Kniháreň 2022 – júl 2

Martin Muránsky: Ernst Tugendhat a jeho „prvá“ filozofia | Pavel Dvořák ml.: Moja čínska dekáda | Pavel Kosatík: Slovenské století | Hanoch Gutfreund, Jürgen Renn: Einstein o Einsteinovi


Martin Muránsky: Ernst Tugendhat a jeho „prvá“ filozofia

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je muransky-tugendhat.jpg

Originálna monografia o jednom z najvýznamnejších súčasných európskych filozofov nadväzuje na základnú myšlienku o dialógu kontinentálnej a analytickej filozofie v jej fenomenologických a existenciálnych koreňoch. Práca si kladie za cieľ rekonštruovať podstatné motívy Tugendhatovej komplexnej filozofie a jej aktualizácie na pozadí dnešných problémov teoretickej a praktickej filozofie v oblasti teórie pravdy, problematiky slobody a ľudských práv. Východiskovým bodom práce je analýza genealógie pojmu pravdy u Husserla a Heideggera, prepojená leitmotívom Tugendhatovej filozofie prevzatia kritickej zodpovednosti zaň. Tento koncept umožňuje tematizovať existenciálny problém pravdy v širšej optike nietzscheovskej perspektívy prevzatia praktickej imputability človeka za svoj dejinný život vcelku, ktorému je venovaná druhá časť práce.
Togga 2021, 335 strán


Pavel Dvořák ml. Moja čínska dekáda

Vtipné, ale i smutné; prekvapujúce či niekedy až šokujúce, ale vždy veľmi zaujímavé zážitky sinológa, tlmočníka čínštiny a YouTubera Pavla Dvořáka z viac ako desiatich rokov života medzi Číňanmi.
Pavel Dvořák nikdy netúžil precestovať svet. Túžil spoznať Čínu. Ale tak, ako ju pozná málokto! Po štúdiách na čínskej univerzite sa mal vrátiť domov, ale namiesto toho zavolal rodičom, že sa už nevráti. Z malej slovenskej dediny sa presťahoval do dvadsaťsedem miliónového Šanghaja.
Začiatky bez zázemia, peňazí a známostí boli ťažké, ale otvorili Pavlovi dvere do života v Číne. Spoznal tu svoju čínsku manželku, uchytil sa ako tlmočník, sprievodca a napokon aj majiteľ cestovnej kancelárie. Vďaka svojej pestrej práci precestoval Čínu od severu na juh a od západu na východ. Nazbieral bizarné a vtipné zážitky z ciest, čínskych tovární, medzinárodných korporácií, politických rokovaní, ale aj čínsko-slovenského manželstva a rodinného života, o ktoré sa v tejto knihe s čitateľmi otvorene podelí.
RAK 2022, 230 strán


Pavel Kosatík: Slovenské století

Pavel Kosatík je autor, ktorý sa snaží písať aj o ťažkých historických témach spôsobom zrozumiteľným a podnetným pre všetkých premýšľavých čitateľov. Bez orientácie v dejinách podľa neho nie je možné orientovať sa v súčasnosti. Knihou Slovenské století vystupuje zo svojho doteraz prevažujúceho sústredenia na dejiny české. Sleduje vývojový oblúk, aký slovenská spoločnosť opísala v rokoch 1918 – 1998, a dochádza k záveru, že Slováci svoj historický čas nepremárnili.
Torst 2021, 408 strán


Hanoch Gutfreund, Jürgen Renn: Einstein o Einsteinovi

Albert Einstein bol na konci druhej svetovej vojny vyzvaný, aby do série The Library of Living Philosophers (Knižnica súčasných filozofov) napísal svoju intelektuálnu autobiografiu. Vznikla tak jeho jedinečná osobná kniha Autobiografické zápisky, klasické dielo v dejinách vedy, ktoré vysvetľuje vývoj jeho myšlienok s neprekonateľnou srdečnosťou a jasnosťou. Hanoch Gutfreund a Jürgen Renn predstavujú dnešnému čitateľovi Einsteinove vedecké úvahy, sledujú jeho intelektuálne formovanie od detstva až po starobu a ponúkajú presvedčivý portrét tvorby filozofa a vedca.
Kniha Einstein o Einsteinovi obsahuje celé znenie Autobiografických zápiskov doplnené o podnetné eseje, ktoré zasadzujú Einsteinove úvahy do kontextu jednotlivých etáp jeho vedeckého života. Autori čerpajú z Einsteinových diel, osobnej korešpondencie a kritických prác Einsteinových súčasníkov s cieľom poskytnúť nový pohľad na jeho najväčšie objavy. Súčasťou knihy sú aj Einsteinove odpovede jeho kritikom, ktoré vrhajú ďalšie svetlo na jeho vedecký a filozofický svetonázor. Autori hojne citujú z Einsteinových prvých nepublikovaných pokusov o sformulovanie svojej odpovede a venujú sa aj ďalšiemu Einsteinovmu krátkemu autobiografickému textu, ktorý napísal niekoľko týždňov pred svojou smrťou a ktorého prvý preklad do slovenského jazyka vychádza v tejto knihe.
Kniha Einstein o Einsteinovi, doplnená o sugestívne kresby výtvarníka Laurenta Taudina, odhaľuje cestu ikonického fyzika k všeobecnej teórii relativity a zároveň zaraďuje jeho revolučné myšlienky k ďalším úžasným vedeckým objavom dvadsiateho storočia.
Motýľ, vyjde 20. septembra 2022, 328 strán

(Celkovo 106 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter