Anketa – nominácie 1 – 9
VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

Začíname uverejňovať nominácie oslovených priaznivcov Slova, ktorí sa čitateľom podujali zdôveriť, čo z kníh vydaných v uplynulom roku ich zaujalo najviac. Ako už pravidelne zdôrazňujeme, v ankete nám ide o akúsi virtuálnu výmenu kníh, vzájomné odporúčanie kníh vhodných na prečítanie.

Keďže sa musíme držať nejakého kritéria – aj po viacerých vašich rôznych odporúčaniach – naďalej zostávame pri vročení, a to je za vlaňajšok – 2022.

Uvedomujeme si, že pri súčasnom rozkolísaní vydavateľskej praxe mnohé knihy najmä menších a alternatívnych vydavateľstiev vypadávajú z hry – ale len pokiaľ ide o umiestnenie. V nomináciách nechávame všetky uvedené knihy, ak je pri niektorej iné vročenie, je to vyznačené tučne. Ak ide o knihu s iným vročením na prvom mieste, vtedy pri nej nedávame obálku. V nomináciách nechávame aj viac ako tri knihy, no do „bodovania“ ich nezarátavame. Do úvahy však berieme knihy, ktoré vyšli v roku 2022 v druhom vydaní.
Redakcia


Nominácie 1 – 9 od: Ľuboš BLAHA | Lukáš PERNÝ | Michal MAJTÁN | Peter JUZA | Hana KOŠKOVÁ | Gabriela ROTHMAYEROVÁ | Stanislav BUCHTA | Dušan KERNÝ | Tomáš ČERNÁK

1. ĽUBOŠ BLAHA, filozof, politik

1. Petr Drulák (ed.):Zvrchovanosť sprava i zľava, Dauphin 2022

Profesor Drulák odštartoval mimoriadne cenný myšlienkový projekt – ideové obrusovanie hrán medzi antiglobalistickou ľavicou a národno-konzervatívnou pravicou. V knižke ponúka viacero ľavicových aj pravicových pohľadov, ktoré spája kritika neoliberálnej globalizácie a vlastenecký naratív. Knižka pomáha pochopiť koncept národnej ľavice a zároveň vytvára ideový predpoklad pre pochopenie novej politickej deliacej čiary medzi (neo)liberálnym progresivistickým globalizmom a národno-komunitárnymi prúdmi, ktoré sú voči liberalizmu, centrizmu a globalizácii kritické, či už z ľavicových alebo pravicových pozícií.

2. Philip Short: Putin. His Life and Times, Random House 2022

Knižka nie je žiadnou oslavou Putina, ale vcelku korektným životopisom Vladimira Putina, v ktorom v mnohých témach vybočuje z klasickej západnej propagandy, hoci v spore o Ukrajinu je voči Rusku zaujatý a tendenčný. Osobitne prínosné sú najmä časti o Putinovej mladosti a jeho vzostupe k moci v 90. rokoch. V častiach o pôsobení Vladimira Putina v úrade prezidenta už ide skôr o dejiny Ruskej federácie, menej o Putinov životopis, navyše čím sa viac autor blíži k roku 2022, tým je jeho pohľad zaujatejší a jednostranný. Búra však viaceré mýty Západu o Rusku, ako aj čiernobiele vnímanie Putina ako svetovej osobnosti. Aj preto knižku vrelo odporúčam.

3. Ján Lakota: Malé pokusy o vysvetlenie veľkého diela, Sofian 2022

Doktor Lakota patril medzi tých odvážnych lekárov a vedcov v oblasti medicíny, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj kritický názor na očkovanie proti Covidu, za čo si vytrpel svoje. Jeho knižka svedčí o tom že je naslovovzatý odborník a že sa nebojí ísť proti prúdu, čo je najmä v dnešnej dobe mimoriadne cenné. Jeho knižka sa tak stáva oslavou slobody slova, ale predovšetkým zdvihnutým prstom pre všetkých, ktorí aktuálne oficiálne vedecké pravdy, na ktorých sa zhodli korporátni vedci, obvykle spolupracujúci s veľkými farmafirmami, chápu ako akési náboženské dogmy a akýkoľvek alternatívny vedecký názor trestajú a ostrakizujú. Nech je knižka doktora Lakotu symbolom toho, ako veľmi je ohrozená sloboda v dnešnej temnej ére, a to, žiaľ, nielen v politike, ale aj vo vedeckej oblasti.

2. LUKÁŠ PERNÝ, spisovateľ, filozof, kulturológ

1. Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, druhé vydanie 2022

Tisíce predaných kníh, to je bilancia bestselleru z pera slovenského politológa a historika Eduarda Chmelára. Autor predstavuje slovenskej verejnosti knihu, ktorá odhaľuje aj (ne)poznané zákutia slovenských dejín s interdisciplinárnym presahom do kulturológie, sociálnej a politickej filozofie, filozofie dejín, archeológie, lingvokulturológie, sociológie, historiografie, religionistiky a ďalších spoločenských vied. Úspech knihy je rozhodne zaslúžený a aj prejavený záujem fanúšikov Eduarda Chmelára – ktorí sa na knihu poskladali – dokazuje, že táto osobnosť má čo povedať, napriek tomu, že je vo verejnoprávnych ako aj hlavnoprúdových médiách za svoje názory viac-menej blokovaná.

2. Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca, Slovart 2021

Elegantný dizajn Hajkovej knihy je spojený s kvalitným obsahom o unikátnej téme, pre autora mimoriadne osobnej, príbehu svojho otca Jozefa Hajka, prvého a jediného slovenského absolventa pražskej odbornej kníhkupeckej školy v tridsiatych rokoch 20. storočia, na ktorého pozadí autor predstavuje nielen povolanie kníhkupca na území Česka a Slovenska (resp. v tom čase Československa), ale aj jeho širší prínos pre kultúrnu stavbu, sociologické pozadie doby či osobný rodinný príbeh. Kniha významného slovenského kulturológa, vysokoškolského pedagóga, filozofa, literárneho kritika, esejistu Dalimíra Hajka je výnimočným svedectvom erudovaného autora a to takpovediac „z prvej ruky“ a podnetným dielom na zamyslenie o tom, prečo ľudstvo vynašlo písmo a následne knihy a k čomu knihy slúžia.

3. Jozef Leikert, Mária Macková: Roman Kaliský, Cesta búrnym storočím, Luna 2022

Priznám sa, že túto rozsiahlu knihu, monumentálne dieloo slovenskom národovcovi Romanovi Kaliskom, som nestihol dočítať, no už na základe doteraz načítaných pasáží a celého radu recenzií môžem s pokojným svedomím zaradiť knihu do trojice nominovaných kníh za rok 2022. Mal som tú česť byť na uvedení knihy a mám veľkú radosť z toho, že prof. Leikert bol účastný aj na oslave storočnice Romana Kaliského v bratislavskom Dome Matice slovenskej. Výstupom je elektronická mini-kniha zo spomienkového podujatia (Roman Kaliský, robotník v službách národa, Martin: Matica slovenská 2022), ktorá obsahuje texty zúčastnených osobností. Je k dispozícii zdarma online.

3. MICHAL MAJTÁN, ekonóm, prognostik

1. Sergio Tazzer: Vlastenci alebo zradcovia? M. R. Štefánik e la Legione ceco-slovacca, Kaminex 2018

O národnom autonómnom vojsku budúceho Československa po boku štátov Dohody; Štefánik bol pilierom tejto národnoštátnej úlohy. Vojsko sa zriadilo v Taliansku.

2. Dominik Dán: Dáma kontra strelec, Slovart 2022

Klasika o vražde prostitútky i pokuse o vraždu modelky v Bratislave v polovici deväťdesiatych rokov. Tak ako inokedy aj v tomto prípade veľmi zaujímavá detektívka.

3. Lucie Bechynková, Jan Štoček: Vrah je v každém z nás, CPPress 2022

Pútavé rozprávanie detektíva o rôznych prípadoch vrážd v ČR.

4. PETER JUZA, vysokoškolský učiteľ

V roku 2022 sa mi na stôl dostalo množstvo kníh. Mali dve charakteristiky. Prvou je, že vznikli vo vydavateľstvách, kde nemá bulvár a brak miesto. A po druhé, išlo o tituly, ktoré rozvíjajú myšlienky, a nie tému finančného ohodnotenia akéhokoľvek pseudoautora, ktorý je nepredajný dokonca aj v sieti „lacných kníh“. Do svojej trojky nasadzujem:

1. Miroslav Pekník a kol.: Dr. Pavel Blaho, politik a národnoosvetový pracovník, VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2022

Mojím favoritom v roku 2022 bola – po prvom prečítaní – publikácia (35. a zrejme aj posledný zväzok edície ÚPV SAV „monografie a štúdie“) o skvelom Záhorákovi. Totiž politicky myslieť si predovšetkým žiada myslieť najmä na politiku a, samozrejme, myslieť aj na vlastné (Slovenské) politické dejiny. História nás učí nesúdiť konanie druhého, skôr sa do jeho konania vcítiť. Problémom sa totiž stáva pohľad na udalosť z minulosti zo súčasného pohľadu. Ak chceme naozaj pochopiť súvislosti, musíme sa zamyslieť, čo ľudí viedlo urobiť také a onaké rozhodnutia, rozhliadnuť sa, aké mali možnosti riešenia situácie a podľa toho sa pokúsiť pochopiť ich následné konanie.

2. Peter Vidovan: Lenin a 21. storočie, 2.vydanie doplnené o pohľad autora na zákaz predaja prvého vydania, R Free Press 2022

Dávam ju na druhé miesto nie preto, že ju napísal Ľ. Blaha, ale preto, že ide o dobrý text. Autor približuje filozofiu Vladimíra Iľjiča Lenina a celkom korektne (bez ideologického pátosu) akcentuje myšlienky, ktoré môžu (a musia) byť inšpiráciou pre dnešok, keď je jasné, že neoliberálna liberalizácia a globalizácia priviedla svet znovu na okraj globálnej katastrofy. Autor Vidovan/Blaha píše o V.I. Leninovi vyvážene, kriticky a s pochopením doby. Toto pripomínam aj preto, lebo v jednom alternatívnom rádiu sa priznal, že skutočne neprečítal všetky texty V. I. Lenina, tak ako sú zhromaždené v ostatnom vydaní úplných zobraných spisov. Ja som mal tú česť ich preštudovať (všetky) v originálnom jazyku, takže môžem potvrdiť, že jeho výber do knihy bol rozumný a dostatočný!

3. Petr Drulák: Podvojný svět, Academia 2022

Na treťom mieste (už tradične trojka je z českej proveniencie) preferujem knihu profesora Petra Druláka, ktorý nedávno vystupoval na doskách znamenajúcich svet – teda na pódiu Klubu Nového slova a Inštitútu ASA (10. októbra 2022). Táto práca prináša originálny (na čo sme si u P. Druláka už akosi zvykli) a neobvyklý pohľad na súčasnú krízu Západu a liberálneho poriadku ako takého. Už tu máme nových kriesiteľov konceptu F. Fukuyamu a v tejto knihe P. Drulák (aby ich usadil na miesto) upozorňuje, že kríza západnej mysle sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu k človeku. Aký je ten jej vzťah k človeku práce, to pociťujeme, žiaľ na Slovensku, denno-denne.

* * *

A teraz niečo kacírske. Navrhujme organizátorom ankety aj jednu retro kategóriu, alebo voľnú kartu. Ak by na to pristúpili (prečo nie?), mojím favoritom v tomto roku by bola zbierka básní Sergeja Jesenina: Za píseň život jsem vyměnil, KPP Praha 1979. Najmä báseň Chuligánová zpověď z roku 1920, kde sa o.i. píše: Miluji vlast/Miluji vroucně vlast! Možno by to bolo skromné a sprostredkované blahoželanie k tridsaťročnici nie tejto krajiny, ale nášho (aj môjho) Slovenska!

5. HANA KOŠKOVÁ, poetka

1. Etela Farkašová: O tichu, pomalosti a iných hodnotách, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022.

Knihu Etely Farkašovej treba čítať pozorne a pomaly. Dávkovať si každú jej esej, ako sa dávkujú lieky pre dušu. Len vtedy pocítime stíšenie, hĺbku a účinnosť, ktoré sú potrebné na posun do seba a do vlastných myšlienkových pochodov. Najmä dnes, v hluku vojny a iných nepríjemností ohrozujúcich ľudstvo, ktoré nám spôsobujú traumy a napätie.

2. Dana Podracká: Posuvné dvere, Skalná ruža 2022

Poézia Dany Podrackej je ako obrad, ktorého sa respondent pri čítaní jej zbierky zúčastňuje. Poetka vie s ľahkosťou pospájať mýtické veci s konkrétnymi a všednými. Každá jej báseň je akoby esej, z ktorej vyviera múdrosť. „Čakám, kým dielo vyschne, aby som bosá vyšla do dňa,“ dočítame sa  v jednej z jej básní. Aj v tomto verši je sústredená hĺbka účinnosť a sila jej básnickej výpovede.

3. Annie Ernauxová (nobelistka): Roky, Inaqe 2021

Pri čítaní tejto memoárovej prózy má čitateľ pocit, že sa môže stotožniť s časovým obdobím, ktoré sa udialo v jeho bezprostrednej blízkosti. Autobiografické prvky, denníkové záznamy a celá faktografia sú zobrazené v reálnom čase a pravdivo. Tak sa žilo vo Francúzsku, ale i všade vo svete. V zmapovanom období od roku 1941 – 2006 . Konzumný spôsob života autorka stvárnila v knihe s nadhľadom jej vlastným, s iróniou a sebairóniou. Je to pútavé čítanie.

6. GABRIELA ROTHMAYEROVÁ, novinárka, spisovateľka

1. Albert Marenčin:¸ Ľudská totalita. Zápisky * myšlienky * úvahy 1996 – 2017, Marenčin PT 2022

V pozostalosti Alberta Marenčina sa našli desiatky zošitov s denníkovými záznamami, myšlienkami, nápadmi a úvahami. Záznamy v jednom z nich sú datované od roku 1996 do roku 2017. Sú to osobné vyznania, postoje a názory na témy, ktoré považoval za najdôležitejšie. Dominujú v ňom témy slobody, rovnosti, básnickej tvorby a tvorby ako takej, racionality a imaginácie. Surrealizmus, ktorý ho v mladosti „zasiahol ako blesk“ vnímal ako oslobodenie ducha. Jeho ľavicovým názorom najviac konvenovala Trockého permanentná revolúcia. Na druhej strane píše, že je konzervatívec, drží sa včerajších názorov, spomína na svoje postoje, skutky i nadšenie, ktoré robili jeho život bohatým a krásnym, aj keď vo vtedajších názoroch bolo veľa ilúzií a omylov – no bolo v nich predovšetkým to, čo dokázalo nadchnúť, zapáliť, pozdvihnúť myslenie a city nad pragmatickú všednosť, nad šedivý pragmatizmus a prízemnosť každodenného života.

2. Vladimír Farkaš: Ja som ňi sťato, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. je emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, popredný slovenský vedec, mikrobiológ a biotechnológ. Narodil sa v rodine dolnozemských Slovákov v dedinke Bingula vo Vojvodine (Srbsko). V knihe opisuje zážitky a pocity osemročného chlapca presadeného z dedinského prostredia do veľkého mesta, akým sa mu vtedy javila Bratislava. Vo veku štrnástich rokov odišiel do Prahy študovať na Priemyselnú školu jadrovej techniky a po jej ukončení pokračoval na Fakulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT v špecializácii Jadrová chémia. Autor zaujímavým spôsobom vykresľuje svoje životné peripetie počas štúdia i po ňom, ako aj cestu, ktorá ho viedla k splneniu sna stať sa vedcom. Postupom času sa prepracoval medzi slovenskú vedeckú elitu, pôsobil ako hosťujúci profesor na viacerých špičkových vedeckých pracoviskách a univerzitách v USA, Kanade, Japonsku, Škótsku, Austrálii… Svojimi výsledkami v oblasti biochémie sacharidov a biologickej ochrane rastlín dosiahol významné uznanie doma i v zahraničí. Svojimi zápiskami chce ukázať, že veda v nijakom prípade nie je nuda. (citát z obálky knihy). Podarilo sa mu to skvele! Ak sa niekto zaslúžil o štát, tak sú to práve oni, vedci, ktorých vyznamenávajú na vedeckých pracoviskách, ale v širšom kultúrnom povedomí máme o nich čiernu dieru.

3. Denisa Fulmeková: Úzkosť, Slovart 2022

„Arleta, hrdinka tohto fragmentárneho rozprávania, si uvedomuje, že je za pomyselnou polovicou života. Prijala v ňom množstvo rolí, je napríklad matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou, spisovateľkou. Navonok je s nimi stotožnená, hoci sú chvíle, kedy sa jej zmocňuje pocit, že tá ktorá úloha presahuje jej limity. Priznáva si, že rovnako ako je rôznymi situáciami zraňovaná, v iných zasa zraňuje ona. Pomaly v nej rastie odhodlanie odložiť všetky masky, pretože chce spoznať pravdu.“ (Citát z prebalu knihy.) Pre mňa je to svojím spôsobom pokračovanie príbehu veľkej lásky Rie Valérie (Valérie Reiszovej) a básnika Rudolfa Dilonga, ktorý autorka napísala pod názvom Konvália. Tento príbeh je súčasný, no zapustený v pôde predchádzajúceho. Krásna kniha!

7. STANISLAV BUCHTA, sociológ

1. William Taubman: Gorbačov – Život a doba, Academia 2022

William Taubman je americký politológ a odborník na modernú ruskú a sovietsku históriu. Jeho životopis Nikitu Chruščova bol v roku 2003 ocenený Pulitzerovou cenou a Americkou cenou literárnej kritiky. Pôsobí ako profesor na Amherst College v Massachusetts.

Michail S. Gorbačov bol na čele Sovietskeho zväzu od roku 1985 až do jeho zániku v roku 1991. Autor v rozsiahlej biografii zaznamenáva jeho politický vzostup do najvyššej funkcie sovietskej politickej moci, jeho boj s Borisom Jeľcinom i záverečné fázy jeho éry s postupnou stratou moci. Gorbačov spätne hodnotí perestrojku, jej klady, ale aj chyby, ktorých sa pri jej zavádzaní dopustili a svoju úlohu v novodobých dejinách Sovietskeho zväzu. Zároveň čitateľovi umožňuje nahliadnuť do zákulisia veľkej politiky a sledovať niekedy mocenský boj v Sovietskom zväze počas éry Brežneva, Andropova a Černenka. Gorbačovov životný príbeh, (končí sa v roku 2016), je analýzou doby, jeho postrehov, silného vzťahu k manželke Raise vrátane hodnotenia najbližších spolupracovníkov.

2. Petr Mareš: Moje dobrodružná cesta sociologií. 100 let sociologie v Brně z mého pohledu, Masarykova univerzita 2022

Česká medzivojnová sociológia bola poznačená existenciou dvoch sociologických škôl, brnianskej a pražskej. Ako hlavný rozdiel medzi týmito školami bola označovaná sociálna angažovanosť brnianskych sociológov a empirizmus pražských. Isté rozdiely medzi týmito školami pretrvávajú i v ponovembrovom vývoji. Kniha mapuje storočnú existenciu sociológie na brnianskej univerzite. Autor, emeritný profesor Fakulty sociálnych štúdií MU opisuje svoju osobnú „dobrodružnú cestu sociológiou“ a vyslovuje niektoré intelektuálne a etické otázky, s ktorými sa pri svojej profesijnej kariére stretol. Kniha je tiež generačnou výpoveďou ilustrujúcou neoddeliteľné prepojenie sociológie a spoločnosti. Publikácia zaujme všetkých, ktorí sa zaujímajú o úlohu a postavenie sociálnych vied v súčasnosti.

3. 100 rokov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Epilóg, 1919 – 2021, Svedectvo o zániku výskumnej inštitúcie, NORVT Modra, apríl 2022

Útla brožúra podrobne dokumentuje verejný ohlas, ktorý vyvolalo zrušenie Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva k 31. 12. 2021. VÚEPP bol jednou z prvých výskumných inštitúcií vytvorených na území Slovenska po vzniku Československa. Za dobu svojej existencie prešiel cez štyri politické systémy a deväťkrát zmenil svoju organizačno-právnu formu. Po viac ako sto rokoch strácame jednu z najdôležitejších agrárnych inštitúcii. Neformálna skupina odborníkov z oblasti vedy a poľnohospodárskej praxe adresovala otvorený list ministrovi Samuelovi Vlčanovi s požiadavkou prehodnotenia tohto aktu. Súčasne zorganizovala anketu odborníkov, ktorá upozorňovala verejnosť na úskalia tohto likvidačného prístupu a zjednodušeného pohľadu na reformu rezortnej vedecko-výskumnej základne. Publikácia dokumentuje intelektuálne vzopätie skupiny odborníkov a zaslúži si, aby sa dostala trvalejšie do vedomia odbornej a širšej poľnohospodárskej verejnosti ako historický dokument.

8. DUŠAN KERNÝ, publicista, spisovateľ

1. Jozef Leikert, Mária Macková: Roman Kaliský. Cesta búrnym storočím, Luna 2022.
Táto 610-stránková je ojedinelá vedecká a historická práca, výnimočné dielo žurnalistickej profesionality, príkladne výnimočná práca s archívom, dokumentmi a množstvom doslova prelomových dejinných udalostí, ktorých bol Kaliský svedkom alebo priamo účastníkom. Treba oceniť najmä faktografickosť, vecnosť. Masa nazhromaždeného materiálu nestrhla jedného zo špičkových autorov k inému, príbehovému spracovaniu. Aj tu sa prejavila sila osobnosti – samotný Kaliský posmrtne donútil autorov k vecnosti, faktografickosti. Bez tohto diela nepochopíme v úplnosti nielen osudy ľudí, generácií, ale ani krajiny, premeny štátu, dejiny o význame osobnosti pri vzniku Slovenskej republiky. K dielu sa treba vracať a zasadiť ho do súvislostí nielen dejín, ale aj súčasnosti. Zároveň otvorilo Pandorinu skrinku úplne dopovedať, zrejme v inej práci, o účasti Slovákov alebo v ich mene v Prahe na atmosfére päťdesiatych rokov nielen v parlamente, ale aj v kreslách predsedu vlády, ministrov bezpečnosti, spravodlivosti, zahraničných vecí.

2. Peter Vidovan: Lenin a 21. storočie, druhé vydanie R. Free Press 2022

Kvôli tomu, čo všetko vyvolalo vydanie tejto publikácie, ale najmä pre zasadenie do medzinárodného rámca predslovmi českých odborníkov a o. i.  aj ako ukážka, že radikálna ľavica sa dnes v Európe regrutuje z vysokoškolsky vzdelaných aktivistov, ktorí majú aj inde priestor v aktívnej politike, ako Janis Varoufakis s paneurópskou stranou v Taliansku, ktorej cieľom je úplne odznova premyslieť, teda zmeniť celý európsky politický a ekonomický systém alebo Sahra Wagenknechtová, členka nemeckého parlamentu a publicitou o. i, vo Švajčiarsku s jej protiprogramom voči povýšeným a arogantným a zápasom.

3. Bohumila Ferenčuhová: Bohdan Pavlů, politická biografia 1883 – 1938, VEDA, vydavateľstvo SAV 2021.
V decembri 2022 s vročením 2021 predstavili v Bratislave prvú vedeckú prácu svojho druhu, 510- stránkovú publikáciu o. i. venovanú za ich účasti príbuzným. Ide výsledok dlhoročnej práce historičky s cieľom predstaviť prvotriedneho novinára (o. i. Prúdy) a diplomata (o. i. prvý čs. vyslanec po uznaní v ZSSR) a vzápätí po trojhviezdí Masaryk, Štefánik, Beneš významnú osobnosť čs. zahraničného odboja. Práca je výsledkom projektu HÚ SAV Funkcia Malej dohody medzi Balkánom a Baltom a podporovaným na základe zmluvy Agentúrou na podporu výskumu vývoja.


9. TOMÁŠ ČERNÁK, historik

1. Jozef Leikert, Mária Macková:
Roman Kaliský. Cesta búrnym storočím, Luna 2022

2. Jože Pirjevec:
Tito a jeho soudruzi, Academia 2022

3. Jan Chadima:
Rudolf Slánsky, Vyšehrad 2022

Anketa – nominácie 10 – 18
VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

(Celkovo 544 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter