Ľubomír Plai: Platón o dnešných politikoch

Platón mal vo svojej rozprave Politikos na mysli dokonalého politika v tom najlepšom, najvznešenejšom zmysle slova – dokonalého odborníka v riadení občianskeho spolunažívania. Gréci už vtedy pociťovali potrebu oddeliť od „politika rodu kráľovského“ celé zástupy „rádoby“ politikov, kaukliarov, eskamotérov, podvodníkov, prešibaných a prefíkaných intrigánov. Na to, aby sme sa naučili spájať termíny politika, umenie politiky a politik s ich pôvodným, čistým zmyslom, založeným na slove polités – občan, museli by sme si znova prečítať Platóna aj s rizikom, že by sme možno vyšli do ulíc.

Kráľovské umenie politika-kráľa je podľa Platóna umenie pastierske. Ľudia sú totiž rovnakí, ako každé iné stádo. V čom sa kráľ-politik líši od iných pastierov? Staral sa Čič, Mečiar, Čarnogurský, Moravčík, Dzurinda alias Mikloš, Fico, Radičová, Pellegrini, Matovič alebo Heger o potreby tých, ktorým vládli, tak, ako sa stará pastier o potreby stáda? Opýtajte sa pastierov, opýtajte sa sami seba. Nedokázalo to ani KDH, pre ktorých takýmto pastierom ľudí bol vždy len Boh. Ani oni nedokázali naplniť jeho posolstvo. Podľa Platóna Boh pustil kormidlo sveta zo svojich rúk a nechal náš svet točiť sa opačným smerom – preč od bezstarostného života pod pastierskou starostlivosťou svedomia (podľa Sokrata) ako zosobnenia síl prírody.

Ak by sme vedeli, ako má vyzerať politik-kráľ, vedeli by sme ho odlíšiť od všetkých vrstiev obyvateľstva, ktoré tiež pracuje – skutočne alebo zdanlivo –, pre blaho obce, ale aj od parlamentu, v ktorom nevládne pravé politické umenie, ale len jeho horšia alebo lepšia napodobenina. Voláme ju oligarchia, partokracia, ale aj monarchia alebo demokracia. Všetky sa líšia len tým, či sa v nich vládne podľa zákona alebo bez zákonov.

Platón tvrdí, že hľadaný politik-kráľ stojí mimo zákona a nezákonnosti, vládne dobre či už so zákonmi alebo i proti zákonom, po dobrom či násilím, pretože sa vo svojej vláde riadi kráľovským umením rozlišovania medzi konaním dobrým a zlým. Platónov dokonalý vladár je filozof, ktorého by naša doba zaradila medzi diktátorov. Zdá sa, že doba dozrela.

(Status na FB 2. júla 2023)

(Celkovo 117 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter