Anketa – nominácie 19 – 28
VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

Uverejňujeme tretiu časť nominácií oslovených priaznivcov Slova, ktorí sa čitateľom podujali zdôveriť, čo z kníh vydaných v uplynulom roku ich zaujalo najviac. Ako už pravidelne zdôrazňujeme, v ankete nám ide o akúsi virtuálnu výmenu kníh, vzájomné odporúčanie kníh vhodných na prečítanie.

Keďže sa musíme držať nejakého kritéria – aj po viacerých vašich rôznych odporúčaniach – naďalej zostávame pri vročení, a to je za vlaňajšok – 2022.

Uvedomujeme si, že pri súčasnom rozkolísaní vydavateľskej praxe mnohé knihy najmä menších a alternatívnych vydavateľstiev vypadávajú z hry – ale len pokiaľ ide o umiestnenie. V nomináciách nechávame všetky uvedené knihy, ak je pri niektorej iné vročenie, je to vyznačené tučne. Ak ide o knihu s iným vročením na prvom mieste, vtedy pri nej nedávame obálku. V nomináciách nechávame aj viac ako tri knihy, no do „bodovania“ ich nezarátavame. Do úvahy však berieme knihy, ktoré vyšli v roku 2022 v druhom vydaní.
Redakcia

Nominácie 19 – 28 od: ETELA FARKAŠOVÁ | JÁN BENKO | JANA BORGUĽOVÁ | PETER MAGVAŠI | ANTON JULÉNY | JÁN GREŠÁK | JOZEF SCHWARZ | JÚLIUS LOMENČÍK | ANNA BLAHOVÁ-ŠIKULOVÁ| LADISLAV VOLKO

Anketa – nominácie 1 – 9  VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022
Anketa – nominácie 10 – 18 VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

28. ETELA FARKAŠOVÁ, filozofka, spisovateľka, esejistka

1. Dana Podracká: Posuvné dvere, Skalná ruža 2022

Dana Podracká je poetkou hlbín, má dar vyhmatávať ich vo viacerých ľudských i mimoľudských priestoroch, či už ide o hlbiny jedincovej mysle i duše, o hlbiny vzťahov a súvzťažností na osi človek – človek, ako aj človek – príroda (vesmír) alebo o hlbiny metafyzické. Rada čítam Podrackej básne, rada sa v nich nachádzam, verím podobne ako autorka, že „sme odkázaní na duchovnú stopu“ alebo že do diela, ktoré je pravé, „treba dozrieť“, verím ako ona v silu „pevného bodu“…

Posuvné dvere som čítala cez sviatky, ale táto knižka ako každá ozajstná poézia má moc vnášať sviatočnosť do každého dňa, má schopnosť ho presvetľovať…

2. Dalimír Hajko: Stopy v (mojej) duši, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Ostávam verná motívu stopy, najmä duchovnej, na ktorú sme podľa Dany Podrackej odkázaní a mne sa žiada dodať, ktorou sme zároveň obdarení. Myšlienka, ktorú sa nedarí zatlačiť do úzadia ani v dnešnej zahlučnenej, chaoticky uponáhľanej dobe exponovaného individualizmu. Našťastie, pre niektorých ostáva myšlienka o vzájomnej previazanosti, kontinuite, „štafetovitosti“ ľudských bytostí, ideálov, hodnôt stále veľmi dôležitá. Tak aj pre popredného filozofa, kulturológa, literárneho historika Dalimíra Hajka. V najnovšej esejistickej knihe si predsavzal zmapovať inšpirácie, ktoré mu priniesli vzťahy s už nežijúcimi osobnosťami z rozličných oblastí nášho kultúrneho života.

Zo štrnástich osobností, ktoré Hajko uvádza, spomeniem aspoň Ladislava Balleka, Jána Boora, Alberta Marenčina, Augustína Nádaského, Jána Števčeka, Milana Zigu, Milana Žitného. Kniha privádza aj čitateľov k premýšľaniu o stopách, ktoré oni sami nesú v sebe…

3. KVĚTINKA: Život malinkého děvčátka | KVETINKA: Život malého dievčatka | KVĚTINKA: The Life of a Tiny Girl, Július Koller Society 2022

Ak sa nemýlim, je to prvá a zatiaľ jediná knižka svojho druhu u nás. V českom origináli vznikla pred 75 rokmi, napísala ju kvartánka Květoslava Zavadilová (dievčenské meno známej výtvarníčky Kvety Fulierovej). Autorka ju venovala svojej mame ako darček k narodeninám… A potom knižka napísaná atramentom ležala dlhé desaťročia v zásuvke vedľa odložených detských kresieb a obrázkov malej Kvetky. Vďaka Daniele Čarnej, kurátorke jedinečnej výstavy Čím chceš byť? Umelec?, zostavenej z detských výtvorov takmer 30 našich umelcov a umelkýň, ožili v r. 2021 v bratislavskej Kunsthalle nielen mnohé detské kresby či iné výtvory, ale aj pôvodná, ručne napísaná knižka kvartánky Květinky. Tá čoskoro po výstave vyšla v troch jazykoch; text plný detskej úprimnosti, prvotného očarenia, ale i vážnejšieho premýšľania o svete sprevádza množstvo reprodukcií Kvetinkiných výtvarných prác, ktoré mama umelkyne, sama výtvarne aktívna Marie Zavadilová, starostlivo uchovávala. Zaujímavá genéza nemenej zaujímavej publikácie, ktorá poteší detských i dospelých čitateľov.

20. JÁN BENKO, pedagóg, dôchodca

Mne je ťažko vyberať nové tituly kníh. Posledné roky sa čoraz častejšie vraciam ku knihám, ktoré ma kedysi zaujali a ktoré som prečítal niekoľkokrát.

1. Iľja Iľf, Jevgenij Petrov: 12 stoličiek a Zlaté teľa, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962.

Na tieto knihy si často spomeniem, lebo napriek tomu, že boli napísané v roku 1927 prvá a v roku 1931 druhá, sú stále aktuálne a nečisté metódy malých zlodejov, podvodníkov, veľkých zlodejov, politikov, mnohých umelcov, malých aj veľkých podnikateľov sú totožné s dnešnými (obavu mám o malých podnikateľov, ktorých zlikvidovali veľkí pomocou politikov v spolupráci s Covidom-19). Naposledy som sa najviac pobavil na výroku ministra životného prostredia „Medvede nie sú nebezpečné, lebo sú bylinožravce“.V knihe 12 stoličiek je kapitola „Autor Gavriliády“. Gavrila bol hlavným hrdinom básnika Nikifora Lápisa , ktorý si vybral za druhé meno Trubeckoj. Chodil po redakciách a ponúkal svoje výtvory, ktoré vždy začínali menom Gavrila: Gavrila listárom bol mladým, Gavrila listy roznášal… Na konci 75 veršov Gavrilu zrazila záškodníkova guľka, no on ešte doručil list adresátovi.

No vrátim sa k pointe. Básnik bol drankať peniaze v redakcii Točovky za poému o Kaukaze. Citujem: Lápis: „Napísal som o Kaukaze.“ Redaktor: „A boli ste na Kaukaze?“ Lápis: „Pôjdem, o dva týždne.“ Redaktor: „A nebojíte sa, Lápis, veď sú tam šakaly?“ Lápis: „Náramné strachy! Na Kaukaze šakaly nie sú jedovaté!“

Je toho veľa a prakticky v každej kapitole by ste našli analogické príbehy z obdobia NEP-u a tesne po ňom so súčasnosťou.

2. Fjodor Michailovič Dostojevskij: Zločin a trest, Rybka Publishers 2022.

Dielo F. M. Dostojevského bolo dostatočne analyzované z rôznych hľadísk, preto si netrúfam na jeho hodnotenie. Chcem v tejto súvislosti len poznamenať, že je ťažko hodnotiť a ospravedlniť zločin, ktorý spáchal Raskoľnikov, no na druhej strane si spomínam na záver filmu Vyšší princíp, v ktorom z úst profesora Málka odznela veta: „Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem.“ Bratia Mašínovci v rokoch 1951 a 1952, v snahe získať zbrane a peniaze pre protikomunistický odboj, zavraždili niekoľko radových policajtov a pri lúpežnej vražde aj civilistov. Niektorí českí politici ich považujú za hrdinov. Stefan Zweig v diele Svedomie proti násiliu napísal, „Zabiť človeka, to nikdy neznamená hájiť nejaké učenie, ale zabiť človeka. Keď v Ženeve popravili Serveta, nehájili učenie, ale obetovali človeka.“

3. Martin Rázus: Maroško, Ikar 2002

Aj keď je to kniha určená hlavne pre deti, vždy vzbudí spomienky na moje detstvo, ktoré som prežil vo Vrbici (teraz súčasť Liptovského Mikuláša), kde sa narodil a aj vyrástol spisovateľ a kňaz Martin Rázus. Mnoho postáv z tejto knihy som osobne ako dieťa poznal a boli presne také, ako ich Martin Rázus opísal. S jeho synovcami som sa kamarátil. Stredom Vrbice tiekol potok Vrbičianka (rameno Váhu), v ktorom Maroškova mama chytila hlavátku a panstvo jej ju zobralo. So svojimi rovesníkmi, tak ako Maroško, som vyrastal pri Váhu a zažívali sme podobné dobrodružstvá. Túto knihu ocenilo aj veľa mojich budúcich kolegov z iných častí Slovenska.

21. JANA BORGUĽOVÁ, literárna múzejníčka a historička, publicistka

1. Samuel Brečka: Výtečníci breznianski z druhej polovice 19. storočia, vlastným nákladom 2022

Ako literárna múzejníčka a historička inklinujem k literatúre, ktorá dopĺňa informácie z oblasti, ktorej sa celoživotne venujem. Napriek slušnej znalosti v danej tematike oceňujem, že vždy sa nájdu publikácie, ktoré dokážu prekvapiť aj mňa. Takou je aj uvedená kniha. Vďaka covidu a získanému času autor sa hlbšie pozrel na svoje rodisko Brezno a „vyňúral“ v ňom okrem iného množstvo poznatkov takrečeno z iného uhla pohľadu, napr. cez genealogické vzťahy našich známych i menej známych dejateľov (Ján Chalupka, Karol Kuzmány a i.). A tu sa našlo veľa zaujímavých súvislostí, ktoré nie sú verejnosti známe. Domnievam sa, že kniha môže plniť nielen v breznianskom regióne alternatívnu učebnicu histórie a literatúry.

2. Ondrej Sliacky: Revúcke guľky. Na počesť 160. výročia založenia Prvého slovenského ev.a.v. gymnázia v Revúcej, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2022

Už názov knihy napovedá, že nepôjde iba o vážnu tému – spracovanie histórie našej jedinečnej vzdelávacej inštitúcie. Autor uvádza, že pôvodne sa mala volať Národná svätyňa alebo Národný panteón, nakoniec usúdil, že je to veľmi patetické. A to on nerád, svedčia mu viac humorné príbehy či šibalstvá, ktoré k študentom prirodzene patria. Prešpikoval nimi seriózne pasáže o historických podmienkach vzniku gymnázia, jej personálnom zázemí, študentoch a všakovakých okolnostiach jeho zániku. Záslužná práca, napokon, autor je sám povolaním pedagóg a téme nanajvýš rozumie. Dokonca uveril chýru o jedinečnosti chuti revúckych guliek, hoci ich v živote neochutnal (dal na mienku Martina Kukučína, absolventa školy, ktorý ich vychvaľoval do nebies). Na rozdiel od autorky tohto textu, ktorá toto jedlo pravidelne na Ondreja (30. 11.) pripravuje, pretože z manželovej strany je to tradičná rodinná pochúťka.

3. Jozef Bily: Všetky cesty vedú do rýmu, Elfa Košice 2022

Knihy humoristov zvyčajne neobsadzujú v rebríčkoch ankiet frekventované miesta, čo je škoda. A pritom sú žriedlom dobrej zábavy a vtipného poučenia. Hocikedy môžete do nich nazrieť a nájsť si tam bonmot či aforizmus, vystihujúci aktuálnu situáciu. Autor, celoživotný stredoškolský pedagóg, žijúci vo Zvolene, má jedinečnú schopnosť pretaviť obyčajné a nepríjemné veci na svieži humor, ktorý pomáha a lieči. Jeho hra so slovíčkami má esprit a navracia pohodu aj v nepohode. Dokazuje, že život berie na „ľahkú váhu“, aj keď je to riadne ťažké…

22. PETER MAGVAŠI, vysokoškolský pedagóg, politik

1. Bohumila Ferenčuhová: Bohdan Pavlů, politická biografia 1883 – 1938, VEDA, vydavateľstvo SAV 2021

Autorka PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., akademička Učenej spoločnosti Slovenska poskytuje spracovanie výsledkov dlhoročného vedeckého bádania nielen o česko-slovenskom diplomatovi a politikovi, „moravskom Slovákovi“ Bohdanovi Pavlů, ale aj celostnom kontexte doby, v ktorej žil a pracoval. Kniha vracia tohto muža späť do historickej pamäti Slovenska a veľmi kvalifikovane, systematicky a pútavo spracováva túto mnohorozmernú osobnosť v dianí prvej polovice 20. storočia. Významné bolo jeho pôsobenie ako politickej hlavy československého vojska v Rusku, ako predsedu Dočasného výkonného výboru, ale aj  1. podpredsedu Odbočky Československej národnej rady v Rusku. Na prizme jeho významnej funkcie počas 1. svetovej vojny zaujímavým a doposiaľ nie príliš známym spôsobom vyjasňuje aktivity Masaryka, Štefánika, Dűricha, Kramářa, Beneša, Jesenského, Tajovského, Markoviča, ale aj ruských vodcov ako bol Kolčak, a ďalších osobností zrodu Česko-Slovenska v Rusku a obdobia zrodu a vývoja 1. ČSR. Zaujímavo a systémovo je spracované jeho pôsobenie vo funkcii veľvyslanca ČSR v Bulharsku aj v súvislosti s prerodom a politickým vrením tohto kráľovstva a jeho väzbami na Slovensko a Česko-Slovensko. Je kvalifikovaným doplnkom pre hlbšie poznanie našich dejín aj v kontexte európskom a ruskom.

2. Štefan Luby: Naša národná akadémia. K 80. výročiu SAVU, 2022 a 70. výročiu SAV, 2023, VEDA, vydavateľstvo SAV 2022

Autor prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c.mult. (1941) vykonával predsedu Slovenskej akadémie (1994 – 2004) ako deviaty v poradí. Kniha je nielen spomienkovým dokumentom dlhoročného zamestnanca SAV, ale od roku 1982 až doteraz aj jedného z popredných riadiacich funkcionárov tejto najväčšej vedeckej ustanovizne na Slovensku. Je súborom niekoľkých žánrov, od pamätí, esejí, štatistických analýz, chronológie kľúčových okamihov jej činnosti, faktografického hodnotenie jednotlivých fáz vývoja 70-ročnej bašty vedy na Slovensku. Nie je len suchým čítaním či apologetickým prejavom ideologických fráz. Je kvalifikovaným obohatením nie príliš vydarenej oficiálnej publikácie spracovanej a vydanej v roku 2014 pod vedením D. Kováča k 60. výročiu založenia SAV. Autor knihy ako recenzent k nej vypracoval s predchádzajúcim predsedom SAV B. Lichardusom 25 strán pripomienok. Autori ich pri dopracovaní knihy neakceptovali. Na škodu. V knihe z roku 2014 sa venujú v rozhodujúcej miere subjektívnym a ideologickým pohľadom na politicko-organizačné aspekty vzniku a činnosti SAV, na úkor hlbšej analýzy podielu SAV na rozvoji vedy a výskumu na Slovensku. To je nedôstojné pre „oficiálnu“ zhrňujúcu históriu vedy v SR. Je to nepochopenie úlohy, ktorú za celé sedemdesiatročné obdobie SAV pre slovenskú spoločnosť mala, má a verím, že bude mať aj v budúcnosti. Tento nedostatok oficiálnej publikácie sa pokúša vysokokvalifikovaný autor vo svojom diele napraviť. Zdarilo sa mu to. Kniha pútavo podáva a popisuje nielen medzníky, ale aj fakty o reálnej činnosti, o ich konkrétnych nositeľoch, riešených vedeckých témach a o systéme riadenia rozvoja slovenskej vedy v druhej polovici 20. storočia a začiatkom 21. storočia.

3. Peter Vidovan: Lenin a 21. storočie. 2.vydanie: doplnené o pohľad autora na zákaz predaja, R Free Press 2022

Prvé vydanie knihy z konca roka 2021 distribuované v roku 2022 bolo rozhodnutím vedenia SAV zakázané predávať prostredníctvom vydavateľstva VEDA. Druhé vydanie je rozpredané. Autor PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. knihu vydal pod pseudonymom Peter Vidovan a je knižným vydaním štúdie spracovanej v rámci vedeckého projektu VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 2/0152/20 „Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu-protirečenia, konflikty“. Základným cieľom knižného spracovania vedeckej štúdie je seriózna vedecká analýza prác Lenina ako filozofa nielen z pohľadu historickej doby, v ktorej žil, ale najmä s tým, čím môže byť dielo inšpiráciou pre dnešok. Preto autor v analýze použil ambivalentnosť názorov, správania a  konania Lenina vo vtedajšom reálnom čase, kedy žil s tým, v čom sú základné línie jeho prác platné pre dnešný civilizovaný svet. Nie je to nostalgické polemizovanie, čo sa dalo inak spraviť pred sto rokmi, ale „vypreparovanie“ z Lenina to, čo ešte môže byť užitočným príkladom či ponaučením pre súčasnú radikálnu ľavicu. To je prínosom tohto malého vedeckého diela v rámci vedeckého projektu VEGA. Hystéria, ktorá okolo knihy vznikla, len potvrdzuje, ako si určité kruhy zosobňujú právo umlčiavať slobodu vedeckého bádania, jeho výsledkov, pretože to nezapadá do ich myslenia či karierizmu. Ambícia autora „nezastávať sa Lenina a ani ho očierňovať, ale korektne ho analyzovať“ bola týmto dielom naplnená, tak ako by to pri vedeckej práci malo byť. Môže byť predmetom vedeckého dialógu a polemík, lebo poznanie sa nerodí v jednofarebnom svete. Autor neurobil z Lenina ani BOHA ani SATANA. Lenin bol kontroverzný človek, ale bol a je jedinečným. V čom bol jedinečný patrí aj do vedeckého skúmania. To sa tým dielom autorovi podarilo.

23. ANTON JULÉNY, poľnohospodársky inžinier

Jozef Banáš: Karneval Krýs. Príbeh z prašivých čias, Ikar 2022

Vynikajúco napísaná kniha zaujme čitateľa od prvých riadkov až do konca. Autor sleduje osudy Gregora Kramára, jeho rodinu na pozadí politických udalostí a zmien, ktoré poznačilo obdobie socializmu, rokov šesťdesiatych aj nové spoločenské zriadenie po roku osemdesiatdeväť. Autor sa prezentuje ako dokonalý znalec politických, hospodárskych aj osobných pomerov. Gregora, ako hlavného hrdinu pasuje na  človeka, ktorý za osobnú slobodu a pravdu je ochotný sa obetovať. Pre svoje politické názory aj rodinné vzťahy sa dostáva do pozornosti ŠTB a  podpisom Charty 77 sa stáva pre svoju vlasť nežiaducim. Opúšťa vlasť. V Rakúsku prežije krušné chvíle v  utečeneckom tábore, aby sa nakoniec aj s rodinou dostal do Švédska. Tu nachádza nový domov a naplnenie svojich predstáv o slobode a podnikaní. Autor inšpiratívne predstavuje príbeh Gregora, ktorý sa s montážnika vypracuje do vrcholového manažmentu podniku. Ako zástupca švédskeho podniku už pred rokom 89 presadil úspešnú spoluprácu s českými závodmi. Po novembri 89 sa vrátil zo Švédska ako úspešný podnikateľ aj s rodinou do vlasti s cieľom odovzdať svoje skúsenosti v prospech vybudovania spravodlivejšej spoločnosti. Gregor veľmi ťažko prežíva obdobie vydierania, výpalníctva, obchod s drogami, prostitúciu, vraždy na objednávku a všade prítomný strach, ktorý načisto zničil jeho ilúzie o švédskom modeli. Autor nás zavedie do zákulisia straníckych centrál a parlamentu. So znalosťou problému opisuje účasť politikov, oligarchickej mafie na privatizácii majetku a korupcii. Voľby a následné zmeny vlád, nepriniesli očakávané zmeny. Gregor znechutený politickými praktikami odchádza do ústrania a kladie si otázky, kam spoločnosť za viac ako tri desaťročia dospela. V podvedomí mal radu policajného dôstojníka „Pán Kramár, viem, že ste vždy boli neohrozený bojovník, nebáli ste sa ani ŠtB, ale za starého režimu to bol len odvar toho, čoho sú títo chlapci schopní…“ Gregor dokázal vyriešiť svoje problémy, našiel svoju životnú lásku a dokázal  odovzdať usvedčujúci dokument o vine svojmu úhlavnému nepriateľovi ako prejav dobrej vôle a ukázal, že spory sa nemusia riešiť pomstou. Autor majstrovsky prechádza celým obdobím života Gregora Kramára a jeho rodiny. Predstavuje ho ako predobraz podnikateľa a politika, ktorého myslenie môže byť príkladom pre našu  spoločnosť. 

24. JÁN GREŠÁK, spisovateľ, humorista

1. Jozef Banáš: Karneval krýs. Príbeh z prašivých čias, Ikar 2022

Knižka zachytáva spoločnosť, v ktorej práve žijeme. Pre politiku a politikov je základným atribútom morálna devastácia, ktorú spôsobujú nenásytné politické (a nielen politické) krysy. Aj slušní ľudia sa vstupom do politiky vplyvom moci a zákonov peňazí menia na pokrytcov, pätolizačov a zlodejov. Je tu však napokon aj nádej, ako to všetko možno zmeniť…

2. Milan Zelinka: Slzy bieleho úhora, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Zbierka poviedok rozdelená do dvoch častí Môj výskum a Ťažké vody rozpráva s nádychom jemnej satiry o prostom, jednoduchom človeku, ale aj o ľudskej vypočítavosti. V časti Ťažké vody je námetom rybárčenie s oslavou východoslovenskej prírody. Sú to dojímavé ľudské príbehy.

3. Gustáv Murín: Mafia na Slovensku – Stručné dejiny zla, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Encyklopédia o slovenskom podsvetí v rokoch 1990 – 2021, o udalostiach a obetiach mafiánskych vrážd. Ide o drsné, no zaujímavé čítanie.

25. JOZEF SCHWARZ, sociológ, publicista

1. Peter Vidovan: Lenin a 21. storočie, R Free Press 2022, druhé vydanie

2. Jozef Špaček: V pavučinách, Vydavateľstvo Spolu slovenských spisovateľov 2022

3. Jozef Leikert, Mária Macková: Roman Kaliský. Cesta búrnym storočím, Luna 2022

Prečo tento výber? Sú to knihy, ktorých prečítanie mi poskytlo podnety (často aj takmer odpovede) pri udržaní si nádeje v želanú budúcnosť. Možno aj preto, že všetky tri vychádzajú z dôsledného poznania našej minulosti: globálnej (Vidovan), národnej (Leikert, Macková) a lokálnej až osobnej (Špaček).

26. JÚLIUS LOMENČÍK, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg

Pavol Parenička: Štúrovskí revolucionári a vizionári na nemeckých univerzitách. Sonda do kritického myslenia štúrovcov, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2022

Pavol Parenička vychádza zo základnej premisy, že „bez filozofie a všeobecného vedeckého progresu nie je možné realizovať žiadnu spoločenskú a kultúrnu zmenu“, preto pozornosť zameral na prepojenie štúrovcov s vtedajšími filozofickými prúdmi hlavne na nemeckých univerzitách. Vytvoril si pevnú koncepciu na základe skeletu, že filozofia sa vzťahuje na človeka a národ. Preto prezentuje množstvo štúrovcov, ktorí sa zoznámili s nemeckou klasickou filozofiou a idealistickým myslením, lebo „vďaka hegelizmu sa vzdelaní štúrovskí dejatelia, ktorí pochopili zákonitosti dejinného vývinu, zapojili do revolučného kvasu…“ V naznačenom cieli práce autor nastúpil na efektívnu cestu spracovania v základnej téze, že „pri začiatkoch formovania svetonázoru Ľudovíta Štúra i celej štúrovskej generácie stál antický civilizačný odkaz“.

Autor sa preto v úvode zameral na objasnenie platonizmu a následne hegelizmu. Cez tieto filozofické systémy poukázal na to, že štúrovci si ich postupne osvojili a pretavili do rôznych oblastí. P. Parenička tak v tomto diele ponúka nové pohľady v širších súvislostiach, pričom adekvátne svoje názory a pohľady podopiera citátmi nielen z myšlienok štúrovcov a ich nasledovníkov v ďalších historických obdobiach až po súčasnosť. Táto práca má tendenciu pre čitateľov, tak odbornú i inú verejnosť, osobitne pre učiteľov, poukázať na to, že štúrovci v mnohých oblastiach vytvorili solídny program na základe svojej vzdelanosti, túžby po poznaní. V doterajšom bádaní nikto doteraz tak konzistentne nepoukázal na pevné filozofické základy všetkých štúrovcov, ktorí študovali v Nemecku. Možno preto oceniť autorove profily aj menej známych štúrovcov (napr. Karol Drahotín Dedinský, Ján Gáber a ďalší). Vo svojej koncepcii sa autor nestráni ani polemiky, napr. s O. Mészárosom.

Takto skoncipované dielo umožní kultúrnej verejnosti lepšie pochopiť aj Štúrove prednášky, ktoré vychádzali z Hegela k vytvoreniu nového prístupu k národnej literatúre na základe vzájomného vzťahu „ducha“ a „predmetnosti“, pretože z tohto aspektu sa pokúša určiť hierarchiu medzi jednotlivými druhmi umenia. P. Parenička poukazuje aj na prepojenosť literatúry s jazykom zdôraznením vplyvov niektorých nemeckých profesorov na koncepciu národného jazyka.

Význam predloženého textu naznačil samotný autor Pavol Parenička v epilógu konštatovaním, že „heroický až prometeovský zápas, s náznakmi antickej tragickosti (…) zviedli štúrovci ako praví európski intelektuálski rebeli, revolucionári a vizionári za slovenský národ v 30. a 40. rokoch 19. storočia“.

Hana Košková: Rozhovor s mlčaním, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Hanka Košková vo svojej doterajšej rozsiahlej literárnej tvorbe nás obohatila o majstrovské stvárnenie zväčša pohnutých osudov súčasníčok a súčasníkov. Prezentuje suverénnu schopnosť hĺbkovo skúmať kľúčové otázky ľudského bytia v zdanlivo všedných i v krajných životných situáciách a okolnostiach. Jej myšlienkovo i formálne podnetná tvorba dáva slovenskej literatúre lesk originálneho osobnostného vkladu.

Už v básnických dielach prejavila kritický pohľad na neduhy súvekej spoločnosti s dôrazom na etický a existenčný rozmer vo sfére medziľudskej komunikácie. Vo svojom najnovšom literárnom počine je v centre jej mini prozaických príbehov, ktorých je šestnásť, je človek v rôznych životných situáciách v kontexte medziľudských vzťahov. Pri tvorbe textu bola ovplyvnená súčasným spoločenským koloritom a zároveň sa v jej textotvornom procese odráža aj vlastný subjektívny vedomostný a skúsenostný komplex, napr. individuálny hodnotový systém, zmyslovo-emotívne zážitky atď. Autorka kóduje text na základe podnetu z vonkajšej reality pomocou jazykového, literárneho a estetického zámeru vytvorením vlastnej autorskej predstavy, pričom výber jazykových prostriedkov determinoval autorský rukopis.

Postavy v nimi príbehoch vyberá z rôznych spoločenských vrstiev, pričom vzťahy medzi nimi odhaľuje cez vzájomné rozhovory. V závere príbehu autorka vzájomné vzťahy postáv syntetizuje v reflexívnej pointy využitím poetických obrazov, napr. v príbehu pod názvom Oleg na grile: „Z hrdelného nespoločenského smiechu mi šiel po chrbte mráz. Videla som zrazu jasne, ako všetci predstierali po celý čas, že je všetko tak, ako má byť. Len aby nič, na čo myslia, nevyšlo na povrch. Najradšej by boli videli Olega na rozpálenom grile. Hovorili, ako sa hovorí – „Dnes bude pršať“. A pritom svietilo slnko ukryté pod dvojznačnosťou.

27. ANNA BLAHOVÁ-ŠIKULOVÁ, prekladateľka, redaktorka

1. Jozef Leikert, Mária Macková: Roman Kaliský. Cesta búrnym storočím, Luna 2022

Monografia napísaná s pochopením pre dobu a autora. V čom spočíva to pochopenie? Keď niekto dlho žije, nevyberá si okolnosti, za akých musí zaujímať postoje, asi v tom… Autori (dosiaľ napísali spolu štyri knihy) vychádzajú z historických prameňov, z archívov, zo zápisníc, z rozprávania pamätníkov, sledujú Kaliského v Povstaní, v rodine, v Kultúrnom živote, pri snahách o samostatnosť Slovenska, uvádzajú podpisy, hlasy, podávajú nám aj históriu Zväzu slovenských spisovateľov… Úplne nové, dosiaľ neznáme, ba akoby utajené, je pôsobenie R. Kaliského ako poslanca SNR (1948 – 1954), kde pôsobil ako člen Slovenskej strany obrody, ktorá vznikla z Demokratickej strany, a hlasoval i tlieskal rovnako ako komunistickí poslanci, rovnako ako v Národnom zhromaždení (1954 – 1960). Aj toto jeho účinkovanie podávajú autori s porozumením, bez zbytočného kádrovania, za čo dnes treba ďakovať, lebo kdekomu sa dnes ľahko kádruje. Vďačná som aj za to, koľko priestoru venovali kauze Jána Ševčíka, doktora práv, v ktorej Roman Kaliský zohral nepeknú úlohu. Úprimne nepochopili – nie je na to vysvetlenie –, prečo R. Kaliský prispel k tomu, že Ján Ševčík (podpredseda vlády za A. Zápotockého) bol odsúdený na 18 rokov väzenia. Poznala som zlomenú ševčíkovskú rodinu, videla som, ako právnik po prepustení z väzenia robil strážnika na píle v Príbovciach. Pásol aj teľce vo Valentovej (tam som ho nevidela). Vďaka za pravdivosť! Také sú naše dejiny, aj dejiny našich osobností, treba o nich písať pravdivo, no bez nenávisti, J. Leikert aj jeho spolupracovníčka vedia udržať takýto postoj.

2. Dominik Dán: Dáma kontra strelec, Slovart 2022

Keď som v lete telefonovala s naším slávnym autorom detektívok, ako sa mu v letných horúčavách pracuje, odpovedal, že zle – nepočuje tých detektívov, nerozprávajú sa… Nepoznám v slovenskej literatúre remeselne takého zručného autora, ako je Dominik Dán. Vyrozprávať celý, ozaj zložitý dej, plný zvratov a peripetií, a vyrozprávať ho iba v dialógoch, na to treba sústredenosť psychickú a logiku priam matematickú. Autor sa vie naplno vžiť do súkromia svojich postáv, do pracovných vzťahov, a nielen to, on to vie aj podať, preto zdôrazňujem remeselnosť, bohatú lexiku, dynamiku, vtip, napätie. A napätie v jazyku. V tejto knižke navyše majstrovsky dokončil príbeh z minulého detektívneho románu! Urobil to tak šikovne, až sa čitateľovi zdá, že príbeh sa vyriešil sám. Aj nám sa zdá, že jeho knižky sa píšu samy, akoby autor ani nejestvoval. Ale je tam, za každou replikou. Prečítate si vetu, a viete, že je to veta z Dominika Dána.

3. John Boyne: Komnata ozvien, Slovart 2022

V Slovarte vyšli v posledných rokoch tri romány od írskeho spisovateľa Johna Boyna (všetky tri, ktoré som čítala, preložil Otto Havrila). Už v prvom románe, realistickom, sociálne ladenom (Neviditeľné besy srdca), takmer dreiserovskom, nastolil tému homosexuálnych párov, a nastolil ju nie ako nejakú pikantériu, ale ako prirodzenú súčasť dnešného sveta. Homosexuálne vzťahy sa uňho vyskytujú v každom románe, aj v najnovšej Komnate ozvien, kde navyše do svojej špecifickej oblasti pridal mediálny svet, sociálne siete, mobily, esemesky,fiktívnu komunikáciu, prekomunikovaných a zároveň osamelých ľudí

Status na Twiteri môže ovplyvniť život mediálne známej osobnosti, nič nové, prežívame to aj my, len nás príjemne prekvapí, ako z toho všetkého môže vzniknúť zmysluplný, vtipný príbeh. Iste je to aj zásluha prekladateľa Otta Havrilu. Tvárnosť jeho jazyka, prispôsobivosť autorovi rastie od románu k románu.

28. LADISLAV VOLKO, veľvyslanec, publicista

1. Peter Michalovič – Peter Dubecký: Filmové svety Miloslava Luthera, Slovenský filmový ústav 2021

Slovenský filmový ústav bol založený 1. apríla 1963. V rôznych dejinných peripetiách si zastal svoje miesto v slovenskej kultúre. Okrem mnohých iných funkcií je aj vydavateľom filmovej literatúry, ktorá vychádza v štyroch knižných edíciách: Camera Obscura, Orbis Pictus, Camera Lucida, Studium a Cinestézia. Doposiaľ tu vyšlo vyše 60 publikácii. V edícii Camera Obscura vyšla aj kniha o výnimočnom režisérovi a scenáristovi Miloslavovi Lutherovi. Autori venujú pozornosť filmom pre kiná aj televíznym inscenáciám a filmom. Na spracovanie čaká ešte autorova tvorba dokumentárnych filmov, ako píšu autori knihy v jej úvode, tá si zasluhuje samostatnú interpretáciu. Súčasťou publikácie sú aj rozhovory s M. Lutherom, čo považujem za mimoriadny prínos pre objasnenie nielen tvorby, ale aj okolností vzniku jednotlivých diel. Kniha napísaná prístupným jazykom ju robí zaujímavou pre širšiu čitateľskú verejnosť, čo neraz chýba pri písaní monografických publikácií.

2. Albert Marenčin: Ľudská totalita, zápisky-myšlienky-úvahy 1996-2017, Marenčin PT 2022

Život a rôznorodá tvorba Alberta Marenčina je príbehom intelektuála svoje doby, ktorý bol súčasťou jej otvorenosti i totality. Bol si vedomý, že „Umenie sa nerodí z luxusu, na ukojenie márnomyseľnosti, ale z potreby – hladu“ – ako si zapísal v svojom zošite 10.apríla 1997 (s. 21). Preto sú dôležité jeho zápisky a úvahy, lebo dokresľujú, neraz dovysvetľujú jeho autorské diela, kontexty, súvislosti. Zdôrazňuje dialóg, empatiu, o to viac, že A. Marenčin je kritický i voči sebe, jeho reflexie obsiahli už našu, tzv. slobodnú dobu – posledný zápis je z februára 2017.

3. Fero Lipták: Obrázky spod rúška, druhá vlna, Tlačiareň P+M, s.r.o.2021

Ak by neexistoval tvorca Fero Lipták, museli by sme sa spojiť s mimozemšťanmi a požiadať ich, aby nám ho dodali. Oni nám ho totiž dodali sami a k tomu grátis. Svojou tvorbou otvára prízemné svety, obnažuje všetko, čo sa obnažiť dá, nakukuje do komnát našich duší a duší sa, že svojimi minipríbehmi o cestovaní a testovaní vidí aj za roh. Krásni prefarbení a zafarbení ľudkovia nám otvárajú reálny svet v svojej ireálnosti. Ako hovoria mimozemšťania – vot dialektika.

(Celkovo 285 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter