Anketa – nominácie 10 – 18
VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

Nominácie 10 – 18 od: RASTISLAV TÓTH | GUSTÁV MURÍN | MICHAL ZÁLETA | PAVOL FABIÁN | IGOR DANIŠ | HELENA DVOŘÁKOVÁ | PETER KRÁKORNÍK | ANTON HYKISCH | JOZEF ŠPAČEK

Anketa – nominácie 1 – 9 VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2022

10. RASTISLAV TÓTH, politológ, publicista

1. Jochen Mischka: Útočné války současného Německa, Naše vojsko 2022

Autor sa s veľkou odvahou pustil do popisu a hodnotenia vojenských operácií súčasného Nemecka vo svete. Začína pripomenutím ústavy (Základného zákona), ktorá v podstate odsudzuje vojny ako také, teda útočné aj iné. Napriek tomu Nemecko po druhej svetovej vojne sa zapojilo vojensky do viacerých vojnových operácií, najmä v rámci NATO. Teda išlo o útočné vojny. Médiá však „taktne“ zamlčujú tieto aktivity vrátane ľudských aj materiálnych obetí. Upravujú informácie a slúžia vláde. Autor niektoré operácie, napr. vojnu v Sýrii, označuje ako terorizmus zo strany útočníkov. Pýta sa, kto bude niesť zodpovednosť za dôsledky vojen. Je to dosť deprimujúce čítanie, ktoré navodzuje podobné otázky na tému účasti SR vo vojnách.

2. Lewis Dartnell: Pôvod, Premedia 2022

Ide o zaujímavý až encyklopedický náčrt dejín Zeme a ľudstva. Nájdeme v ňom osobné názory kombinované s vedeckými úvahami a teóriami. Autor sa vydal na zložitú cestu vysvetliť vznik Zeme (prečo práve Zem a nie Oceán) a prečo sa jeden druh opíc premenil na človeka. Niektoré úvahy sú trochu fantastické, no nastoľujú základné otázky pre čitateľa: prečo bol vývoj Zeme taký rozmanitý a prečo je človek taký jednotvárny? Obidva vývoje sa skončili – prečo? Ľudia sa vyvíjali aj ekonomicky, aj spoločensky, kultivovali sa – už tento proces skončil? Kniha stojí za prečítanie najmä z dôvodu zamyslenia sa nad nami a našou planétou.

3. Steven Pinker: Osvícenství tady a teď, Academia 2022

Predstavte si psychológa z Harvardu, ktorý sa pustí na cestu filozofie a tak trochu aj politiky. To je prípad Stevena Pinkera, držiteľa mnohých ocenení za tvorbu. V tejto knihe sa zamýšľa nad postojom ľudí k niektorým dôležitým pojmom a realitám. Ide najmä o otázku vzťahu k progresu – čo je progres, kto ho má definovať? Pochopiteľne sa zamýšľa nad otázkou terorizmu a demokracie, rovnosti a nerovnosti, skrátka nad životom človeka. Niektoré jeho postoje vyzerajú trochu naivne, akoby sa človek musel vtesnať do liberálnych postojov, vtedy z autora počuť skôr aktivistu. No rozsah objektov, ktorými sa zaoberá, vzbudzuje úžas a núti čitateľa zamýšľať sa nad sebou, ako aj budúcnosťou ľudského pokolenia a našej civilizácie – a o to ide!

11. GUSTÁV MURÍN, biológ, spisovateľ, publicista

1. Roman Michelko: Alternatívne politické systémy, R Free Press 2022

Podľa starej židovskej anekdoty je „všetko inak“. To, že môžu byť aj iné politické systémy, než aké sme doteraz poznali u nás, nám touto publikáciou ukazuje renomovaný autor, vydavateľ a politológ Roman Michelko. Čitateľka Jolana Papcunová o knihe napísala: „… výborne vysvetlené rozdiely, boli mi v nej objasnené niektoré pre mňa nejasné pojmy, udalosti…“. Čitateľ Štefan Sluka dodal: „Vždy dostanem, čo ma zaujíma. Iné vydavateľstvá pravdepodobne selektujú ponuky podľa politických pokynov vládnej moci, čo je naprosto neprijateľné!!!“. A to pán Sluka zjavne netušil, že kým si knihu mohol kúpiť v Panta Rhei, sieť kníhkupectiev Martinus tento titul autora ignoruje. Takže nielen vydavateľstvá, ale aj niektoré kníhkupectvá umelo selektujú, čo môžeme čítať a tak sa vzdelávať.

2. Anton Hrnko, Igor Laciak (editor): 30 rokov s politikou. Spomienky a publicistika historika Antona Hrnka, Perfekt 2022

V knihe nájdete autentické spomienky historika a politika Antona Hrnka na prelomové udalosti Nežnej revolúcie. Cez rozprávanie o autorovom živote, ako aj cez jeho výber publicistických článkov si čitateľ môže vytvoriť obraz o období, ktoré sformovalo samostatnú Slovenskú republiku. Čitateľa iste zaujme aj to, koľkých prelomových udalostí začiatku 90-tych rokov sa Hrnko nezúčastnil, lebo na noc cestoval do Stupavy, kde býva. Napriek tomu nestratil kontakt s historickými udalosťami, kde nám názorne odhaľuje dvojtvárnosť Václava Havla (ktorý Slovákov naozaj nemal rád), osudné vyjadrenie Jana Budaja, že samostatnosť Slovenska je hodná diskusie (za čo ho čoskoro Havel a jeho slovenskí kolaboranti pripravili o politické postavenie a už navždy pošpinili klamstvom o spolupráci s ŠtB), verne opisuje falošnú rétoriku Martina Šimečku (ktorý slovenský jazyk označil za „… fialový, drevený a napuchnutý ako jazyk obesenca“) a pripomína nám doteraz nepreložené dielo Ladislava Mňačka, ktorý ozrejmuje, ako sú agresie (prevažne v réžii a záujmoch USA a nimi zneužívanej aliancie NATO) zakaždým maskované sloganmi priam kopírovanými z českej komédie Jana Wericha „Císařův pekař…“, kde sa sprisahanie kryje slovami „jménem civilizace“.

3. Ľudovít Števko: Súmrak právneho štátu, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Táto už druhá kniha autora na rovnakú tému (prvá vyšla v rovnakom roku s názvom „Byť kajúcnikom sa oplatí“ vo vydavateľstve R Free Press) opisuje, ako sa vládnutie matovičovskej partokracie zapíše do histórie slovenskej spravodlivosti po roku 1989 ako obdobie temna. Podľa autora ide o obdobie sektárskeho fanatizmu, nenávisti, krivenia práva… V tomto prípade Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov urobilo odvážny krok, ktorý opäť odignorovala sieť kníhkupectiev Martinus, no v Panta Rhei je k dispozícii (ale na objednávku). Knihy sa zato obetavo ujali e-shopy ako InfoVojna, Torden či InLibri. Raz bude táto kniha historickým dokumentom, akú absurdnú dobu sme žili vďaka vláde jedného sociopata…

12. MICHAL ZÁLETA, novinár, spisovateľ, básnik

1. Jaroslav Rezník: Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy, Slovart 2022

Ak abstrahujeme od básnickej pozície autora, v ktorej je kľúčová súvzťažná obraznosť myšlienky a emócie, jej estetická naliehavosť, v rovine vecnej literatúry sa Jaroslav Rezník vari zakaždým prejavuje presvedčivou jednotou historického a logického. Spomeňme si povedzme na jeho Túry do literatúry. A táto metóda je príznačná aj pre knihu o Ľudovítovi Štúrovi. Zdalo by sa, že v hojnom registri o živote a diele Ľ. Š. už sotva možno prispieť čímsi novým. A predsa sa to Rezníkovi podarilo: zjavne a overiteľne nachádza európsky presah Štúrovej činnosti ponad naše, dnes už väčšinou rozorané medze. Navyše: kniha je svojou štruktúrou (Po stopách Ľudovíta Štúra, Po stopách diela Ľudovíta Štúra, Publikácie venované životu a dielu Ľudovíta Štúra) aj veľmi praktickou orientáciou pre čitateľa, ktorý síce netrvá na tom, že „ani deň bez Štúra, každý deň s Ľudovítom“, zato sa s ním chce zoznámiť oveľa dôvernejšie, ako býva u nás doma zvykom.

2. Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia, Brak 2022

Vydanie súborného básnického diela, básnických zbierok – štyroch poém Praskanie krvi, Pribúdanie kruhov, Jesenné litánie, Písan/é do snehu, teda poézie od debutu (1962) po nateraz poslednú (2001) – ak, pravda, nerátame verše pre deti, početné bábkové hry a adaptácie pre deti a mládež – prináša v knihe aj 172-stranový súhrn literárnokritických úvah o Mokošovej básnickej tvorbe. A mnohé z nich sú okrem iného zaujímavé aj očakávaním, že autor sa svojím presvedčivým básnickým slovom bude prihovárať čitateľom čoraz častejšie. Toto želanie vystreklo takmer súčasne s Praskaním krvi, ktoré sa stalo kultovou básnickou výpoveďou pre viaceré generácie. Bolo to volanie dobromyseľných sirén, ktorým však dobrosrdečný Jozef Mokoš nevyhovel. Neodvážim sa špekulovať, prečo toto volanie nevypočul: Bol za tým rozum? Intuícia? Tajné sprisahanie oboch za autorovým chrbtom? Poznám však výsledok: práve vďaka tomu, že autor ostal hluchý voči zvodným hlasom, ani na okamih a ani jediným veršom nezostúpil z paluby poézie do podpalubia remeselníckej dielne. A práve tým sa jeho poézia stala nerecyklovateľnou. Dokonca ani ním samým, aj keby mal také nutkanie. Veď posúďte: „Na kolenách Ťa vrúcne prosí / nehodný Tvoj tvor, / ak ešte nie si, / Bože, tak sa stvor.“

3. Ľuboš Jurík: Tajomstvo rovnováhy. Nedokončený rukopis o životnom osude prezidenta Rudolfa Schustera, Ediposs 2022

Po románoch o Clementisovi, Dubčekovi a Štúrovi je to teda štvrtý, žiaľ, nedokončený, Juríkov životopisný románový príbeh, tentoraz o prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Završuje ho však epilóg z pera Jaroslava Rezníka. Pri tejto knihe ma popri živote prezidenta fascinujú najmä dvaja ľudia: autor a Rudolf Belan – v tomto prípade ako vydavateľ. Mám na to celkom osobný dôvod: oboch som poznal desaťročia zblízka, mnoho rokov ako každodenných kolegov. Ľuboša ako spolužiaka na fakulte a neskôr redaktora Nového slova, s doktorom Belanom sme spolu pracovali vo vydavateľstvách Smena a Práca. Môžem teda dosvedčiť, že v oboch prípadoch práca na tejto knihe v záverečnom štádiu ich životov bola, bez náznaku zveličenia, nadľudským výkonom. V  životnej situácii, v akej sa zhodou okolností ocitli obaja, ma fascinovali svojou fanatickou, až osudovou oddanosťou veci literatúry: literatúry nepostavenej na pohyblivých pieskoch. Táto kniha je teda v tomto prípade aj osobitým druhom víťazstva dvoch mužov nad terminálnou koncovkou.

13. PAVOL FABIÁN, zverolekár, cestovateľ, spisovateľ

1. Jozef Leikert, Mária Macková: Roman Kaliský. Cesta búrnym storočím, Luna 2022.

Neobvykle rozsiahle dielo poskytujúce podrobný pohľad na život a dielo dnes azda aj cielene do úzadia zastrkovaného novinára, publicistu a trochu aj politika Romana Kaliského. Pútavo napísaný text, približujúci na pozadí životného príbehu zložité a pre niekoho možno aj neznáme dejinné súvislosti a okolnosti. Pre mňa osobne je kniha o to vzácnejšia, že približuje človeka, ktorý bol v priateľských kontaktoch s našou rodinou, žiaľ, najmä v časoch, keď som ešte len bral rozum na štúdiách.

2. Petr Drulák (ed.):Zvrchovanosť sprava i zľava, Dauphin 2022.
Texty jedenástich+1 autora, ktorých by dnes vo väčšine prípadov bolo možné označiť za (takmer) disidentov. Zaoberajú s tým, či štátna moc v podmienkach globalizovaného kapitalizmu, progresivistického prevýchovného teroru a stále väčšieho nezáujmu ľudí o spoločenské dianie, je ešte nezávislá (a keď, tak do akej miery) od akejkoľvek inej moci či už vo vnútri štátu alebo aj za jeho hranicami.

3. Pavel Dvořák: Moja čínska dekáda. Príbehy chlapca, ktorý dospel v Číne, RAK 2022
Trochu cestopis, trochu biografia mladého slovenského sinológa, ktorý do povedomia širšej verejnosti vošiel asi najmä youtuberskými príspevkami z Číny, v časoch, keď vo Wuchane štartoval Covid-19. Toto však nie je knižka o Covide, ale o Číne, napísaná vtipne a pútavo.

Pod čiarou:

4. Evžen Boček: Aristokratka pod palbou lásky, Druhé město 2022
Viem, asi to nie je nijaká „veľká“ literatúra, navyše ide už o 6. (a údajne posledný) diel série… Napriek tomu, že ide do istej miery o piatu recykláciu témy, text stále nepôsobí nudne. Majster skvelých prirovnaní a nevšedného vtipu napísal knižku, ktorá vás v dnešných chmúrnych časoch aspoň trochu odpúta od vážnych tém a azda rozveselí tak, že sa pristihnete nahlas smiať.

5. Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, druhé vydanie 2022Neviem, či to sem patrí, ale v roku 2022 predsa len vyšiel text výrazne obohatený, tak azda áno.

14. IGOR DANIŠ, ekonóm, publicista

1. Pavel Barša: Román a dějiny, Host 2022

Aspoň niečo k filozofii a povahe románu, ktorý si na Slovensku zamieňame s hrdinským eposom či sociálnou reportážou.

2. F. R. Hrabal-Krondak: Cesta na konec světa a zpět 3, Cad press 2022

Aký je v Rusku obyčajný život? Čo je Rusko? Tretí diel zo série cestopisov s výbornou fotodokumentáciou najmä pre tých, ktorí to už dávno vedia, aj pre tých, ktorí šíria rôzne mýty.

3. Michel Houellebecq: Zničiť, Inaque 2022

Zďaleka nie najlepší román známeho francúzskeho spisovateľa, ale aspoň niečo, čo v slovenčine a v češtine vychádza z kvalitnej svetovej literatúry (nie módny brak). A keď už niečo vyjde, tak rozhodne nie to najlepšie, ako Terra Alta od Javiera Cercasa.

15. HELENA DVOŘÁKOVÁ, spisovateľka, novinárka

1. Etela Farkašová: O tichu, pomalosti a iných hodnotách, Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov 2022

Kým je tu Etelka, svet je v bezpečí. Aspoň čitateľ má taký pocit, keď ju číta. V tejto knihe s ilustráciami Kvety Fulierovej si autorka všíma, ako nerozumne žijeme a ako sa zbytočne ponáhľame. Nemáme ani rýchlo jesť, ani vnímať, ani pracovať, však každý vie, že práca chvatná, málo platná. Farkašovej eseje sú plné obrazov, citátov, objavov, zaujímavých konštatovaní a tipov na ďalšie čítanie o tejto téme. Skrátka – jedna báseň! Potešila ma aj pripomenutím pôvabného Komenského výroku, že všelijaké kvaltování tolika pro hovada dobré jest. Takto vie decentná autorka dostať do textu aj jemnú narážku, že sa čoraz viac „hovadíme“. Super!

2. Dalimír Hajko: Stopy v (mojej) duši, Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov, 2022

Autor mi pohladil dušu. Spomína na ľudí, ktorých väčšinu som aj ja poznala. Mala som pri čítaní pocit, že ich znova stretávam. Bol to návrat k niečomu milému, známemu, ale zároveň pohľad obohatený o autorovu osobnú skúsenosť. Tam bol text najzaujímavejší, ale, keďže ide o eseje, zaujímalo ma aj ako Hajko hodnotí dielo a osobnosť týchto ľudí. Zažívala som s ním silno napríklad chvíle, ktoré strávil s výtvarníkom Igorom Rumanským. Porovnávala som si svoju skúsenosť s kamarátskym Igorom a vďaka Dalimírovi som s  ním zrazu bola aj v posledných chvíľach jeho života. A takéto seanse sú v knihe možné s mnohými úžasnými ľuďmi, ktorí už opustili svet, ale nie nás (Ladislav Ballek, Albert Marenčin, Ján Boor, Ján Števček, a ďalší). Apropo – Hajko knihu venoval svojej manželke Ľube, a potvrdil tak, že chlapov obdivuje (píše tu len o mužoch a to nebožtíkoch), ale Ľubku miluje. Mal šťastie na dobrých kamarátov, ale aj na múzu! Potom sa to píše!

3. Michel Houellebecq: Zničiť, Inaque 2022

Kniha špičkového autora v preklade Ane Ostrihoňovej, ktorý nemôže sklamať, lebo píše viacvrstvovo. Niekto si prečíta text „normálne“ a má „normálny“ zážitok, do Houellebecqa sa však dá aj ponárať, lúštiť šifry a odkazy. Autor prešpikuje rozprávanie všetkým, čím je práve sám naplnený, na čo prišiel, čo ho nadchlo, čo ho mrzí, čím žije svet. Okrem toho, že v tejto knihe ponúka viaceré príbehové línie (od rodinných tém, cez medicínske, po politické a špionážne), ja najradšej čítam medzi riadkami. Investigatívne všetko možné pozisťujem, čo tam Houellebecq nastražil. Dosť sa vždy vzdelám, a to nielen vo francúzskom miestopise a umení. Vďaka za osvetu a inšpiráciu, ktorú nám cez svoje knihy autor tlačí do hlavy ako kaleráby, ale bio. Je totiž veľmi moderný. Pozerá však dozadu aj dopredu.

16. PETER KRÁKORNÍK, servisný pracovník

1. Tomáš Hučko: Na hrane možného.
Eugen Gindl. Rozhovory s Tomášom Hučkom,
KPLT 2022


2. Peter Kropotkin: Vzájomná pomoc:
Faktor evolúcie. Prečo nemusia
prežiť iba tí najsilnejší
,
Premedia 2022


3. André Gorz: Ekológia a politika,
Apart, Display, Kapitál 2022


17. ANTON HYKISCH, spisovateľ, diplomat

1. Michel Houellebecq: Zničiť, Inaque 2022

Francúzsko ostáva stále vlasťou veľkého románu. Posledná kniha pre mnohých kontroverzného autora na osudoch päťdesiatnika dnešného Francúzska ukazuje súmrak západného sveta. Je to nesmierne smutná kniha, neveľmi vhodná na sviatky. Je o civilizácii, ktorá podľa autora je odsúdená na zánik a zanikne. Ukazuje pominuteľnosť politiky, aj vrcholovej v porovnaní s osudom osamelého jednotlivca, agnostika, ateistu, ktorý tvrdí: „Prvotným hriechom kresťanstva je podľa mňa nádej.“ (s. 264.) A predsa nakoniec hodnotou pre autora sa ukáže rodina, manželstvo, heterosexuálny styk. Pri udelení minuloročnej Nobelovej ceny ctihodní škandinávski guruovia odignorovali Houellebecqa, čo len dokazuje, že klan zasiahnutý neoliberálnym pomätením nie je schopný objektívneho pohľadu na svet.

2. Pri čítaní Houllebecqa sa mi sprítomnilo Francúzsko, ktorému som venoval posledné dva roky písania počas pandémie. Výsledkom je historický román (Anton Hykisch) Bezhlavý čas. Vyšiel s vročením 2022 vo vydavateľstve Ikar. Je to sonda do udalostí pred 200 rokmi. Sledujem, ako sa postavili k Francúzskej revolúcii politici a intelektuáli strednej Európy: Habsburgovci, bernolákovci, ale aj slovenskí, maďarskí a viedenskí jakobínski sprisahanci. Dokonca som našiel u Houellebecqa rovnakú epizódu z obdobia teroru, akú som opísal v románe. Myslím si, že je osožné poodkryť dnešnému čitateľovi možné korene súčasnej krízy myslenia a morálky, východiská z chaosu, v ktorom žijeme.

3. Radosti i trápenia života sa ľudia pokúšajú prekonať karnevalizáciou všedného života. Kniha Banskoštiavnický Salamander – Banska Štiavnica´s Salamander(vydalo Mesto Banská Štiavnica a štúdio Harmony 2022) je aj typograficky pôsobivým obrazom málo známej tradície, pevne spätej s našim slovenským a zároveň multikulturálnym prostredím kedysi najbohatšieho mesta starého Uhorska. Originálny mix baníckych, študentských a karnevalových tradícií sa vyvinul v každoročne opakovaný salamandrový sprievod večernými ulicami mesta. Symbolizuje takmer všetky stránky ľudského osudu, ale podáva ich v karikovanom komickom zrkadle, čo pôsobí oslobodzujúco a dodáva nádej. Kolektív autorov textov (Ján Novák, Dalma Štepáneková a Daniel Havran) a fotografov (Ivan Ladziansky st., Marián Lichner, Ľubomír Lužina, Zuzana Denková, Marian Garai a Adrián Švec) vytvoril túto optimistickú knihu pre domov i pre svet. Štiavnica je skvelým miestom na výpravy do minulosti, ktorá obohacuje.

18. JOZEF ŠPAČEK, pedagóg, spisovateľ

1. Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané, MilaniuM 2022

Skúsený autor, prezentujúci sa ako básnik, esejista, prozaik a prekladateľ, žijúci od r. 1969 v Nórsku, vydal pozoruhodnú prozaickú zbierku, obsahujúcu 21 poviedok. Uplatnil v nej širokú tematickú škálu, od próz, sondujúcich rodinný život, v ktorom nechýbajú vzťahové krízy rôznej povahy až po rôzne podobenstvá s prvkami mystiky, hororu až po psychologicko-filozofujúce názvuky, konotujúce s prózami F. Kafku či G. Orwella. Čičmanec je dôkladný v štýle, lexike a suverénny v kompozičnej výstavbe svojich textov. Jeho hrdinovia sa často pohybujú na hranici medzi snom a skutočnosťou, neraz s pocitom nerozoznateľnosti hranice medzi zažitým a vysnívaným.

2. Milan Zelinka: Slzy bieleho úhora, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022

Prozaik a literárny publicista Milan Zelinka potvrdil svoj status majstra krátkej prózy v najnovšom poviedkovom súbore, pomenovanom podľa poslednej z poviedok súboru. Knižka obsahuje prózy rôzneho rozsahu. Použil aj útvar, zvaný bagatela, bežne používaný v hudobnej terminológii, ide o krátku a neveľmi dôležitú skladbičku, u Zelinku však bagately nie sú bezvýznamné, zachycuje v nich starosti a trápenie obyčajných hrdinov, do ktorých sa vciťuje s pozoruhodnou empatiou. V Zelinkových textoch nachádzame výrazný svieži závan človečiny, umocnený krásou prírodných scenérií, v ktorých jeho hrdinovia chodia na ryby alebo na hríby a na určité chvíle sa z nich stávajú „prišvinovskí“ očarení pútnici.

(Celkovo 299 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter