Bojovník 8 | 2023

V úvodníku s veľavravným titulkom SZPB v službách klérofašistov so znepokojením približuje Braňo Ondruš situáciu vo Zväze po tom, čo jeho nový predseda Viliam Longauer oficiálne prijal vedúcich činiteľov postfašistického hnutia Republika. Martin Krno v článku Zrada na Povstaní sa začala pred zjazdom konkretizuje jednotlivé prípady, keď sa v posledných mesiacoch s Longauerovým pričinením viacerí predstavitelia Republiky vnucovali za členov SZPB.

Šéfredaktorka Lýdia Kokavcová v reportáži Záhada základnej organizácie z Vrakune odhaľuje zákulisie jednej ZO SZPB s členmi s falošnými adresami, z ktorých bratislavskí odbojári poznajú iba jediného – V. Longauera.

Na titulnej strane sa začína aj reportáž o poznávacom zájazde mladých účastníkov krajskej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny po menej známych pamätníkoch na dolnom Pohroní. Podobnej odmeny sa dočkali víťazi tejto súťaže v okrese Poprad. Žiaci zo Spišskej Belej navštívili expozíciu o protifašistickom odboji vo Svite a v Kežmarku, ich rovesníci zo Senca zase stálu expozíciu SZPB Za slobodu v Bratislave a Slavín. Členovia najúspešnejšieho družstva v prievidzskom oblastnom kole zo ZŠ Veľké Bielice dostali darčekové poukážky na nákup školských potrieb.

Rozhovor s dlhoročnou členkou Činohry SND a vynikajúcou recitátorkou Evou Máriou Chalupovou, ktorá pochádza z povstaleckej rodiny, pripravil Branislav Balogh.

Kalište iba ako tichá spomienka, tak nazval Ján Rohár svoj kritický názor na to, že nové vedenie Múzea SNP v Banskej Bystrici upustilo od spolupráce so SZPB pri organizovaní tradičného Stretnutia generácií v tejto horskej obci, ktorú v marci 1945 vypálili Nemci, a zmeniť jeho spontánny charakter už bez kultúrneho programu.

Historička Daniela Baranová dokladá málo známy fakt, že v lete 1944 sa centrom príprav SNP stala fara P. Hroneca v Hronseku. Ďalší príspevok dopĺňa informácie účasti evanjelikov v protifašistickom hnutí. O bojových aktivitách jednej z prvých partizánskych skupín na Slovensku – Sitno, ktorú založil už v roku 1942 L. Exnár, píše Vladimír Poprac, o zapojení trenčianskych sokolov do odboja zase Miroslav Ondráš.

Bojovník prináša prvú časť analýzy historických koreňov gréckej nacistickej strany Zlatý úsvit od Ioannisa Sideropulosa. Ján Rohár sa venuje zrazom neofašistov v severnom Taliansku. Autor nechýbal ani na o obnovených Tankových dňoch Laugaricio v Trenčianskych Stankovciach.

Pokiaľ ide o ďalšie podujatia, ktoré sa uskutočnili v posledných týždňoch, možno o. i. spomenúť 59. ročník Prechodu Nízkymi Tatrami (OO Banská Bystrica), 8. ročník pochodu na počesť R. Vrbu a A. Wetzlera z Auschwitzu k slovenskej hranici a potom vlakom do Žiliny, spomienky na účastníkov odboja – lekárku L. Ivanovovú v Skalistom (OO Žilina) a T. Gocza v poľskej obci Zyndranowa pri Dukle (OO Svidník).

V júni a júli sa rozprúdili poznávacie exkurzie. Napr. členovia SZPB a JDS aj so žiakmi zo Starej Ľubovne navštívili pomník Červenej armády na Dargove a Letecké múzeum v Košiciach, odbojári zo Šelpíc (OO Trnava) zase Múzeum holokaustu v niekdajšom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz a mesto Krakov, členovia základných organizácií z Dobrej Nivy a Pliešoviec (OO Zvolen) Múzeum Partizánskej brigády J. Žižku v Bánovciach nad Bebravou, Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci a Bojnice.

Viac na stránke www.bojovnik.eu

(Celkovo 93 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter