Ľavicové a sociálne cítenie, mierna povaha, skromnosť a ľudskosť

K životnému jubileu Petra Weissa

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea, 70-tich rokov, jeden z najvýznamnejších ponovembrových ľavicových politikov, zakladateľ a predseda SDĽ, dlhoročný poslanec NR SR, bývalý diplomat – veľvyslanec v Maďarsku (2009 až 2013) a v Českej republike (2013 až 2020), vysokoškolský pedagóg, erudovaný a slušný politik, priateľ, Peter Weiss.

Bol to práve on, kto bol schopný diskutovať v pohnutých dňoch novembra ´89 v Štúdiu Dialóg STV s predstaviteľmi Verejnosti proti násiliu, obhajovať česť a prácu poctivých komunistov, vysvetľovať prednosti, ale i zlyhania socializmu. Najmä on prispel k tomu, že po politickom a ekonomickom prevrate v roku 1989 nedošlo k represáliám a výraznejšiemu prenasledovaniu radových členov KSS a k demokratizácii spoločnosti.

Peter Weiss bol spolu s ďalšími ľavičiarmi iniciátorom transformácie, modernizácie bývalej komunistickej strany na modernú a demokratickú Stranu demokratickej ľavice /SDĽ/ sociálno-demokratického charakteru a stal sa jej prvým predsedom. SDĽ uspela vo viacerých parlamentných voľbách do NR SR, bola súčasťou dvoch širokých vládnych koalícií a svojou vysokou odbornosťou, profesionalitou, politickým nadhľadom významne prispela k budovaniu slovenskej štátnosti, k tvorbe Ústavy SR, sociálnych zákonov, bránila ľudské a demokratické práva občanov, zmierňovala sociálne dopady pravicových reforiem, pestovala vlastenectvo a hrdosť na novodobé pokrokové udalosti, akým bolo SNP a presadzovala kultivovanú politickú súťaž.

Pozoruhodná je aj jeho aktivita na politickom dôchodku, keď pravidelne analyzuje, fundovane komentuje situáciu v spoločnosti a osobitne v politike v denníku Pravda a ďalších mienkotvorných médiách. Zato mu patrí veľká vďaka – otvára oči a mysle ľudí, kultivovane upozorňuje na problémy občanov a navrhuje ich riešenia. Aj to charakterizuje jeho ľavicové, sociálne cítenie, miernu povahu, skromnosť a ľudskosť.

Gratulujem, Peter, a popri pevnom zdraví spolu s kolegami z bývalého poslaneckého klubu SDĽ Ti úprimne želám i veľa tvorivosti a osobnej pohody do rokov budúcich.

Snímka: www.commons.wikimedia.org

(Celkovo 65 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter