Kniháreň 2023 – júl

Sigi Bigstain: Švejk se stává milionářem | Viktor Timura: Generácie obrodenia | John Steinbeck: V neistej bitke | Nidal Saleh: Proč se vraždí v Palestíne

Sigi Bigstain: Švejk se stává milionářem

Jaroslav Čejka: Konečně vyšla závěrečná část trilogie UBERŠVEJK aneb Osudy dobrého vozíčkáře Švejka! Po té první s názvem Švejk afghánským veteránem, která byla oceněna v celostátní soutěži o nejlepší humoristickou knihu roku 2000, vyšla přede dvěma lety Švejkova manželská anabáze a teď tedy konečně spatřila světlo světa i knížka Švejk se stává milionářem, která bude uvedena na letošním Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu.

A protože v knihkupectvích byste ji hledali marně (to se ostatně novým knihám českých autorů stává čím dál častěji), upozorňuji ty z Vás, kteří by o poslední zážitky údajného vnuka slavného Haškova hrdiny měli zájem, že si mohou o knihu napsat mně. Pomáhám totiž s její distribucí.

Pokud se tedy na letošní 33. Podzimní knižní veletrh do Havlíčkova Brodu chystáte, zvu Vás jménem autorů na Setkání s Uberšvejkem ve velkém sále Krajské knihovny Vysočiny v pátek 6. října 2023 ve 13.30.
Status na FB 5. júla 2023

Viktor Timura: Generácie obrodenia

V úvodnej kapitole čitateľ nájde stručne zrekapitulovaný vývoj od Veľkomoravskej ríše po začiatok národného obdobia na konci 18. storočia. Každá z troch ďalších kapitol je venovaná osobnostiam jednej generácie a to tak evanjelickej, ako aj katolíckej konfesie. Prvá kapitola sa začína analýzou činnosti bernolákovcov na čele s A. Bernolákom, ktorá viedla ku kodifikácii bernolákovčiny, vrátane činnosti Učeného tovarišstva s Jurajom Fándlym. Prúd protestantskej vetvy obsahuje predovšetkým činnosť a aktivity na evanjelickom lýceu v Bratislave od jeho založenia v roku 1803 pod vedením Juraja Palkoviča do roku 1828 (do vzniku samovzdelávacieho študentského spolku). Obsahom druhej kapitoly je dielo generácie Všeslávie a činnosť budapeštianskeho spolku na čele s Martinom Hamuljakom, jeho aktivity smerujúce k nadväzovaniu kontaktov a spolupráce medzi predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej konfesie, popri význame a úlohe diela Jána Hollého, ktoré zohrávalo významnú úlohu pri zjednocovaní síl národného hnutia evanjelickej a katolíckej konfesie. Predmetom poslednej, tretej kapitoly je predovšetkým činnosť štúrovcov na čele s Ľudovítom Štúrom, vrátane aktivít na slovanskom zjazde v Prahe a v revolučnom roku 1848 – 1849. Publikácia prináša celý rad nových pohľadov a najmä syntetický filozoficko-historický pohľad na obdobie národného obrodenia a predstaviteľov katolíckej a evanjelickej konfesie v zodpovedajúcich súvislostiach a nevynecháva pritom ani otázky kultúry a kulturológie.
Vydavateľstvo Nitrava s.r.o. 2023

John Steinbeck: V neistej bitke

Gabriela Rothmayerová: Dočítala som raný román držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Johna Steinbecka v Neistej bitke. Podčiarkovala som si pasáže (ale len virtuálne, lebo ho mám požičaný z knižnice) a neverila som, že to vyšlo v roku 2022 u nás (preklad Tomáš Hučko) a s podporou Fondu na podporu umenia. Plastický obraz ponížených ľudí, ktorí musia cez silnú nenávisť pochopiť, že aj keď by to čokoľvek stálo, tak sa už ďalej ponižovať nesmú dať. Barack Obama knihu zaradil medzi desať najlepších románov všetkých čias. Nesmie sa z nej citovať, tak musím len parafrázovať: hlavný hrdina Jim po tom, ako oduševní zberačov jabĺk, aby sa nedali a išli spolu proti tým, ktorí si ich za pár centov najímajú, a ak by odmietli oberať, nájdu druhých, odkázaných na tých pár centov. Je ich veľa, ale sú osamotení. Jim a Mac sa pokúsia z osamotených tvrdých jedincov urobiť spoločenstvo. V závere románu zostane v sade Jim sedieť s hlavou sklonenou k nohám. Jeho priateľ Mac ho osloví a chce mu nadvihnúť hlavu, ale dlaň naďabí na niečo vlhké, Jim už nemá tvár… Brokovnica… A tak ho Mac odnesie na nejaký doskový piedestál, oprie ho tam a povie oberačom jabĺk, ktorých zdierajú tak, ako zdierajú dnes všetkých oberačov jahôd, marhúľ, jabĺk, sestričky, šoférov atď.: tento chlapík nechcel nič pre seba. Súdruhovia, nechcel nič pre seba…
Vydavateľstvo BRAK, Bratislava v spolupráci s KPTL, Bratislava 2022, 296 strán

Nidal Saleh: Proč se vraždí v Palestíne. Kdo jsou oběti a kdo teroristé?

Na Blízkom východe to vrie už celé desaťročia. Nejde len o strašné, vlečúce sa vojny v Iraku, Sýrii, krvavé boje v Jemene, ale aj dlhodobo pretrvávajúci konflikt Palestíncov a Židov v Izraeli. Ako to vzniklo a ako sa vyvíja?

Vynikajúci znalec politických pomerov Blízkeho východu podáva erudovaný a objektívny popis histórie i súčasného stavu útlaku palestínskeho národa vo svojej vlastnej domovine. Prináša celý rad cenných dokumentov a svedectiev, ku ktorým sa naši čitatelia dostávajú inak len veľmi ťažko.

Aké sú historické fakty, legendy a falzifikácie? Ako vlastne vznikol judaizmus? Ako sa zneužíva archeológia pre koloniálne zámery? Izraelská expanzia a palestínsky exodus. Počuli ste už o obchode s obeťami holokaustu? Čo to vlastne je? Schizofrénia práva, myslenia alebo naprostý morálny úpadok?

Na tieto a celý rad podobných otázok nájdete odpovede v tejto faktograficky bohatej, prekvapivo otvorenej publikácii.

„Na stránkách našeho tisku a ve zpravodajství televizních a rozhlasových stanic se pravidelně objevují zprávy a arabsko-izraelského konfliktu v oblasti Blízkého východu. V poslední době nás překvapuje jednostrannost některých domácích deníků a televizních stanic, i jejich výrazná náklonnost k izraelské politice. Někdy se nám dokonce zdá, že některé noviny a televizní stanice se staly oficiálními mluvčími izraelské politiky u nás.

Otázkou je, odkud pramení tato oddanost a houževnatost jistého kruhu našich novinářů a redaktorů k otevřené a jednostranné podpoře izraelské politiky? Je to pouze z neznalosti skutečné podstaty zmíněného konfliktu nebo i z jiných, nám neznámých důvodů? Nezapomněli snad tito lidé na principy a ideály, ke kterým se hlásí?

Mám na mysli lidská práva, právo na sebeurčení, na protest a povstání proti okupaci a okupantům, která jim zaručila charta OSN. Nezapomněli snad na právo žít ve své vlasti svobodně a beze strachu, na zákaz okupovat  cizí země a území, na zákaz konfiskovat druhým půdu a vyhostit je z domova? Zapomněli snad na to, že naše zem (Česko, Slovensko) byla několikrát okupována a toužila po svobodě, kvůli níž povstala a zaplatila za ni krví svých dětí?“
Eko-konzult 2020, 208 strán

(Celkovo 160 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter