Slavo Grega: Oslavy 78. výročia Duklianskej operácie

Termín tohtoročných osláv, takých významných pre nás a celú Európu, nebol nikde v médiách z nepochopiteľných dôvodov oznámený. Preto sme dúfali, že sa tieto oslavy začnú ako každý rok o 09,00 hod., a preto sa začali občania pred týmto termínom postupne schádzať. Až tam sme sa dozvedeli, že oficiálne oslavy pri pamätníku Dukly sa začnú až o 10,00 hod.

Oslavy sa začali hymnami Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky a samozrejme, ako predtým, usporiadatelia nepovažovali za nutnosť zahrať hymnu krajiny, ktorá sa najviac zaslúžila na tejto operácii a ktorej najviac vojakov padlo nielen pri nej, ale najviac sa zaslúžila o oslobodenie Európy od nacizmu. To je vďaka za obete padlým hrdinom!

Na začiatku osláv predniesla recitátorka báseň, v ktorej odsudzovala vojny a zdôrazňovala nutnosť zachovania mieru pre nás a nasledujúce generácie. Odsúdila vojnových štváčov a zdôraznením použitia atómových bômb v Hirošime a Nagasaki nepriamo naznačila, ktorých vojnových štváčov v tej básni ma na mysli básnik.

Na týchto oslavách sa ako vždy nezúčastnila hlava štátu a dokonca ani nikto z predstaviteľov vlády a parlamentu. Zrejme z obáv pred vlastnými občanmi, pretože nemohli zabrániť prístupu „nepovolaným osobám“ na tieto oslavy, ako to urobili pri tohtoročnom výročí osláv SNP. Zrejme tak urobili aj zo sympatií k účastníkom „protikomunistického odboja“, pretože podľa platného zákona č.219/2006 §-u 2 ods.2 cit.: „Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6.10.1944…“ – teda od doby, keď na naše územie v rámci tejto operácie vstúpili sovietske vojská a armádny zbor Ludvíka Svobodu! Najvyšším predstaviteľom štátu, ktorý našiel odvahu zúčastniť sa na týchto oslavách, bol štátny tajomník ministerstva obrany! Ten pri svojom prejave okrem formálnych slov zdôraznil súčasnú vojnu na Ukrajine, avšak akosi zabudol uviesť, v čom je príčina 8-ročnej občianskej vojny a kto ju podporuje…

Predtým, ako začal tento „odborník“ svoj prejav, sme sa k nemu otočili chrbtom, aby sme jasne preukázali náš záujem o ním čítaný „slávnostný“ prejav, pripravený našimi pätolizačmi NATO. Keď začal hovoriť o Ukrajine, tak znechutene nielen my, ale aj ďalší účastníci týchto osláv postupne odchádzali preč. Nejeden účastník týchto osláv sa vyjadril na našu adresu, že pochopil naše gesto otočenia sa chrbtom k rečníkovi a schvaľoval to.

My sme pred pätníkom vyčkali do odchodu tajomníka MO a jeho ochranky a potom sme sa vrátili pred pamätník, kde sme položili kyticu vďaky padlým hrdinom Dukly. Prekvapilo nás, že tam prítomní školáci, ktorí sa tiež zúčastnili na týchto oslavách v pomerne hojnom počte, nás požiadali o požičanie ruskej a sovietskej zástavy, pred ktorými sa z hrdosťou fotili.

Následne sme položili kytice vďaky pred pomníkom gen. Ludvíka Svobodu a na cintoríne padlých sovietskych vojakov vo Svidníku.

(Status na FB 7. októbra 2022)

(Celkovo 457 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter