Vladimír Manda: Systémová chyba v usporiadaní spoločnosti

Rozsiahly príspevok (v denníku Pravda, pozn. red.) o poklese obyvateľstva na Slovensku, opierajúci sa o štatistické údaje, hovorí jasne: od roku 1993 nastal trvalý pokles obyvateľstva Slovenska a tento trend má podľa prognózy pokračovať ďalej. Postupný pokles obyvateľstva Slovenska je objektívnym obrazom úspešnosti politicko-ekonomických zmien realizovaných po tzv. nežnej revolúcii. Štatistická prognóza poklesu obyvateľstva Slovenska, t. j. úpadku slovenskej spoločnosti, na rozdiel od iných štatistických predpovedí, nie je podľa vyjadrenia odborníka nejakým hádaním, pretože tieto štatistické prognózy sa obyčajne plnia. Príspevok je zaujímavý tým, že obracia pozornosť čitateľa k rôznym aspektom poklesu obyvateľstva, ale pokiaľ ide o nejaké nápravné opatrenia, tak – podľa príspevku – rôzne formy pomoci rodine nie sú účinné.

Takže záver autora príspevku je taký, že pokiaľ sem nebudeme prijímať migrantov, aby nám zvyšovali pôrodnosť, tak pokles obyvateľov Slovenska bude pokračovať ďalej.

Môj záver z uvedeného spočíva v tom, že pokles počtu obyvateľov Slovenska je systémovou chybou organizácia slovenskej spoločnosti, ktorej jadro tvorí ekonomicko-politická organizácia našej spoločnosti. Tento ekonomicko-politický systém núti predovšetkým mladú pracujúcu generáciu, aby sa orientovala v prvom rade na pracovný výkon, na dosiahnutie aspoň priemerného sociálneho štandardu života a potreba založenia rodiny nutne ustupuje do pozadia alebo úplne zaniká. Fakt, že ide o systémovú chybu v usporiadaní spoločnosti, jasne dokazuje aj to, že pokles domáceho obyvateľstva je trendom v celej EÚ, pretože sa opiera o jeden a ten istý ekonomicko-politický systém.

(Status na FB 3. júna 2024, titulok SLOVO)

(Celkovo 133 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter