Kniháreň 2022 – júl

Harald Welzer: Klimatické vojny. Pre čo sa budeme zabíjať v 21. storočí | Michal V. Marek a kolektiv: Klimatická změna – Příčiny, dopady a adaptace? | Petr Prouza: Na hraně dnů | FES a PF: Ako reštartovať Slovensko? „Sociálnodemokratická obnova spoločnosti a ekonomiky po pandémii a konzervatívno-liberálnej vláde“.


Harald Welzer: Klimatické vojny. Pre čo sa budeme zabíjať v 21. storočí

Boje o pitnú vodu, nové výbuchy masového násilia, etnické čistky, občianske vojny v najchudobnejších krajinách sveta, nekonečné prúdy utečencov. Konflikty 21. storočia sa už neodvíjajú od ideologického súperenia medzi veľmocami, ale skôr od triednych, náboženských a zdrojových otázok. Genocídy minulého storočia nás naučili, ako rýchlo sa sociálne problémy môžu prejaviť v radikálnych a smrtiacich riešeniach. Bohaté krajiny dnes už vyvíjajú stratégie na získanie zdrojov a udržanie klimatických utečencov mimo svojho územia.
Harald Welzer ukazuje, ako spolu súvisí klimatická zmena a násilie. Klimatická zmena má ďalekosiahle dôsledky na životné podmienky ľudí na celom svete: obývateľný priestor sa zmenšuje, vzácne zdroje ubúdajú, prehlbuje sa nespravodlivosť nielen medzi Severom a Juhom, ale aj medzi generáciami, čo vytvára podmienky pre nové sociálne napätia a vedie k násilným konfliktom. Klimatická zmena predstavuje nové závažné výzvy v oblasti bezpečnosti, zodpovednosti a spravodlivosti, ale ako Welzer znepokojujúco objasňuje, robí sa veľmi málo, aby sa im čelilo.
Premedia 21. júna 2022, 240 strán

Michal V. Marek a kolektiv: Klimatická změna – Příčiny, dopady a adaptace?
Tato kniha je o fenoménu globální změna a jeho významu pro člověka z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského. Čtenáři pomáhá ujasnit si vymezení vlivu klimatických změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima v České republice, příčiny vzniku klimatických změn, současné projevy a důsledky klimatickým změn a v neposlední řadě také přináší možnosti řešení tohoto problému v budoucnosti, včetně scénářů vývoje. Důležitou součástí této knihy je také zamyšlení o stávající situaci spojené s důsledky klimatických změn z morálního a etického pohledu. Tato kniha přináší odpovědi na otázky, které si pokládají čtenáři a lidé, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a kteří chtějí pomoci při řešení toho důležitého celospolečenského problému.
Academia 2022, 368 strán


Petr Prouza: Na hraně dnů

Hlavní a nejobsáhlejší část Prouzova svébytného vyprávění podává přímé svědectví o mnohaletém přátelském vztahu se spisovatelem Milanem Kunderou včetně řady dosud neznámých pozoruhodných podrobností, týkajících se třeba jeho utajených časopiseckých horoskopů, udavačské aféry v roce 2008 či skutečné pravdy o jeho českém občanství i další překvapení. V autentických osobních portrétech zachytil s trvajícím vděkem své přátele, mezi nimi byli na předním místě filozof Karel Kosík, politik Jaroslav Šabata, básník Jan Skácel amalíř Karel Laštovka. Originální medailonky jsou věnovány setkávání s Bohumilem Hrabalem, Ladislavem Fuksem, Ludvíkem Vaculíkem, Evou Kantůrkovou a dalším osobnostem. Nadmíru poutavé jsou i pestré postřehy Petra Prouzy ze čtyřletého pobytu ve Finsku, kde pobýval jako manžel české velvyslankyně a vedle okouzlení magickou severskou přírodou mohl i bezprostředně nahlédnout do unikátního zákulisí diplomatického prostředí.
Nakladatelství Šulc-Švarc, 2022, 384 strán

FES a PF: Ako reštartovať Slovensko? „Sociálnodemokratická obnova spoločnosti a ekonomiky po pandémii a konzervatívno-liberálnej vláde“

Trinásť autorov a autoriek na 152 stranách a v dvanástich tematických kapitolách načrtáva analytický návod, akými politikami by mala vládna politika – či už súčasnej koalície, ale najmä vláda, ktorej súčasťou budú aj strany z demokratického spektra „naľavo od stredu“, reformovať a meniť našu krajinu, aby táto smerovala k vyššej miere sociálnej aj regionálnej súdržnosti, ekonomickej prosperity a súčasne solidarity a rovnosti šancí, ekologickej udržateľnosti, ale takisto vyššej úrovni právneho štátu.  
Publikácia „Ako reštartovať Slovensko?“ nadväzuje na tituly „Program vlády 2020-2024 – Pohľad zľava“ a „Solidárne, ekologické a moderné Slovensko“, vydané v roku 2020, ktoré na menšom priestore reagovali na základné politické a strategické reformné vládne dokumenty ostatných rokov. Napriek tomu, že texty písané v závere roka 2021 nezachytili vojenský konflikt na Ukrajine a jeho dopady na socioekonomický a spoločenský vývoj na Slovensku, ponúkajú príspevky mimoriadne detailný popis a dlhý rad poznatkov a najmä odporúčaní pre tvorbu verejných politík v najbližších rokoch. 
Autori: M. Dobeš, B. Fábry, I. Kompišová, J. Košč, A. Marcinčin, K. Moravčík, P. Palacka, Ľ. Pavelka, J. Schmögner, B. Schmögnerová, P. Takáč, P. Weiss. B. Zala.
Publikácia „Ako reštartovať Slovensko?“ bude vydaná aj v tlačenej podobe a bude distribuovaná záujemcom až do vyčerpania vytlačených kusov. 
Elektronickú verziu si môžete stiahnuť tu: Ako restartovat Slovensko Proforum FES SK online verzia 
Vydali: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a OZ Progresívne fórum

(Celkovo 48 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter