Ruky preč od pomníka padlým hrdinom!

S hlbokým znepokojením prijalo predsedníctvo Oblastného výboru SZPB v Banskej Bystrici informáciu o aktivitách viacerých členov občianskej platformy Nie v našom meste proti pomníku padlým Červenoarmejcom a vojakom Rumunskej armády na Námestí SNP, ktorý je symbolom úcty k osloboditeľom Banskej Bystrice.

„Sme prekvapení,“ hovorí sa v stanovisku, „že sa členovia uvedenej platformy zamerali na vedomé skresľovanie histórie na Slovensku v kontexte so súčasnou vojnou na Ukrajine. Vedenie SZPB hneď na začiatku odsúdilo ruskú inváziu a označilo ju za jednoznačné porušenie medzinárodného práva. Tá však s obeťami bojov proti nemeckému nacizmu nemá nič spoločné, iba ak to, že vedľa seba umierali Červenoarmejci – Rusi, Ukrajinci, Kazachovia, príslušníci ostatných národov vtedajšieho ZSSR a ďalší bojovníci proti nacizmu a fašizmu.“

Vo vyhlásení sa konštatuje, že na oslobodení Banskej Bystrice sa popri príslušníkom sovietskej armády zúčastnili aj rumunskí vojaci generála Nicolae I. Dăscălesca z 2. ukrajinského frontu. Poďakovanie za ich obete je zaznamenané na tzv. čiernom obelisku. Aj tento nápis chcú novodobí tvorcovia histórie spolu s pamätníkom odstrániť?!

„Nám, bojovníkom proti fašizmu, je jasné, že súčasná rusofóbna atmosféra zapríčinená ruskou inváziou na Ukrajine nahráva demagogickým interpretáciám dejinných faktov a že im viac ako samotný obelisk prekážajú sovietske symboly a nápis v azbuke. Až teraz to začali vnímať ako čosi, čo reprezentuje ruskú propagandu,“ tvrdí sa v prijatom dokumente.

„Členom platformy Nie v našom meste odkazujeme, že nebyť obetí, padlých za naše oslobodenie, ani oni by tu neboli, lebo o osude slovanských národov sa v zámeroch nemeckých nacistov už dávno rozhodlo. Odporúčame, aby sa vrátili k podstate činnosti, ktorú deklarovali pri svojom vzniku roku 2014 a pôsobenie opäť nasmerovali na spoločný boj proti neofašizmu a prejavom nenávisti.“

V stanovisku sa zdôrazňuje, že oblastná organizácia SZPB sa vždy s plným odhodlaním postaví proti akýmkoľvek pokusom o účelové prepisovanie historických faktov, týkajúcich sa oslobodeneckej misie Spojencov protihitlerovskej koalície počas 2. svetovej vojny. Súčasne vyjadruje presvedčenie, že pokiaľ existuje pamäť národa, sú odsúdené na nezdar všetky pokusy dezinterpretovať fakty o oslobodení mesta SNP a celej našej vlasti, ako aj akékoľvek zámery odstrániť pomníky padlým hrdinom boja proti nemeckému nacizmu a fašizmu.

(Zo stanoviska predsedníctva OblV SZPB Banská Bystrica 17. mája 2023)

Snímky pamätníka v Banskej Bystrici: Martin Krno   

(Celkovo 350 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter