Ľubomir Plai: Policajný zbor alebo politická polícia?

Policajný zbor nie je hračka, ktorú môžete ako politik dať malému decku. Ani kamarátovi z krčmy, straníckemu priateľovi alebo priateľovi vašej ženy. Rozhodnutie o tom, kto bude riadiť policajný zbor musí vychádzať z nezávislého preskúšania a overenia manažérskych a osobnostných predpokladov na výkon vysokej riadiacej funkcie. Transparentne znamená, že aj s informovaním verejnosti o priebehu a výsledkoch výberového konania – výsledkoch preskúšania prihlásených kandidátov – vrátane odpovedí na zvedavé otázky novinárov. Nemôže to byť politická nominácia bez splnenia tejto podmienky.

Policajný zbor musí byť riadený politicky neutrálne, objektívne, nezaujato a nestranne. Policajný prezident sa zodpovedá za prácu policajtov ministrovi, ktorý za činnosť polície nesie plnú politickú zodpovednosť, teda nie manažérsku. Porovnajme súčasnú prax s tým, čo máme napísané v ústave. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Pre policajtov je to zákon o štátnej službe. Upravuje striktné a bezvýnimočné podmienky a postup výkonu policajnej moci. Vo vedení štátu však máme elitu, ktorá sa bezduchou a nezmyselnou hláškou Rozviazali sme ruky policajtom povýšila nad zákon a dokončila demoláciu právneho štátu. Núti policajtov dávať si pozor, aby sa neznepáčili pánovi politikovi (vo funkcii policajného prezidenta) a prehliadať zákon o štátnej službe. Pán Matovič nám hláškou Rozviazali sme ruky jednoducho oznámil, že pokračuje v premene policajného zboru na politickú políciu.

Rozviazať môžete len to, čo je zviazané. Kto policajtom zviazal ruky, kedy, ako a prečo? Politici? Potom je jedno, či im jedna politická elita ruky zviazala a druhá rozviazala. Jedni aj druhí sa dopustili protiprávneho konania a vo vedení štátu nemajú čo robiť. To sa týka jednotlivcov, ale aj celých politických strán.

V jednom aj druhom prípade je zrejmé, že našim politikom stále ide o to, dostať políciu pod svoju politickú kontrolu. My sme zákon, nás budete poslúchať a urobíte to, čo vám povieme my, politici. Jednoducho nedokážu vládnuť bez porušovania zákona. Nedokážu riadiť štát a rešpektovať pritom princíp právneho štátu.

Depolitizácia polície je pre obnovu právneho štátu absolútna nevyhnutnosť, priorita č.1. Rovnako to platí pre odpolitizovanie prokuratúry, „nezávislého“ súdnictva a všetkých orgánov a organizácií vo verejnom sektore. Politici by nemali zasahovať do manažérskeho riadenia týchto orgánov a organizácií. Evidentne nezvládajú poriadne sa zhostiť ani svojej roboty a skladať občanom účty z ich politickej nezodpovednosti.

(Status na FB 15. júla 2023)

(Celkovo 152 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter