Otvorený list predsedu JDS Michala Kotiana premiérovi Ódorovi

Vážený pán premiér,
dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami.

Naše občianske združenie, Jednota dôchodcov na Slovensku, je počtom členov najväčším občianskym združením na Slovensku, ktoré funguje už viac ako 30 rokov.

So znepokojením sledujem neustále sa zväčšujúce generačné rozdeľovanie spoločnosti – na mladých a starých. Mám pocit, že slovenskí seniori sa pred voľbami ešte viac dostávajú na okraj spoločnosti, pretože zrejme ako voličský elektorát nevyhovujú moderným predstavám, ako by mala naša spoločnosť vyzerať a fungovať po predčasných parlamentných voľbách.

V médiách, ale aj z Vašich úst, ako aj od predstaviteľov vlády SR, čoraz viac zaznievajú slová o potrebe podpory volebnej účasti mladých, či Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá má zachrániť Slovensko. Na nás seniorov, so šedinami a možno menšou fyzickou kondíciou, ale s o to viac životnými skúsenosťami, sa akosi zabúda.

Čoraz viac preto nadobúdame pocit, že my, seniori, už nemáme čo rozhodovať o smerovaní našej krajiny po voľbách a že podstatné budú najmä hlasy mladých a Slovákov zo zahraničia. Je to aj Vaša rétorika, pán premiér, ktorá k tomu prispieva. Prehlbuje sa tak ďalšie rozdeľovanie slovenskej spoločnosti, nestabilita a napätie.

Chcem Vás preto vyzvať, aby ste spoločne s nami, predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku a ďalšími predstaviteľmi seniorov spoločným vyhlásením deklarovali, že Vy osobne, aj Vaša vláda, kladiete nás, starších, na rovnakú úroveň, ako mladých ľudí, či Slovákov zo zahraničia a záleží Vám aj na našej účasti vo voľbách, ako vyjadreniu našej občianskej aktivity a zodpovednosti.

Je prirodzené, že my opäť nemáme možnosť robiť drahé kampane, aké sa realizujú pre mladých a Slovákov v zahraničí v hlavných vysielacích časoch v najsledovanejších médiách tak, ako rôzne občianske združenia a neziskové organizácie so zvučnými, často globálnymi menami a významným vplyvom. Naše občianske združenie Jednota dôchodcov na Slovensku funguje už viac ako 30 rokov z členských príspevkov 1 euro, resp. 2 eurá od viac ako 100 tisíc členov ročne. Hoci by sme aj my radi urobili osvetu medzi všetkými seniormi na Slovensku, nemáme napríklad 40 tisíc eur na vytlačenie vyše jedného milióna letákov pre každého seniora na Slovensku s výzvou, aby išiel voliť. Budem však rád, ak seniorským organizáciám na podpornú kampaň a volebnú osvetu tieto financie poskytnete napríklad Vy z Vašej rezervy.

Aj táto skutočnosť, spoločne s kampaňou, ktorá aktuálne prebieha v médiách, ukazujú na nerovnosť statusu či postavenia, ktorý seniorom na Slovensku mnohí politici či médiá pripisujú. Ako nám pred časom povedal pán predseda NR SR – môžeme byť vlastne radi, že nás vôbec pravicoví politici vypočujú, veď elektorát pravice medzi seniormi je malý.

Vy by ste však, pán premiér, ako stojaci na čele úradníckej a deklaráciami apolitickej vlády, zrejme mali byť nestranný a malo by Vám preto záležať na čo najvyššej volebnej účasti všetkých občanov, teda aj seniorov.

Súčasnú predvolebnú mobilizačnú kampaň ako aj rozdelenie spoločnosti na Slovensku asi najlepšie charakterizuje článok, resp. video Slovenskí dôchodcovia sa vnukom chystajú osladiť život.

Vážený pán premiér,

chcem Vás týmto otvoreným listom úprimne požiadať o Vaše stanovisko a návrhy riešení, ako by sa dala súčasná opísaná situácia do predčasných volieb riešiť v prospech medzigeneračnej súdržnosti na Slovensku a tým aj všetkých seniorov Slovenska.

S úctou
Michal Kotian,
predseda JDS

Ilustrácia: Ľubomír Kotrha

(Celkovo 415 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter