Veľká vlastenecká vojna a Stredná Ázia

Je deviaty máj a práve som dopozeral priamy prenos z Červeného námestia[1], z tradičnej vojenskej prehliadky na počesť Dňa víťazstva, ktorý je napriek deštrukčným snahám prepísať dejiny (napr. Dňom Európy pre banderovskú časť Ukrajiny – samozrejme pod vedením neeurópskych Spojených štátov, alebo anglosaskej Veľkej Británie, ktorej stredovekému feudalizmu sa prišla pokloniť – priznať vazalstvo – „demokraticky“ zvolená prezidenta z Pezinka aj so svojím milencom) v postsovietskom priestore vnímaný ako deň historickej pamäti.

Veľká vlastenecká vojna sa dotkla prakticky každej rodiny žijúcej v Sovietskom zväze, a preto je celkom normálne, že tento vojnový bôľ a obete boja proti fašizmu a nacizmu spája ľudí žijúcich dnes už v nezávislých postsovietskych štátov.

SLOVO uverejnilo text bývalého kazašského veľvyslanca na Slovensku a dnes námestníka ministra zahraničných vecí Kazachstanu Romana Jurieviča Vasilenka (рус. Роман Юрьевич Василенко, kaz. Roman Vasilenko), ktorý informuje o účasti Kazachstancov vo Veľkej vlasteneckej vojne a pri oslobodzovaní Slovenska.[2]

Ilustračné foto: www.24.kg

Aký však bol podiel, resp. účasť ostatných krajín Strednej Ázie, prezidenti ktorých – Kasym-Žomart Tokajev (Kazachstan), Sadyr Žaparov (Kirgizsko), Emomali Rachmon (Tadžikistan), Sеrdar Berdymuchamedov (Turkménsko) a Šavkat Mirzijojev (Uzbekistan) – stáli bok po boku v Moskve pri tohtoročných oslavách (nechýbal ani prezident Bieloruska a premiér Arménska).

Pár stručných poznámok

Takže ponúkame pár doplňujúcich a stručných poznámok, ktoré vznikli na základe osobného archívu autora a tiež materiálov, ktoré boli priebežne publikované na napr. www.vb.kg, www.kazpravda.kz,  www.ferghana.ru , www.xs.uz…:

Kazachstan – Deň víťazstva je súčasťou dvojitého sviatku. 7. mája sa totiž v Kazachstane oslavuje Deň obrancu vlasti, preto dni 7. – 9. máj sú v kazašskom kalendári vytlačené červenou farbou.

Prezident K.-Ž Tokajev rozhodol vyplatiť každému žijúcemu veteránovi sumu 1,5 mil. tenge (t.j. cca 3,3 tis. $).[3]

Podľa údajov Ministerstva práce a sociálnych vecí Kazachstanu,[4] k prvému máju žilo v Kazachstane 222 veteránov (k 1. aprílu 2023 to bolo 237).

Z Kazašskej SSR bolo mobilizovaných viac ako 1,2 mil. ľudí, z ktorých skoro polovica padla alebo ostala v kategórii – nezvestný, resp. nezvestní, t.j. nevrátili sa domov.

Kirgizsko – ako jediná z krajín Strednej Ázie oslavuje Deň víťazstva veľmi široko. Voľné dni boli od 5. mája (Deň Ústavy Kirgizska) až do 9. mája. Pravda sobota 13. mája bude pracovnou.

Prezident S. Žaparov podpísal výnos, ktorým bude veteránom mimoriadne vyplatených každému 100 tisíc somov (t.j. cca 1,1 tis.$). Podľa oficiálnych údajov, v Kirgizsku teraz žije 68 účastníkov vojny.

Z Kirgizskej SSR bolo mobilizovaných 360 tisíc ľudí (vrátane členov Interhelpa), z ktorých sa 130 tisíc nevrátilo.

Tadžikistan – ôsmy a deviaty maj boli v tomto roku voľnými dňami (ale sobota 6. mája bola mimoriadne pracovnou).

V roku 2023.už tradične štát vyplatí veteránom (cez regionálne rozpočty) 7 000 somonov (cca 645 $). Počet žijúcich veteránov nie je možné dohľadať.

Vojny v rokoch 1941 – 1945 sa zúčastnilo viac ako 300 tisíc Tadžikov, z ktorých sa viac ako 100 tisíc nevrátilo domov.

Turkménsko – ide o uzavretú a politicky špecifickú krajinu, napriek tomu prezident S. Berdymuchamedov vydal výnos, ktorým prikázal: „… na vysokej organizačnej úrovni zabezpečiť podujatia v hlavnom meste na počesť sviatku – Dňa víťazstva…“

Prezident tiež rozhodol o vyplatení štátnej odmeny pre každého veterána vo výške 200 manatov (cca 57 $).

Z Turkménskej SSR odišlo na front cca 180 tisíc ľudí, z ktorých sa polovica nevrátila domov. Počet dnes žijúcich veteránov v Turkménsku nie je dohľadateľný.

Uzbekistan – je jedinou krajinou Strednej Ázie, kde sa 9. máj – Deň víťazstva – oslavuje ako Deň pamäti a cti a oslavujú ho nielen na počesť veteránov Veľkej vlasteneckej vojny, ale aj tých, ktorí boli nasadení aj do iných konfliktov, resp. vojakov, ktorí zahynuli v mierovej dobe (pozn. 8. máj je pracovný deň). Vojenská prehliadka sa v tento sviatočný deň nekoná.

V predvečer sviatku prezident Š. Mirzijojev podpísal výnos, podľa ktorého každému veteránovi Veľkej vlasteneckej vojny bude vyplatených 18 miliónov sumov (cca 1,6 tisíca $).

Podľa oficiálnych údajov Ministerstva obrany Uzbekistanu[5] v súčasnosti žile 174 priamych účastníkov vojny – z toho 25, ktorí majú viac ako 100 rokov.

Celkom z Uzbekistanu v rokoch 1941 – 1945 bolo mobilizovaných dva milióny ľudí, z ktorých 538 tisíc zahynulo a 158 tisíc ostalo nezvestných.

V Strednej Ázii nezabúdajú, nezabúdajme ani my v strednej Európe!

(Autor je vysokoškolský učiteľ)


[1] Pozri: Russia’s Victory Day Parade Live | Russia Holds Victory Day Parade Amid Tight Security | News18 LIVE – YouTube
[2] Pozri: Spomienka na nesmrteľný čin – Noveslovo
[3] Pozn.: všetky prepočty sú podľa aktuálneho oficiálneho kurzu jednotlivých centrálnych bánk tej ktorej krajiny
[4] Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан: новости и общая информация об учреждении (gurk.kz)
[5] www.mudofaa.uz

(Celkovo 275 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter