Vladimír Manda: Porážka Zelenského formuly

Na spoločnom komuniké z mierovej konferencie vo Švajčiarsku ma zaujalo niekoľko vecí. V prvom rade je zrejmé, že konferencia, ktorá mala pôvodne potvrdiť Zelenského podmienky mieru, tzv. formulu Zelenského, priniesla Zelenského formule jasnú porážku. V komuniké po nej niet ani stopy.

Potom ma zaujalo tvrdenie účastníkov konferencie, že „opätovne potvrdzujeme svoj záväzok zdržať sa hrozby alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu, princípom suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti všetkých štátov vrátane Ukrajiny v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc vrátane teritoriálnych vôd a riešenie sporov mierovými prostriedkami ako zásady medzinárodného práva.“ Uvedená formulácia obsahuje tri nepravdy. USA na čele štátov združených v NATO svojím rozširovaním k hraniciam Ruskej federácie dlhodobo používalo hrozbu sily proti jeho politicko-ekonomickej nezávislosti. USA, spolu s niektorými štátmi EÚ, pomáhali organizovať a politicko-prakticky podporili štátny prevrat na Ukrajine v roku 2014, čím porušili princíp jej suverenity a nezávislosti. Rovnako nie je pravda, že všetci účastníci konferencie dodržiavajú záväzok riešiť medzinárodné spory mierovými prostriedkami, pretože dlhoročná snaha Ruskej federácie o diplomatické riešenie hrozby sily zo strany NATO boli a stále sú odmietané.

Vojnový konflikt na Ukrajine jasne dokumentuje, že významní účastníci konferencie, USA, NATO, ako aj EÚ, uvedený záväzok nenaplnili. Koniec-koncov prípad Minských dohôd a postoj Nemecka a Francúzska k ich realizácii jasne demonštroval, ako chápu svoj záväzok riešiť problémy mierovými prostriedkami. Je tu potom tiež moment, ktorý nie je v komuniké zachytený, ale ktorý predniesla talianska predsedníčka vlády G. Meloni a ktorý celkom jasne ukazuje na oddanosť niektorých krajín konferencie princípu mierového riešenia konfliktu, keď G. Meloni konštatovala, že „Rusko bude prinútené vzdať sa, ak neprijme podmienky mieru dané konferenciou.“ A posledná poznámka sa vzťahuje k tomu, že 11 krajín konferencia odmietlo podpísať záverečné komuniké; žiaľ, Slovensko medzi nimi nie je.

(Status na FB 16. júna 2024, titulok SLOVO)

Poznámka redakcie: Autor sa k téme vrátil aj vo svojom statuse na FB dňa 17. júna. Jeho znenie nájdete TU.

(Celkovo 188 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter