Karol Farkašovský: Prvý krok je nebyť servilný

Prešľap, ktorý už vidieť nechceme: „Hlboký“ predklon RTVS a trojhodinové PR prezidentke…

Voči programu a manažovaniu RTVS za J. Rezníka bolo výhrad dosť. Jeho nástupca Ľuboš Machaj patrí ku skúseným odborníkom vo verejnoprávnom mediálnom priestore. Dobre pozná programový i tvorivý proces. Preto sa zdal zárukou, že program RTVS bude od začiatku funkčného obdobia nového generálneho riaditeľa dôsledne dodržiavať líniu nestrannosti, nezávislosti, objektivity a vyváženosti.

To sú piliere, na ktorých stojí svetová verejnoprávna jednotka, BBC.

A to je vzor, ku ktorému by mal smerovať aj nový manažment RTVS, ak chce napĺňať literu zákona a získať dôveru verejnosti. Nemyslím štatistickú dôveru z prieskumov, ale tú pravú, dlhodobú úprimnú dôveru ľudí, že pod touto značkou nájdu to, čomu môžu veriť a čo ich nebude jednostranne ovplyvňovať pri slobodnej tvorbe názoru.

Žiaľ, nový, sotva týždňový manažment RTVS, už má na konte vážny prešľap a porušenie nestrannosti. Cudný „hlboký“ predklon na jednu stranu, alebo úctivú „službičku“… a nie malú.

V sobotu 6. augusta nový spravodajský televízny okruh :24 odvysielal 60 minútový rozhovor prezidentky Z. Čaputovej so Š. Hríbom z tohtoročného hudobného festivalu Pohoda. Pod názvom Debaty z Pohody. Hodinový rozhovor nielenže odvysielal v premiére, ale ešte aj v dvoch ďalších reprízach popoludní i večer. Celkove 3 hodiny sobotného vysielacieho času a PR hlave štátu.

Moja, a nielen moja, zásadná otázka: Prečo.  

Hlava štátu môže podľa zákona požiadať verejnoprávne médium o vystúpenie v prípade mimoriadnej situácie, živelnej pohromy, prírodnej katastrofy, vyhlásenia vojny, alebo obrany štátu.

Ako do tohto zákonného rámca zapadá uvoľnená debata v teniskách a tričku na hudobnom festivale… súkromnej akcii?

Druhá otázka: Prečo RTVS – keď už bol mediálnym partnerom festivalu – neurobil besedu vo vlastnej réžii a s vlastným, aspoň slušne oblečeným a obutým moderátorom? Prečo do svojho vysielania infiltroval ako moderátora človeka, ktorý je známy jednostranne zafarbenými liberálnymi postojmi? Týmto činom sa značka RTVS stotožnila s ideológiou liberalizmu, čo je hrubé porušenie jej zákonom stanoveného statusu.

V besede si navyše moderátor s prezidentkou tykali, čo je v médiu verejnej služby neprípustné.

Tretia otázka: Prečo RTVS namiesto dvojnásobnej reprízy – čo je pri všetkej úcte obyčajné PR pre hlavu štátu – napríklad nepripravil na vyváženie reláciu s názormi politológov alebo iných politikov na besedu s prezidentkou?

Prešľap vyvolal u mnohých divákov rozčarovanie a spochybnil zmysel programového okruhu RTVS :24. Ak ho nedokážu naplniť zmysluplným obsahom, musia porušovať princípy nestrannosti a ešte to dvakrát reprízovať, tak ten okruh nie je dobre pripravený a treba ho zrušiť. Minimálne do času, kým ho nepostavia na nohy koncepčne, personálne, programovo i technicky.

Hladký štart novej éry RTVS prekazilo hneď na začiatku chybné manažérske rozhodnutie. Škoda.

Nechcem na základe jednej, aj keď vážnej chyby, lámať palicu nad novým vedením RTVS. Ľudia však očakávajú, že verejnoprávne médium odolá politickým tlakom a turbulenciám. Že bude službou a nie „slúžkou“ v predklone, ako v komentári trefne poznamenala G. Rothmayerová. Že sa nebude ako ranená breza knísať z jednej strany na druhú. Že bude pevne stáť a budovať si rešpekt. Že ho bude spravovať profesionálny manažment a profesionálnym spôsobom.

Prvý krok je – nebyť politicky ani ideologicky servilný…

(Status na FB 6. augusta 2022, titulok Slovo)

(Celkovo 121 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter