Miroslav Radačovský: Blokovanie webových stránok

Nie som zvlášť favorizovaný alternatívnymi médiami a mainstreamovými už vôbec nie. Považujem však za elementárnu povinnosť zastať sa každého, aj prípadného názorového oponenta, pokiaľ sú porušované jeho základné práva.

Z toho dôvodu obrátil som sa v mesiaci marec tohto roku ako europoslanec na Európsku komisiu v zmysle §138 Rokovacieho poriadku EP na zaujatie stanoviska k zákonu č. 55/2022, ktorým sa mení aj zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti zo dňa 25.02.2022, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.02.2022, s tým, že nepovažujem rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu o zablokovaní webových stránok alternatívnych médií, predovšetkým Hlavných správ a Hlavného denníka, za správne a takéto zablokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Túto skutočnosť som publikoval na svojej Fb stránke dňa 14.03.2022 pod názvom „Blokovanie webových stránok nesmie byť v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva“ a prisľúbil som, že o výsledku tohto môjho podania Vás budem informovať.

Výsledok je tu. Po 4 mesiacoch došlo stanovisko EK pod č. SKE-001112/2022 zo dňa 01.08.2022. Ide o stanovisko asi v tomto znení. V úvode komisia konštatuje, že v smernici o kybernetickej bezpečnosti sa síce ukladá členským štátom povinnosť vypracovať stratégie kybernetickej bezpečnosti, avšak smernica neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia o blokovaní webových stránok v záujme kybernetickej bezpečnosti či na iné účely. Toto by ešte vyznievalo v prospech zablokovaných platforiem. Avšak hneď v ďalšom odseku komisia konštatuje, že nie je v pozícii komentovať podstatu slovenského zákona č. 55/2022 a pripomína, že EÚ neprestajne pracuje na podpore médií a pluralizme a že slobodný prístup k informáciám je základným právom podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. A ďalej sa tam konštatuje, samozrejme, čo iné, len to, že je potrebné zablokovať vysielania snáď celého Ruska a priľahlých území. Jednoducho, ani jednoduchší človek nepochopí, čo touto odpoveďou komisia chce povedať a čo sa jej podarilo v podstate za štyri mesiace vyprodukovať.

Aby toho nebolo málo, zaslali mi link na Kódex komisie, ako postupovať proti šíreniu dezinformácií. Tento kódex obsahuje rozsiahle traktáty, čo je informácia, čo je to dezinformácia a pritom sa dá zhrnúť do jednej vety. Každá informácia z Bruselu, zo Spojených štátov amerických je informáciou a každá iná informácia, odinakiaľ, predovšetkým z východu, je dezinformácia. Načo rozsiahle traktáty a zdôvodňovania, keď stačí jedna veta, ktorej každý človek porozumie, ba dokonca tomu už všetci veľmi dobre rozumieme.

Takémuto stanovisku sa môže potešiť snáď Kancelária EP na Slovensku a jej spriaznení a nimi ovládaní europoslanci, ktorí, samozrejme, vždy povedia informáciu. Názor a vyjadrenie iných europoslancov je logicky dezinformácia. Alebo lepšie povedané, radšej sa im vyjadriť nedáme a to je tiež informácia všeobecne známa.

Niečo je zhnité v tom superštáte bruselskom, povedal by veľký Brit William Shakespeare. Ale niečo je zhnité aj v tom našom štáte. A tu si treba dávať pozor. Z hniloby unikajú látky, ktoré znečisťujú životné prostredie, čo je tiež pre Slovensko a Európu nebezpečné. Hnilobu preto treba odstrániť. Slobodným, demokratickým spôsobom, ale odstrániť. Inak zhnijú občania, lesy, znečistí sa voda a nebude sa tu dať dýchať.

(Status na FB 1. augusta 2022)

(Celkovo 101 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter