Kniháreň 2024 – máj

Dagmar Podmaková, Michaela Mojžišová, Nadežda Lindovská a kol.: 100 rokov Slovenského národného divadla 1920-2020 | Kolektív autorov: Trilógia: Turistické Slovensko | Jacques R. Pauwels: Mýtus dobré války. Amerika ve druhé světové válce | Vladimír Mařík, Taťána Maříková, Miroslav Svítek: Eseje o vědomí. Směrem k umelé inteligenci

Dejiny Slovenského národného divadla sú zrkadlom kultúrnych dejín Slovenska. Na doskách našej prvej profesionálnej scény sa počas sto rokov jej existencie striedali témy aj účinkujúci, ideológie i nadčasové umenie. Tridsaťpäť odborníkov rôznych zameraní i generácií spojilo svoje sily, aby na pozadí spoločensko-politického kontextu predstavili dejiny národného divadla inak, ako býva zvykom. Z tritisíc premiér vybrali sto emblematických inscenácií činohry, opery i baletu a v troch zväzkoch zdokumentovali vývoj divadelného umenia, ale i dejiny našej spoločnosti.

Z textu SND o krste publikácie: Na konci mája sa do rúk milovníkov umenia dostane vzácna publikácia, ktorá zachytáva 100-ročnú históriu Slovenského národného divadla (1920 – 2020) rekonštrukciou stovky emblematických inscenácií činohry, opery a baletu. Spoluvydavateľmi exkluzívneho trojzväzkového diela Sto rokov Slovenského národného divadla sú SND a vydavateľstvo SLOVART, s.r.o.

Večer čo večer sa na tisíckach divadelných scén sveta odohráva zázrak. Ten divadelný, profesionálny, sa na Slovensku začal písať konštituovaním Slovenského národného divadla v roku 1920. Za sto rokov diváci dostali pozvánky na takmer tritisíc premiérových večerov. Vybrať z nich symbolickú stovku bolo nesmierne náročné. Veď v činohre bolo za sto rokov na repertoári do tisícsedemsto titulov, v opere a operete naštudovali do deväťstopäťdesiat diel a v balete sa odohralo do tristopäťdesiat premiér. Tvorivé tímy sa rozhodli pre pomerné zastúpenie z jednotlivých umeleckých súborov, a tak tri samostatné zväzky obsahujú zaujímavé čítanie a aj množstvo doteraz nepublikovaných informácií. V úvode k publikácii sa uvádza, že je to výber päťdesiatich činoherných rekonštrukcií dokumentujúcich úsilie formovať umelecké teleso, ktoré sa dostalo na pomyselnú divadelnú mapu reprezentatívnych súborov Európy, rovnako ako tridsať excelentných operných a dvadsať baletných inscenácií; napokon tých baletných titulov bude i viac, lebo niektoré večery zahŕňali aj dve či tri jednoaktové baletné diela.

Niekoľkoročný výskum, ktorý možno datovať od roku 2011, iniciovala Dagmar Podmakovázo Slovenskej akadémie vied/SAV, ktorá našla pochopenie u Nadeždy Lindovskej z Vysokej školy múzických umení a Michaely Mojžišovej zo SAV. Autorky koncepcie a spoluautorky príspevkov spolu s ďalšími odborníkmi navrhli aj výber konkrétnych titulov.
SND a Slovart, 2024, 480 + 320 + 288 strán
Fotozdroj: SND

Tri knihy Najkrajšie jednodňové túry, Turstické magistrály a Cesta hrdinov SNP priblížia naše najkrajšie turistické miesta a zavedú nás do pohorí, ktoré tu existujú už od nepamäti.
Cieľom trilógie je poskytnúť čitateľom komplexný pohľad na turisticky atraktívne lokality a prírodné krásy. Knihy sú určené všetkým nadšencom prírody, dobrodružstva a turistiky, ktorí chcú objavovať krásy Slovenska. Či už ste skúsený turista, ktorý sa rád vyberie na dlhé túry do hôr, alebo začiatočník, ktorý si chce vychutnať krátke výlety, táto trilógia vám poskytne cenné informácie a inšpiráciu.
Máme veľké šťastie, že naša rozlohou malá krajina je mimoriadne pestrá a rôznorodá a má v ponuke stovky námetov, ako sa po nej zmysluplne prejsť a pritom navštíviť niečo iné a jedinečné.
Dajama, 30. mája 2024, 480 strán

Byla role Spojených států ve druhé světové válce v podstatě idealistická, křižácký boj za překonání temných sil německého fašismu a japonského militarismu? Byla to jednoznačně „dobrá“ válka?
Historik Jacques Pauwels tento ortodoxní pohled na americkou účast ve druhé světové válce zpochybňuje. Podle něj Spojené státy nebyly nezištným zastáncem demokracie tváří v tvář diktatuře: jejich role ve válce byla spíše určována zájmy jejich korporací a společenských, ekonomických a politických elit. Jeho analýza se výslovně zabývá mnoha mýty, které byly od té doby o rozhodnutí USA vstoupit do války po boku Sovětského svazu, Velké Británie a Kanady a proti nacistickému Německu šířeny.
Mýtus dobré války nabízí svěží a provokativní pohled na roli USA ve druhé světové válce. V roce 2000 strávila kniha čtyři měsíce na žebříčku bestsellerů literatury faktu v Evropě a od té doby byla přeložena do němčiny, španělštiny a francouzštiny.
Bodyart Press, 25. 3. 2024, 320 strán

Vědomí je klíčovou záhadou moderní vědy. Dosud ale neexistuje jeho jednoznačná definice. Kniha se zabývá otázkou vědomí z mnoha různých pohledů ve formě esejů: od textů filosofických, křesťanských, buddhistických a spiritualistických přes eseje z oblasti biologie, psychiatrie, neurologie, genetiky či neurochirurgie až po názory fyziků, kybernetiků, robotiků a odborníků na umělou inteligenci. Jednotícím prvkem všech těchto pohledů se zdá být jak nezbytnost přítomnosti tzv. vnitřního pozorovatele, který pozoruje, hodnotí a prožívá vlastní činnost jedince, tak i schopnost jedince vědomě si stanovovat cíle a „vnitřní nutkání“ směřovat k těmto cílům. Tyto schopnosti však nejsou a nemohou být vlastní počítačům dnešní von Neumannovy architektury ani neživým systémům obecně. Proto umělé vědomí strojů (zatím) nelze realizovat a musíme se spokojit pouze s jeho více či méně věrnou počítačovou simulací v podobě náhražky, tedy strojového vědomí. Bez umělého vědomí nemůže nikdy nastat obávaná vzpoura strojů proti člověku, takzvaná Kurzweilova singularita. Výzkum vědomí pomáhá postupně posouvat hranice výzkumu i v oblasti obecné umělé inteligence (AGI).
Pavel Mevart, 2024, 360 strán

(Celkovo 127 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter