Kniháreň 2023 – jún

Etela Farkašová: Priestory | Marek Hrubec, Emil Višňovský, et al: K nové vědecké epoše. Globální srovnání deformací vědy | Pavel Siruček: Nové čtení Radovana Richty. S předslovem Radima Valenčíka | Erich Kästner: Modrá kniha. Tajný vojnový denník 1941 – 1945 | Jan Campbell: Symposium – Souhlasu netřeba (2 svazky)

Etela Farkašová: Priestory

Etela Farkašová, ktorá patrí medzi prominentné slovenské autorky, nadväzuje v Priestoroch na staršie texty a so životnými skúsenosťami ovplyvnenej novej perspektívy rozvíja svoje charakteristické témy ako žitý ľudský čas, jeho kontinuita a diskontinuita, pamäť a rozpamätúvanie, proces osobného seba utvárania, stávania sebou (kľúčový pojem), takisto téma domova ako priestoru, ktorý bol spätý najmä s ranými rokmi autorkinho života. Farkašová literárnou tvorbou spravidla reaguje na aktuálne dobové problémy, v širšom historicko-sociálnom kontexte fragmentárnym spôsobom reflektuje čas svojho detstva.
Pritom pátra po stopách, ktoré na jej seba formovaní zanechal konkrétny priestor a čas, konkrétni ľudia, ich príbehy… Čo alebo kto určuje naše identity a ich podoby, aj tak by mohla znieť otázka, ktorá predznamenáva pomyselné motto esejistickými prvkami pretkanej prózy. Autorka môže čitateľov inšpirovať k spomienkovému návratu k vlastnému detstvu a k hľadaniu stôp v ich príbehu…
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2023, 269 strán

Marek Hrubec, Emil Višňovský, et al: K nové vědecké epoše. Globální srovnání deformací vědy

Kniha se zaměřuje na kritiku a vysvětlení byrokraticky, ideologicky a komerčně deformovaných koncepcí věďy, vzdělávaní a jejich institucí v posledních desetiletích. Zároveň se zabývá možnými alternativami nové vědecké epochy. Kniha je unikátní tím, že se v globálním měřítku věnuje věde a vzdelávaní jak ve strední Europě a v západních zemích, tak i v nezápadním světe, konkrétne v Latinské Americe, Číně, Rusku, Africe a Indii.
Autori: Marek Hrubec | Emil Višňovský | Jiří Loudín | Oleg Suša | Martin Brabec | Břetislav Horyna | Stanislav Štech | Martin Kopecký | Martin Profant | Karol Murdza | Jan Svoboda | Dominika Dinušová | Albert Kasanda | Veronika Sušová-Salminen | Kanchan Sarker | Lin Zhang | Gunnar Sivertsen | Carl Davidson.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, február 2203, 376 strán, český jazyk

Pavel Siruček: Nové čtení Radovana Richty. S předslovem Radima Valenčíka

Akademik, filozof, sociolog, prognostik, vedoucí mezioborového výzkumného týmu PhDr. Radovan Richta, DrSc. (1924 – 1983)2 náleží k předním českým marxistickým vědcům 20. století. Těžiště celoživotního úsilí soustředil na studium problémů vědeckotechnické revoluce za socialismu a jejích společenských a lidských souvislostí. Na Východě i Západě se proslavil knihou Civilizace na rozcestí, která v mnohém předběhla dobu. Poselství R. Richty zůstává inspirativní i ve světle civilizačních rozcestí současných. Richtu (a jeho týmy) lze označit za předchůdce úvah o tzv. společnosti vědění, kybernetické revoluci, globalizaci, ohledně tzv. čtvrté průmyslové revoluce a dopadů technologií 4.0 či 5.0, zpráv Římského klubu, ovšem i teorií lidského kapitálu, systémového přístupu anebo (post)moderní teorie chaosu etc. Monografie představuje Richtův život a dílo, zasazené do kontextu dobového i dnešního. K cílům náleží iniciovaní diskuzí o otevřeném odkazu R. Richty ve světle kulatých Richtových výročí (100. let narození v roce 2024, resp. 40. let od jeho úmrtí v roce 2023).
Melandrium, 4. júna 2023, 500 strán

Erich Kästner: Modrá kniha. Tajný vojnový denník 1941 – 1945

Po tom, čo Ericha Kästnera nacisti zakázali ako autora, rozhodol sa, že si bude viesť tajný denník. Kästner od roku 1941 zapisoval, čo sa deje v Berlíne a na fronte. Jeho zápisky zo všedných dní, poznačených pribúdajúcimi výpadkami energie a bombardovaním, sú otriasajúcim svedectvom zvnútra nemeckej Tretej ríše.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2203, 364 strán

Jan Campbell: Symposium – Souhlasu netřeba (2 svazky)

Kniha Souhlasu netřeba představuje základní tezi autorova pohledu na přístup k ekologickému, efektivnímu a ekonomickému myšlení, komunikaci a chování člověka a společnosti. Teze podporuje individuální snahu analyzovat příčinu příčin dění ve světě a hledání řešení výzev, se kterými se denně setkáváme na poli věděckém, politickém, na poli vzdělání a podnikání.
Kniha obsahuje 95 z přibližně 500 publikovaných článků a rozhovorů napsaných a publikovaných v originále v jednom ze čtyř pracovních jazyků autora.
Výňatek z recenze knihy od ing. Petra Svobody, CSc.: Sborník Symposium – Souhlasu netřeba nenechává nikoho na pochybách, že Janu Campbellovi se dostalo v neobyčejně štědré míře daru vědění, znalostí, dlouhodobé praxe i zkušeností v řadě oborů. Vše pak zhodnocuje do jasně zformulovaného a zpravidla neotřelého stanoviska. To ale nikomu nevnucuje. Ponechává na čtenáři, aby se nad příslušným textem zamyslel a učinil si vlastní názor. Z hlediska uvedení do souvislostí využívá autor metodu komparace, srovnávání dnešních jevů s analogiemi minulosti, od antiky přes jiné velké civilizace včetně čínské až po současnost. Hojným užitím citací a zdrojů nejen starého Řecka, Číny, ale například i otců zakladatelů Spojených států, vede čtenáře k vlastnímu uvažování o konkrétním problému. Svoje úvahy často prolíná vtipným textem, lakonickou zkratkou, která působí jako stimulující koření k vybrané pochoutce. Jsem názoru, že publicistů s tak mimořádnými encyklopedickými znalostmi a schopností multidisciplinární analýzy v naší zemi opravdu mnoho není. Neznám totiž jiného autora, který by uměl tak zasvěceně analyzovat a komentovat oblast politiky, ekonomiky, historie, medicíny, techniky, literatury, světového bankovního systému a praxe, Číny, RF, USA atd. Při vědomí tak mimořádného intelektuálního potenciálu Jana Campbella se mimoděk vkrádá otázka, zda tento kapitál vědění nedráždí momentální držitele moci, o nositelích „turbo-diplomů“ netřeba hovořit. Už z tohoto důvodu bych si přál, aby se na veřejnosti v brzké době objevil další nový sborník jeho publicistických prací.
Phorus de Victoria 2023, 840 strán

(Celkovo 156 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter