Robert Hajšel: Vážna situácia v energetike si vyžaduje mimoriadne opatrenia

Európska komisia má budúci týždeň navrhnúť opatrenia s cieľom zaistiť náhradné dodávky plynu aj po ich prípadnom dlhodobom výpadku z Ruska, ako aj opatrenia na utlmenie sociálnych následkov neustále rastúcich cien energií, a tým aj celkovej inflácie. Priznám sa, že ani neviem, či to má zmysel písať, lebo sa isto stretnem s mnohými negatívnymi reakciami, že k ohrozeniu dostatočného zásobovania plynom a k jeho bezprecedentne vysokým cenám by ani nemuselo prísť, ak by EÚ nezavádzala proti Rusku sankcie.

Pritom ja sám nie som priaznivcom sankcií proti Rusku, týkajúcich sa energetických nosičov, či už ide o ropu alebo plyn, pretože každému odborníkovi je jasné, že tieto sankcie istým spôsobom postihnú viac našu ekonomiku ako ruský štátny rozpočet. Výpadky jeho príjmov z vývozu do EÚ si Moskva totiž kompenzuje vyššími cenami týchto surovín, predaných na iných trhoch, a tak tie straty nie sú pre ňu také citlivé, že by vojnu zastavila. Na druhej strane výpadky v dodávkach plynu a ropy spolu s neustále rastúcimi cenami energií a zvyšujúcou sa celkovou infláciou budú mať devastačné sociálno-ekonomické dôsledky v štátoch EÚ, vrátane Slovenska.

Ale situácia je taká, aká je. A nie je vôbec priaznivá. Je vážna a taká situácia si vyžaduje aj mimoriadne opatrenia. Som zvedavý, s akými návrhmi vyjde Európska komisia a ako si ich osvoja vlády členských štátov, vrátane Slovenska.

Za seba ako sociálno-demokratického člena výboru europarlamentu pre energetiku a priemysel nástojím na tom, aby sme na úrovni EÚ pristúpili k zastropovaniu cien elektriny a plynu aspoň pre sociálne zraniteľnejšie domácnosti a malé podniky. Tento krok sa ukazuje ako nevyhnutný, inak sa nepokojom nezabráni. V tomto duchu budem podporovať akékoľvek iniciatívy vo vzťahu k Bruselu.

Som aj za zastropovanie cien emisných povoleniek, ktorých nereálna výška takisto prispieva k nárastu cien energií. Sme v mimoriadnej situácii, a preto aspoň na istý čas aj opatrenia, ktoré mali stimulovať zelenú transformáciu, budú asi musieť ísť bokom.

A isto sa nevyhneme ani šetreniu. Vidíme, k čomu pristupuje vláda v Nemecku, ale budú to musieť urobiť aj ďalšie, možno všetky štáty EÚ. Niekde to môže byť regulovanie prídelu teplej vody, inde skôr obmedzenie vykurovacej teploty vo verejných budovách. A mnohé ďalšie opatrenia, ktoré sa ľuďom páčiť nebudú.

Jednoducho musí ísť o povinné obmedzenie spotreby plynu a myslím, že ho Európska komisia aj navrhne. Už dnes je totiž jasné, že cieľ mimoriadne prijímaného nariadenia o povinných zásobách plynu, t.j. 80 percent na tento rok, sa len ťažko podarí splniť.

Európska sieť ENTSOG odhaduje, že prípadné masívne prerušenie dodávok ruského plynu od leta by spôsobilo, že v EÚ nebudeme vedieť zaplniť zásobníky na viac ako 65-71 percent, čo vytvorí deficit plynu vo výške 20 miliárd kubíkov počas nasledujúcej zimy pri normálnych teplotách.

Treba mať tiež na pamäti, že nie vo všetkých priemyselných sektoroch a ani vo výrobe elektriny sa tento chýbajúci plyn dá nejako nahradiť, pretože to jednoducho nie je technicky a ekonomicky ani možné.

Som presvedčený, že Komisia bude musieť dokonca odporúčať aj prechod od plynových elektrární k uhoľným, od plynu k biomase a samozrejme k biometánu a najmä oddialenie plánovaného uzatvárania jadrových elektrární… Už len tu vidieť, kde sme sa kvôli vojne na Ukrajine, našim následným sankciám a vôbec kvôli rastúcim cenám energií dostali…

(Status na FB 15. júla 2022)

(Celkovo 29 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter