Miroslav Radačovský: Neobjektívne hodnotenie EK

Európska komisia zverejnila 5. júla 2023 výročnú správu o právnom štáte, v ktorej hodnotila každý členský štát, vrátane Slovenska. Hodnotenie zlé, neobjektívne.

Len pre porovnanie:

1. Situácia v oblasti právneho štátu na Slovensku (SWD /2023/ 825 Final). Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu to najpodstatnejšie:
Slovensko
– ešte nedosiahlo žiadny pokrok, aby sa na členov Súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti;
– nedosiahlo žiaden pokrok v súvislosti s trestným činom ohýbania práva;
– nedosiahlo žiadny pokrok pri zlepšovaní koordinácie medzi jednotlivými orgánmi pri presadzovaní práva …;
– dosiahlo určitý pokrok v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk;
– dosiahlo určitý pokrok pri posilňovaní nezávislosti verejnoprávnych médií.

2. Situácia v oblasti právneho štátu vo Francúzsku (SWD /2023/ 810 Final).
Francúzsko urobilo
– určitý pokrok v oblasti digitalizácie súdnych konaní;
– značný pokrok zdrojov pre justičný systém…;
– významný pokrok vo vyšetrovaní, stíhaní a sankcionovaní trestných činov;
– žiaden pokrok, pokiaľ sa týka lobistických činností (rozumej korupcie), atď., atď.

A aká je realita?

Vo Francúzsku horia autá, rabujú sa obchody, bankomaty, ničí sa majetok občanov, útočí sa na policajtov, pretože Francúzi nerešpektujú princípy právneho štátu, ktorým je dodržiavanie zákona, nečakajú na právoplatné rozhodnutia súdu, ale súdiť chcú sami. Teda nevážia si zákon, justičné orgány, teda právny štát a francúzsky štát ich ako svojich občanov k úcte k právnemu štátu a k rešpektovaniu zákona nenaučil.

Aj na Slovensku boli verejne známe vraždy, bolo známe, že opitý vodič zabil nevinných študentov, avšak občania Slovenska nevyšli do ulíc, nedemolovali majetok, nepodpaľovali autá a nevykrádali bankomaty. Jednoducho, ako občania civilizovaného štátu rešpektovali právo, čakali na právoplatné rozhodnutie súdu a pokiaľ prvostupňový súd rozhodol tak, že občania neboli spokojní, v ich zastúpení zástupca štátu, prokurátor, podal opravný prostriedok a čaká sa na rozhodnutie.

A hodnotenie Európskej komisie?

Francúzsko pomaly špičkový právny stav a Slovensko pomaly ako východná gubernia, ktorá sa má čo od pánov z EK ešte veľa v otázkach právneho štátu učiť.

Ktovie, kto a prečo a v čí prospech takéto hodnotenia právneho štátu Európskej komisii poskytuje?

Raz musí nastať čas, keď si občania Slovenska zvolia takú vládu, taký parlament, takých europoslancov, ktorí sa proti takýmto nehoráznym a neobjektívnym hodnoteniam zo strany EK jednotne vzoprú. Nebudeme veci riešiť útekom z EÚ, pretože to je zbabelé a nedôstojné. Slovensko je v Európe, dokonca v jej strede a raz, a to verím, našich západných susedov naučíme, že nás, Slovensko, budú rešpektovať. Rešpektovať ako suverénny národný štát v spoločenstve suverénnych národných štátov Európy. A pokiaľ nie, tak aj my raz teoreticky budeme môcť povedať – vy choďte z Európy preč!

(Status na FB 6. júla 2023, titulok SLOVO)

(Celkovo 112 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

One thought on “Miroslav Radačovský: Neobjektívne hodnotenie EK

  • 10. júla 2023 at 11:49
    Permalink

    Hodnotenie EK stavu právneho štátu na Slovensku ostro odsudzujem, zhodne s JUDr. Radačovským a ďalšími komentátormi. Nemyslím si však, že prípadný odchod z EÚ je zbabelým krokom. EÚ a najmä EK už viackrát preukázala, že koná proti záujmom svojich členských štátov a ich obyvateľov, nakladá s nimi, jemne povedané, veľmi diferencovanie. To kladie otázku aj jej elementárnej legitimity a reformovateľnosti, resp. návratu k jej pôvodnému poslaniu, od ktorého sa čoraz viac vzďaľuje, najmä podporou vojny. Nemyslím si, že „útek nespravodlivo odsúdeného alebo neoprávnene uväzneného“ z kriminálu je zbabelým činom. Chápem ho skôr ako hrdinstvo.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter