZSSR a nie len Ukrajinu, sa môžeme dočítať vo vtedajších oficiálnych Izvestijach alebo z pohľadu cudzincov žijúcich v ZSSR v románe J. Weila Hranice Moskva. Tento román je založený na bohatej autopsii autora, ktorý tam vtedy pracoval ako prekladateľ.
Zbyšek Šustek, 21. júna 2023

* * *

Absolútny súhlas s blogom i komentárom k nemu. „Jediným znalcom“ histórie a jej domácim entuziastickým príštipkárom chcem pripomenúť masakre domorodého obyvateľstva armádou USA vo vojne so Španielskom (1898-1900), ktorá mala za následok povstanie na Filipínach, počas ktorého Američania na báze rasovej argumentácie vyvraždili takmer štvrť milióna Filipíncov rovnako ako predtým takmer celý národ Seminolov na Floride (1816-1858 ). Aj keď počty zavraždených sú v týchto prípadoch nižšie ako v prípade sovietskej Ukrajiny, ak aj toto nebola genocída, tak potom neviem. Preto navrhujem zodpovedne prerokovať a prijať v NR SR celkom logicky podobné deklarácie a desiatky ďalších, od druhej židovskej vojny s jasnými znakmi genocídy na oboch bojujúcich stranách za vlády cisára Hadriána (117-138 n.l.), počas ktorej, opäť na báze náboženstva a etnicity, zomreli násilnou smrťou státisíce Grékov, Rimanov a Židov, i o sedem storočí pred ňou, keď Asýrčania plánovito vyvraždili takmer celý Elam a zvyšky jeho populácie vysťahovali a rozptýlili. Odkazy na odbornú literatúru snaživým a servilným „historikom“ rád poskytnem. Čuduj sa svete, v prípade Filipín sú medzi nimi aj kriticky píšuci americkí autori. Ak je niečo na ľudskej povahe naozaj odporné, tak je to dobrovoľná servilita, ktorá nepozná mieru, a tej sme dnes svedkami vrchovatou mierou aj na Slovensku.
Juraj Hocman, 21. júna 2023

(Celkovo 115 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter