Kniháreň 2023 – september

Michael Hauser: Manifest socialistického hnutí | Gustáv Murín: Povstanie – 60 dní národa – II. September – hlavné boje | Claude Baláž: Slovensko, nenávidíme ťa | H. G. Wells: Moderná utópia | George Orwell: Denníky. 1931 – 1949

Michael Hauser: Manifest socialistického hnutí

Manifest je tak trochu žánrem minulosti. Dnes si sotva zvládáme všímat překotných událostí, jsme permanentně něčím překvapováni a žijeme v únavě ze zklamání. Strategická rozjímání, rozvrhy a předpisy věcí budoucích vypadají utopicky už jen v tom, že by je někdo vymyslel, natož realizoval. Nejenže nevíme, co bude, ale často rezignujeme i na zkoumání toho, co by mělo nebo mohlo být.
Michael Hauser se přesto ve svém Manifestu o strategický pohled pokouší. Formou se inspiruje slavným manifestem Marxe a Engelse, ale pohlíží na pozdní kapitalismus 21. století a na možnosti socialistického hnutí z pozic, které se podmínkám panujícím v první polovině 19. století podobají jen zčásti. Socialistická levice se dnes snaží najít nový smysl a potácí se mezi příklonem k liberalismu na straně jedné a k identitárnímu konzervativismu na straně druhé. Michael Hauser ukazuje jinou cestu.
Neklid 2023, 127 strán
Prečítajte si o knihe viac: Manifest socialistického hnutí

Gustáv Murín: Povstanie – 60 dní národa – II. September – hlavné boje

Druhý diel trilógie, ktorá nie je ďalšou historickou faktografiou na danú tému. Je unikátnou kronikou osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte vydávajú na epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ. Druhá kniha mapuje jednotlivé septembrové dni Povstania a na každý z nich je tu opäť jeden výnimočný príbeh či ľudský osud. To všetko rámcované známymi historickými udalosťami k danému dňu. Prelína sa tu tak unikátnym spôsobom všeobecná história s osobnými dejinami.
Magnet Press Slovakia 2023, 168 strán

Claude Baláž: Slovensko, nenávidíme ťa

Počas celého tisícročia ovplyvňovali maďarsko-slovenské vzťahy rozhodujúcou mierou život, vývoj a doslova existenciu nášho slovenského národa. V dôsledku nedostatočného vzdelávania a absencii pronárodných médií si to u nás málokto uvedomuje. Bolo a je tak od príchodu tzv. staromaďarských kmeňov do strednej Európy až do dnešných dní. Skoro nik nevníma ani to, že aj od vzniku našej novodobej Slovenskej republiky je maďarský faktor v našej politike až priveľmi silný. Ako sa teda vyvíjali vzájomné vzťahy medzi našimi národmi? Ale najmä – aké boli a sú postoje maďarskej strany voči nášmu národu? Je to pravda, že keby nevznikla v r. 1918 Československá republika, boli by nás Maďari už všetkých pomaďarčili tak, ako sú pomaďarčení Slováci v súčasnom Maďarsku? Však ich ešte pred pár desaťročiami bolo pol milióna. Kde sú dnes? Všetci boli násilne či „dobrovoľne“ asimilovaní. Na druhej strane – ako je to možné, že našim spoluobčanom maďarskej národnosti sa na Slovensku tak dobre darí? V čom boli a sú príčiny tohto vývoja? Kniha plná málo známych i neznámych historických faktov, ale aj základných dokumentov o maďarsko-slovenských vzťahoch od počiatku až do súčasnosti.
Eko-konzult 2022, 416 strán

H. G. Wells: Moderná utópia

Predstavte si, že existuje planéta, kdesi ďaleko za Síriusom, ktorá je identickou kópiou Zeme s rovnakou geografiou, kde všetci obyvatelia Zeme existujú duplicitne, avšak disponujú inými tradíciami, znalosťami, oblečením, spotrebičmi a podobne. Na takejto planéte žije naša lepšia, dokonalejšia kópia. Poriadok dobrovoľného šľachtického rádu tzv. samurajov ako vláda Svetového štátu, ktorá je dynamická, nestatická, s cieľom vyriešiť otázky pokroku a politickej stability – taká je v stručnosti Moderná Utópia (1905) viktoriánskeho sci-fi vizionára H. G. Wellsa, autora dnes už legendárnych (a neraz aj mimoriadne úspešne sfilmovaných) diel ako Stroj času (1895), Ostrov doktora Moreaua (1986), Neviditeľný muž (1897) či Vojna svetov (1898). Autor- futurista, Shakespeare sci-fi žánru, vizionársky predvídal celý rad vynálezov, napr. nástup lietadiel a tankov, cestovanie do vesmíru, jadrové zbrane, satelitné televízie, náznak webovej siete, laser, stroj času, neviditeľnosť, biologické inžinierstvo – vivisekciu, mimozemskú inváziu – teda motívy, ktoré sa neskôr stali súčasťou žánru sci-fi kníh a filmov, ale mnohé aj súčasťou reality. Predpovedal sexuálnu revolúciu, svetovú vojnu aj nebezpečenstvo rasových teórií. Možno ho zaradiť medzi najväčších sci-fi vizionárov a utopistov. Projektoval utópie aj dystópie, ukázal tak nádeje, ako aj sklamania, ktoré priniesli a môžu priniesť technológie. Poučí sa ľudstvo z Welsových varovaní?
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2023, 300 strán

George Orwell: Denníky

Denníkový výber sa sústreďuje na kľúčové obdobie rokov 1939 až 1945, ktoré dopĺňajú aj kratšie úryvky z predošlého a nasledujúceho obdobia.
George Orwell patril k tomu typu ľudí, ktorým sa zvykne hovoriť homo scribens – človek píšuci. Dokladom toho sú aj jeho denníky, ktoré sú predovšetkým náčrtmi úvah, nápadov, postrehov, pozorovaní, dojmov či myšlienok, ktoré neskôr spracovával vo svojej esejistike, literárnej kritike, recenziách a samozrejme v románoch. V tomto zmysle sú nielen reflexiou jeho osobného, či emocionálneho života, ale aj jeho života ako človeka spoločenského, angažovaného, kritického, sociálne cítiaceho a poznávajúceho.
Kniha predstavuje vnútorný život spisovateľa, ktorý definoval politické myslenie dvadsiateho storočia. Denníky zaznamenávajú Orwellove mladícke cesty medzi baníkmi a kočovnými robotníkmi, desivý vzostup totalitarizmu, hroznú drámu druhej svetovej vojny, ale aj jeho zdravotné problémy a pozorovania prírody.
Premedia 2023, 328 strán

(Celkovo 130 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter