Vladimír Manda: Odmietanie kauzálnych súvislostí je nebezpečné

Upútal ma návrh zákona poslanca J. Krúpu, predložený do Národnej rady 22. 3. 2024, ktorým sa dopĺňa zákon o protifašistickom odboji o paragraf – § 6ba.

Po jeho prečítaní som dospel k názoru, že súčasná opozícia sa rozhodla právnou cestou bojovať nielen proti pamäti národa, ale aj proti jeho schopnosti kauzálneho myslenia, ktorá je jednou z hlavných opôr racionálneho myslenia vôbec.

Predkladateľ by mali vysvetliť, ako je možné oslavy porážky fašizmu oddeliť od komunistickej ideológie, keď na čele víťaznej mocnosti, Sovietskeho zväzu, stála Komunistická strana Sovietskeho zväzu? Historicky to teda bolo tak, že režim, opierajúci sa o komunistickú ideológiu, porazil režim, opierajúci sa nacistickú ideológiu. Buržoázno-demokratické režimy, ktoré nemecký fašizmus pôvodne podporovali v jeho rozpínavosti, sa k Sovietskemu zväzu pridali až keď už bolo jasné, že sovietska armáda sa zastaví až v Berlíne.

Návrh zákona od občanov teda požaduje, aby sme pri oslavách porážky fašizmu zabudli, že rozhodujúci podiel na jeho porážke mal Sovietsky zväz vedený Komunistickou stranou Sovietskeho zväzu.

Z hľadiska racionálneho myslenia predložený návrh od občanov požaduje, aby prijali ako fakt, že sovietska armáda nebola plodom prvej a jedinej socialistickej spoločnosti, opierajúcej sa o ideológiu a vedenie sovietskych komunistov, ale že porážka fašizmu bola dôsledkom nejakej šťastnej náhody stojacej na strane sovietskych vojsk. Predkladaný návrh sa tak snaží likvidovať kauzálny vzťah medzi „komunistickým režimom“ a víťazstvom jeho armády na fašizmom.

Návrh zákona je len pokračovaním súčasného ideologického boja, ktorý vedú západné „demokracie“ o vedomie svojich občanov. Jeho jadrom je snaha vymazať z pamäti národa všetky významné historické fakty, ktoré nie sú v súlade s dnešnou „demokraciou“.

Jedna z hlavných teoretických metód tohto ideologického boja spočíva v snahe „preseknúť“ kauzálne súvislosti medzi dnešnými udalosťami a ich historickými predchodcami.

Táto metóda odmietania kauzálnych súvislostí medzi minulosťou a súčasnosťou, ktorá dnes dominuje napríklad aj „bezkauzálnej“ interpretácii vojenského konfliktu na Ukrajine a ktorá sa začína a končí tvrdením, že Rusko porušilo medzinárodné právo, leží v základe likvidácie pamäti národa a rovnako tak slúži k likvidácii ľudskej rozumovej schopnosti posudzovať spoločenské udalosti racionálne.

Cieľom ideologickej snahy dnešných „demokratov“ je národ bez rozumu, ako aj bez poznania vlastnej histórie. Spoločnosť je ideologicky zatláčaná do formy výlučne bezprostrednej, aktuálnej existencie, t. j. existencie, ktorá nie je ani historicky a ani príčinne zakorenená vo svete. Takáto forma vykorenenej existencie spoločnosti sa stáva ľahkou hračkou v rukách spoločenských manipulátorov.

(Status na FB 2. apríla 2024, titulok SLOVO)

Návrh novely zákona

(Celkovo 182 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter