Vladimír Manda: Stručne o podstate reverznej hypotéky

Oceňujem že v Hlavných správach sa objavuje stále viac príspevkov, ktoré kritizujú nielen vládu Matoviča a spol., ale nepriamo kritizujú aj samotný kapitalistický systém. Pekným príkladom takéhoto prístupu ku kritike našej spoločnosti je príspevok o reverznej či spätnej hypotéke z pera A. Belousovovej. Hypotéka sa nazýva reverznou alebo spätnou preto, že prostredníctvom klasickej hypotéky si občan kúpi byt, celý život ho spláca a na konci života, keď už nemá z čoho žiť, tak banke svoj byt spätne predá, obyčajne za 50 až 60 % jeho hodnoty buď jednorazovo s možnosťou dožitia v byte alebo za mesačnú rentu.

A. Belousovová však uvedený návrh reverznej hypotéky, pochádzajúci z pera M. Dzurindu a I. Mikloša, nekvalifikuje celkom správne, pretože ho nazýva arizáciou majetku občana. Arizácia, ako je známe bol postup v nacistickom Nemecku a jeho politických satelitoch, na základe ktorého boli občania židovskej národnosti štátom zbavení svojho majetku, ktorý prešiel na árijského správcu a neskôr majiteľa. Proces arizácie sa opieral o teóriu nadradenosti árijskej rasy, do ktorej židia nepatrili. Teda proces arizácie nemá svoje korene v ekonomickej, ale v rasovej teórii, ktorá sa stal základom politiky nacistov.

Reverzná hypotéka má ale celkom zjavne svoje korene v ekonomickej sfére, v ktorej dominuje súkromné vlastníctvo a spolu s ním aj boj na života a na smrť medzi jeho vlastníkmi, pretože kto stratí svoje súkromné vlastníctvo, je odsúdený aj keď nie hneď na fyzickú, tak celkom určite na spoločenskú smrť. V ekonomickej teórii sa tomuto boju na život a na smrť hovorí „konkurenčný boj“. Ľudia, ktorých jediným súkromným vlastníctvom je ich pracovná sila, ju samozrejme po čase stratia a musia žiť z dôchodku, ktorý im väčšinou neumožňuje plnohodnotný spoločenský život a niektorých uvrhne do biedy a nutnosti predať aj svoj byt, samozrejme ak si ho kúpili alebo ho zdedili.

Reverzná hypotéka tým, že svojho klienta definitívne zbavuje majetku, je akoby naplnením prírodného zákona, ktorý by sme mohli formulovať tak, že každý človek prichádza na svet rovnako, ako z neho odchádza – prichádza a odchádza nahý. Len v prípade reverznej hypotéky to nie je príroda, ktorá by človeka vrátila do jeho nahého stavu, ale sú to zákony kapitalistickej ekonomiky, ktoré človeka „oholia“ ešte skôr, ako sa to rozhodne urobiť príroda.

(Status na FB 11. júla 2023, titulok Slovo)

(Celkovo 112 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter