GMO na naše polia a taniere

Tlačová správa. Trnava, 5. 7. 2023. Európska komisia oficiálne zverejnila návrh, ktorým chce deregulovať nové GMO, vyrobené novými genomickými technikami (NGT) a vylúčiť ich z EÚ legislatívy o GMO. Množstvá geneticky modifikovaných organizmov (GMO) sa prijatím návrhu dostanú bez označenia a hodnotenia bezpečnosti na naše polia a taniere. Práva verejnosti a ochrana životného prostredia sú obetované v prospech GMO priemyslu. Návrh Komisie je nevedecký, neprijateľný, obchádza zásadu predbežnej opatrnosti, ohrozuje verejnosť a životného prostredia.

Nebezpečnosť a nespoľahlivosť

Neexistujú dôkazy, že nové GMO budú bezpečné a funkčné. Komisia to ignoruje a bez dôkazov tvrdí, že nové GMO budú bezpečné ako konvenčné plodiny a prispejú k udržateľnosti v poľnohospodárstve. GMO plodiny s takýmito vlastnosťami neexistujú a už vôbec nie sú podobné konvenčným plodinám. Argumenty Komisie sú postavené na neoverených sľuboch GMO priemyslu, podobne ako tomu bolo pri pôvodných GMO. Existujú napríklad vedecké dôkazy, že NGT nie sú také presné a spoľahlivé, spôsobujú neželané modifikácie na rôznych miestach DNA. Takéto zmeny môžu priniesť rastlinám nebezpečné vlastnosti. (viac TU)

Ohrozenie životného prostredia

GMO poľnohospodárstvo je súčasťou vysoko industrializovaného poľnohospodárskeho systému, ktorý je jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity. NGT môžu spôsobiť nebezpečné vlastnosti GMO plodín, ktoré budú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Po vypustení do prírody, bude veľmi obťažne zvrátiť prípadný škodlivý proces. GMO sú rizikom aj pre opeľovače, ktoré aj bez toho čelia obrovskému tlaku. Neuskutočnil sa napríklad žiadny výskum o interakcii nových GMO so včelami a inými opeľovačmi. Komisia tvrdí, že nové GMO (NGT) pomôžu znížiť množstvá pesticídov. Pôvodné tzv. pesticídové GMO mali tú istú úlohu a opak sa stal realitou, množstvá používaných pesticídov sa pri ich pestovaní výrazne zvýšili.

Strata slobodného výberu

Navrhovanou dereguláciou štáty EÚ stratia možnosť zakázať pestovanie nových GMO a spotrebitelia stratia možnosť vyhnúť sa im. Nové GMO sa bez označenia dostanú na pulty a verejnosť nebude vedieť, že ich konzumuje. Komisia si je vedomá, že verejnosť GMO odmieta, preto sa chce za každú cenu vyhnúť označovaniu „GMO“, radšej používa označenie „NGT“. Európsky súdny dvor pritom rozhodnutím určil, že produkty NGT sú tiež GMO.

Monopolizácia poľnohospodárstva

Na nové GMO sa budú vzťahovať patenty, ktoré zaručia zisky producentom a obmedzia stredných a malých šľachtiteľov a pestovateľov konvenčných plodín. Patentovať sa môžu aj rastliny s vlastnosťami, ktoré je možné získať konvenčným šľachtením. Vznikne tak neprehľadná húština patentov, ktorá spôsobí monopolizáciu poľnohospodárstva a neistoty malým a stredným subjektom.

Ohrozenie poľnohospodárstva bez GMO

Navrhovanou dereguláciou utŕži veľkú ranu ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo a potravinárstvo bez GMO. Bude veľmi obťažné, až nemožné, vyhnúť sa GMO v ich produkcii.

Ignorancia verejnosti

Široká verejnosť EÚ dlhodobo odmieta GMO a uprednostňuje radšej konvenčné, alebo ekologické potraviny. Dokazujú to aj rôzne prieskumy. Za prísnu reguláciu nových GMO sa postavilo v liste 340 organizácií a v petícii 420 000 občanov EÚ. Komisia to, žiaľ, úplne ignoruje. Na Slovensku je petícia stále otvorená. Slovenská občianska spoločnosť vyzvala (napr.: spoločný národný list 50 organizácií) a naďalej bude vyzývať národné a EÚ inštitúcie, aby bol celý tento návrh odmietnutý a nové GMO zostali regulované rovnako ako pôvodné GMO. Musia mať hodnotené riziká pre zdravie a životné prostredie, musia byť označené, vysledovateľné a štáty EÚ musia mať možnosť zakázať ich pestovanie.

Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Úmysel ozdraviť poľnohospodárstvo a životné prostredie je možné uskutočniť len prírode prijateľnými spôsobmi, medzi ktoré rozhodne GMO nepatria.

Slovenský zväz včelárov a Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO
Kontaktná osoba: Ing. Peter Sudovský, info@vsetkoogmo.sk, tel. č.: 0915115084

Viac publikovaných informácii:

Európska sieť vedcov pre sociálnu a environmentálnu zodpovednosť:
https://ensser.org/press_release/analysis-statement-of-ensser-on-the-european-commissions-leaked-new-gm-proposal/
https://www.testbiotech.org/en/news/eu-commission-wants-exempt-many-new-ge-plants-risk-assessment
https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20247-the-eu-s-upcoming-new-gmo-legislation-fails-consumers-farmers-and-nature
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/46731/gmo-deregulation-disregards-safety-and-consumer-rights-greenpeace/
https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20245-unscientific-deregulation-of-gmos-puts-bees-and-nature-at-risk-and-violates-consumer-rights

(Celkovo 287 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

One thought on “GMO na naše polia a taniere

  • 7. júla 2023 at 9:37
    Permalink

    Geneticky modifikované rastliny a živočíchy sú neodhadnuteľným nebezpečím pre stav prírodných a umelých ekosystémov, lebo nikto nie je schopný predpovedať, ako sa budú správať a vyvíjať, ak sa vymknú ľudskej kontrole. Európska komisia i všetky orgány EÚ už dlho preukazujú, že nekonajú v prospech členských štátov a ich obyvateľov a obhajujú len komerčné a expanzívne záujmy amerických firiem alebo ich „európskych“ dcér. EÚ dokazuje, že ako organizácia je už len nereformovateľné diktátorské monštrum.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter