Netrhaj, dievča, vlčie maky a iné básne

NETRHAJ, DIEVČA, VLČIE MAKY

Netrhaj, dievča, vlčie maky.
Nestrkaj si ich do vlasov.
Mám v srdci záhon presne taký.
Ich krása nie je okrasou.

Sú ako kalich s vôňou smútku.
A mŕtvi cez ne hľadia na živých.
Spália ti oči od zármutku.
Z krvavých sĺz, čo tečú z nich.

LÍCE A RUB

Svet je len veľká rozkrojená dyňa.
Jazyk sa v sline váľa odvážne.
A zem, tá krásna kyprá otrokyňa,
chcela by v brázdach ležať bez bázne.

Zabudla koľko vôni majú slzy.
A nikto sa jej na to nepýta.
Mŕtvym je jedno, či to vrahov mrzí.
Vo vojne vždy je pravda zabitá.

I ľudská pamäť býva bez záruky.
Minulosť stále lezie za nami.
A ten, kto kričí, že má holé ruky,
sľubuje bozk a hryzie zubami.

Svet je len veľká rozkrojená dyňa.
Zem nevie ľúbiť. Ty ju ľúb.
Si krásna, ale nie si otrokyňa.
A každé líce má svoj rub.

AKO LÍSTIE V JESENI

Kto sa ich pýtal, či chcú zomrieť?!
Čo môže spraviť lístie v jeseni?
Po kvapkách tieseň vlieva sa mi do viet.
Strom na tom už nič nezmení.

Čas práve z kríža ťahá Krista.
A blázni hrajú poker o teba.
Dnes už i diabol chce byť moralista.
A sľúbi ti aj lístok do neba.

Kto sa ma pýtal, či chcem zomrieť?
Som človek. Nie som rabiát!
Po kvapkách tieseň vlieva sa mi do viet.
Žijem a nechcem zabíjať!

LOGICKY VZATÉ

Logicky vzaté – chýba mi v tom logika.
Šialenstvo v hlavách varí pre nás kašu.
A pravda čuší. Svedomie s ňou zaniká.
Proroci času našu dušu kmášu.

Nedá sa zdúchnuť na Mesiac.
Nikto z nás nie je ako barón Prášil.
Budú chcieť od nás ešte viac.
A nerád by som smrťou strašil.

Liečia nám hlavy dávkou klystíru.
Logika bláznov býva nepokorná.
Povely zabíjať, tie nie sú z vesmíru.
A na smrť nikto neobjavil storná.

SLOVO O SLOVE

Klamali nás a ešte viacej klamú.
Ráno i cez deň. Dlho do noci.
Dostali scenár. Tak nám hrajú drámu.
Sloboda mlčí, že sme otroci.

Svet rovnosti je relikviou času.
A bratstvo dávno kašle na brata.
Po večných lúkach duše tiene pasú.
Sú z ľudských tiel, čo berie zubatá.

Možno nám rokmi odumreli uši.
A život nemá času na skeče.
Duch nie je v slove. Boh svoj cirkus ruší.
Kráčaj si, kam chceš, človeče…

HRY POLITIKOV

Hry politikov, skeče bez scenára.
Bezduché frázy vraždia logiku.
Hlava je v kríze, iba jazyk tára.
Po duši pláva ryba v aspiku.

Kaša sa nikdy neje za horúca.
Čas rany lieči ako skorocel.
Pretvárka vlastné slová poprekrúca.
Nakoniec nevieš, čo kto chcel.

Tak svoje farby chameleón mení.
Umenie klamať býva práve v tom.
A nikto nevie, kto je porazený.
Každý z nich verí, že je víťazom.

AKO BARANI

Myšlienkam chýba prienik tmy a svetla.
Umelé srdce samo nebúši.
Láska sa všetkých podobenstiev zriekla.
Čas ostrou britvou ťahá po duši.

Svet nechce počuť svoje diagnózy.
Nádej sa kdesi v kúte ukrýva.
A blška strachu za pätami lozí.
Pravda už dávno nie je pravdivá.

Jej ozvenou je hluché more ticha.
I ľudské slovo ľahko poraní.
Mozog je v kóme. Prístroj ešte dýcha.
Ideme na smrť ako barani.

MLČAŤ JE AKO STRETNÚŤ SMRŤ

I život býva divá korida.
Má ostré rohy zúrivého býka.
Lož rada pravdu tichom okydá.
A tak si s pravdou už len blázon tyká.

Máš oči v dlaniach. Svet je od krvi.
Modlitbou človek lásku nevymodli.
Nezlepíš, čo sa v duši rozdrví.
Skôr z vrahov spravíme si modly.

Mlčať je ako stretnúť smrť.
A túžba žiť je piesňou o ľudskosti.
O dobre, ktoré môže vyhasnúť.
Na prázdnom kríži z ľudských kostí.

Ilustrácie: Pavol Tarasovič

JÁN NAGAJDA patrí medzi autorov, ktorí vyrastali v literárnej prílohe Nového slova. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. Časopisecky publikoval v celom rade slovenských novín a časopisov, ale aj v ukrajinskom, maďarskom, bulharskom a poľskom preklade.

Básne publikoval v literárnom zborníku Storočie patrí nám (Slov. spis.), v zborníku poézie a prózy Dychtivo spolu (Smena), v zborníku poézie Právo na pieseň (Slov. spis.), V zborníku poézie a prózy Doma (Smena),v zborníku poézie a prózy Vyzvanie (Vsl. vyd.), Básnici 2018 (Spol. slov. spis.), v ukrajinskom preklade v zborníku poézie Otvorený dom, v poľskom preklade v almanachoch Do prvého očarenia/Do pierwszego zdziwienia (2008), Echom minutých snov/Echem minionych snóv (2009), Stôl pre dvoch/Na dwoje stól (2010), Tam kde rastú verše/Tam gdzie rosna wiersze (2011), Ešte toľko čistých listov/Jeszcze tyle bialych kartek (2012), Pod povrchom kvapiek/Pod powierzchnia kropli (2013) a V kaplnkách slov/W kapliczkach slów (2014)

Debutoval v roku 1979 básnickou zbierkou Medzi nami (Slov. spis.). Jeho ďalšie zbierky boli Báseň je moje blues (1998), Oči a iné zrkadlá (2001), Anjel sype sneh (2009), Krídla z pavučín (2013),Divertimento pre srdce a prúty (2015),Ešte raz (2016), Nahý v osom hniezde (2018), Kým dohrá hudba (2019), Anjel bez krídel (2021) a Loď bláznov (2022).

Mnohé básne mal odvysielané v rozhlase a televízii. Pre regionálnu BTV pripravoval scenáre a moderoval televíznu reláciu Bardejovské stretnutia s poéziou. Je autorom textu hymny ME junioriek v basketbale 2001 a mnohých hudobných textov. Slovinskí hudobní skladatelia Janez Kolerič a Božidar A. Kolerič zhudobnili jeho báseň Vyznanie Bardejovu.

Je autorom viacerých publikácií z histórie bardejovského zdravotníctva a rybárstva.

Patrí medzi autorov internetového združenia PARS ARTEM a v roku 2018 mu bolo udelené jeho ocenenie BARD PARS POETRY.

(Celkovo 299 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter