Ľubomír Plai: Nezanedbávame sociálne a emočné zručnosti našich detí?

Úroveň sociálnych a emočných zručností významne ovplyvňuje zdravie, uplatnenie a celkovú kvalitu života každého človeka. Tieto zručnosti sa rozvíjajú od malého mala v rodine, pokračujú rozvíjaním v škole a ich zvyšovaním v dospelosti a v priebehu aktívneho života jednotlivca. Implikácie vidíme napr. aj vo verejnom sektore, kde máme nedostatok ľudí, schopných kvalifikovane viesť a riadiť organizácie. Základné predpoklady vodcovstva sa totiž vytvárajú práve formovaním sociálnych a emočných zručností. Vo verejnom sektore je v dôsledku bezbrehej politizácie na túto tému ticho – na pozíciu manažéra stačí kvalifikácia „náš človek“. Inak sa na problém pozerajú v privátnom sektore, kde si firmy neúnavne hľadajú a starostlivo vyberajú ľudí s potenciálom dobrého manažéra. Zamestnávatelia, združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, sa v programe Erasmus+ pozreli na to, ako sú na tom so sociálnymi a emočnými zručnosťami žiaci na stredných odborných školách. Konkrétne išlo o 1. plnenie úloh (rozvíjaním zodpovednosti, sebakontroly a vytrvalosti), 2. emočnú reguláciu (rozvíjaním optimizmu, emocionálnej kontroly a odolnosti voči stresu), 3. spoluprácu (rozvíjaním empatie, dôvery a spolupráce), 4. otvorenosť (rozvíjaním kreativity, zvedavosti a tolerancie), 5. zapájanie (rozvíjaním družnosti, asertivity a energie). K tomu sa pridali tzv. kombinované zručnosti, medzi nimi napr. kritické myslenie alebo sabaúčinnosť v zmysle viery vo vlastné schopnosti zvládať úlohy a dosahovať ciele. Z projektu, ktorý bol ukončený v októbri 2022, vyšlo osem výstupov (na stiahnutie na https://www.azzz.sk/erasmus-plus). Môžu nielen inšpirovať, ale najmä podnietiť nás k zamysleniu, ako sme na tom so sociálnymi a emočnými zručnosťami našich detí.

(Status na FB 4. novembra 2022)

(Celkovo 73 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter