340 organizácií vyzvalo Európsku komisiu k prísnej regulácii nových GMO

Trnava, 25. 5. 2023. 340 európskych organizácii (12 zo Slovenska) vyzvalo listom eurokomisára Timmermansa, aby ponechal nové geneticky modifikované organizmy (GMO), vyrábané novými genomickými technikami (NGT) regulované v zmysle súčasnej EÚ legislatívy o GMO. Nové GMO sú diametrálne odlišné od konvenčne šľachtených plodín, nemajú preskúmané riziká a nie je preukázaná ich funkčnosť a bezpečnosť. Plánovaná rozsiahla deregulácia otvorí novým GMO dvere, čím by sa bez hodnotenia rizík a označovania dostali na trh. Bol by to nezvratný proces, ktorý by mohol mať následky pre životné prostredie a zdravie občanov.

Okrem toho deregulácia nových GMO by napríklad ohrozila aj:
· cieľ znížiť množstvá používaných pesticídov v EÚ
· ekosystémy, biodiverzitu a udržateľnosť
· slobodu výberu pre pestovateľov a spotrebiteľov
· ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo bez GMO

Signatári listu zdôrazňujú, že Európsky súdny dvor rozhodnutím C-528/16 už klasifikoval NGT ako GMO, čím musia spadať pod platnú legislatívu o GMO, ktorá zahŕňa transparentnosť, označovanie a bezpečnostné kontroly, nástroje úspešné používané viac ako 20 rokov.

Európska komisia odôvodňuje potrebu pripravovanej deregulácie tým, že nové GMO prispejú k udržateľnosti a vyriešia problémy v poľnohospodárstve. Na tieto tvrdenia však nemá podstatné dôkazy, sú to len hypotetické sľuby výrobcov GMO, tak ako tomu bolo pri pôvodných/starých GMO.

V liste organizácie uvádzajú: „Dospeli sme k záveru, že najlepším spôsobom je zachovať súčasný právny systém pre všetky generácie GMO a zachovať reguláciu nových GMO podľa existujúcich pravidiel EÚ vrátane všetkých požiadaviek na označovanie a vysledovateľnosť. Tým sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na prírodu, zdravie ľudí a zvierat a podporí zásada predbežnej opatrnosti a právo spotrebiteľov a poľnohospodárov na informácie, čo sú kľúčové politické a sociálne výdobytky EÚ.“

Proti deregulácii nových GMO sa v petícii postavilo aj 420 000 občanov EÚ. Na Slovensku je petícia stále otvorená.

Signatári listu zo Slovenska:

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností; Slovenský zväz včelárov; Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; Vidiecky parlament na Slovensku; EKOTREND Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva; Včelársky ekologický spolok Slovenska; Vidiecka platforma; CEPTA – Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy; OZ Spoločnosť pre trvalo-udržateľnú kultúru Škola permakultúry; Slow Food Pressburg; Druživa, o.z.; Demeter Czech&Slovakia

Kontakt:
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; Ing. Peter Sudovský, info@vsetkoogmo.sk; tel. č.: 0915115084; www.slovenskobezgmo.org

(Celkovo 50 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter