Vladimír Manda: Hlava štátu nie je nadradená všetkým výkonným orgánom

Z. Čaputová opätovne preukazuje nadobudnuté „právne“ vedomosti svojím podaním na Ústavný súd SR o výklad článku 128 Ústavy SR. Dôvodom je to, že generálny prokurátor odmietol vyhovieť jej žiadosti o zaslanie všetkých rozhodnutí, ktoré generálna prokuratúra vydala na základe paragrafu 363 Trestného poriadku, pretože podľa generálneho prokurátora nemá ústavné oprávnenie kontroly generálnej prokuratúry. Z. Čaputová má však opačný názor, podľa nej „…je legitimita generálneho prokurátora odvodená predovšetkým od menovania prezidentkou. Preto je ústavne legitímne a predvídateľné, že prezidentka, zabezpečujúc riadny chod ústavných orgánov, disponuje primeranou ústavnou kontrolnou právomocou aj voči činnosti generálneho prokurátora…“

Slabina tejto argumentácie sa odhaľuje, keď si uvedomíme, že prezidentka na návrh Národnej rady SR vymenúva aj sudcov Ústavného súdu SR, na návrh Súdnej rady SR vymenúva predsedu aj podpredsedu Najvyššieho súdu SR a na návrh Súdnej rady SR vymenúva všetkých sudcov a okrem toho vymenúva občanov aj do iných funkcií na návrh rôznych orgánov. Z logiky Z. Čaputovej by plynulo, že má ústavné právo kontrolovať či posudzovať činnosť sudcov Ústavného súdu SR, činnosť predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR atď., pretože aj ich vymenováva do funkcie. Z. Čaputová si ústavnú povinnosť zabezpečovať chod ústavných orgánov zjavne pletie s funkciou riadenia a kontroly ich činnosti, k čomu však nemá nielen oprávnenie, ale ani odborné vedomosti. Okrem toho by svojím oprávnením kontroly činnosti ústavných orgánov, ktorých chod závisí na jej vymenovaní občanov do týchto funkcií, premenila funkciu prezidenta z jednej ústavnej funkcie medzi inými funkciami na funkciu, ktorá je nadradená všetkým výkonným orgánom štátnej moci.

Ústava SR v čl. 101, bod 1 hovorí jasne, že prezident zabezpečuje chod ústavných orgánov svojím „rozhodovaním“, a nie ich kontrolou. Z faktu, že funkcia prezidenta sa nazýva „hlavou“ Slovenskej republiky, neplynie, že ide o skutočnú hlavu štátu, ktorá riadi a kontroluje chod celého ústavného systému.

(Status na FB 12. septembra 2023, titulok SLOVO)

(Celkovo 137 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter