Strom Laca Novomeského v Martine

Dňa 20. marca 2015 prednášali v Martine členovia Klubu Nového slova a prispievatelia Slova, Bc. Lukáš Perný z Katedry kulturológie FiF UK a Mgr. Jana Sivičeková z Ústavu politických vied SAV. Jana Sivičeková tým zakončila svoj pracovno-výskumný pobyt, ktorý zahŕňal výskum archívnych fondov o davistoch (o Lacovi Novomeskom a Andrejovi Siráckom) v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice. Lukáša Perného pozvali na základe článku „Modernista, ktorých chcel zmeniť slovenské myslenie“, ktorý bol publikovaný v Slove. Všimla si ho pani učiteľka Ing. Lenka Huňorová, ktorá akciu Strom Laca Novomeského zorganizovala spolu so žiakmi Strednej priemyselnej školy v Martine, Novomeského ulica 5/24.

sps_martin_3.jpg

Podujatie sa uskutočnilo vo veľmi zaujímavom čase: jednak išlo o oslavu Svetového dňa poézie (21. marec) a zároveň bolo čiastočné zatmenie Slnka. Vernisáž, ktorá sa konala priamo pod básňami vyzdobeným Stromom Laca Novomeského, navštívil viceprimátor mesta, vedenie školy, miestna televízia a ďalší novinári. Výstavu o živote a diele Laca Novomeského a časopise DAV, dopĺňali Galandove modernistické kresby.

foto-montaz_l._perny.jpg
Hlavnú časť podujatia tvorili prednášky popretkávané poéziou v prednese žiakov. Lukáš Perný poukázal na súčasnú cenzúru mlčania v súvislosti s Novomeského odkazom, ozrejmil pojem avantgardy a moderny ako nového vnímania sveta, prínos Laca Novomeského pre slovenskú kultúru, žurnalistiku, politiku a najmä prínos jeho básní. Podčiarkol  pokrokovosť Laca Novomeského – jeho nestalinistický prístup k ľavici, väznenie kapitalistami, fašistami a aj stalinistami.

Počas prestávky sa účastníci opätovne presunuli k Stromu Laca Novomeského, kde pozorovali vyvrcholenie zatmenia Slnka.
Jana Sivičeková vysvetlila pojmy ľavica, socializmus a kapitalizmus; boj za sociálne práva; cenzúra; oboznámila žiakov so situáciou kapitalizmu v prvej ČSR a príčinou vzniku hnutia davistov. Prečítala niekoľko listov z osobnej korešpondencie Laca Novomeského, ktorú objavila v jeho osobnom fonde a dala žiakom kolovať rukopis Laca Novomeského.

Na záver pani Lenka Huňorová uviedla novú knižnú búdku, ktorú urobil žiak školy; viceprimátor Imrich Žigo do nej priniesol dve knihy o meste Martin. Nainštalujú ju do exteriéru školy a kde bude slúžiť na šírenie vzdelanosti. Aj po ukončení podujatia, počas obeda pokračovala voľná diskusia organizátorov s prednášajúcimi.

02_novomesky_pri_kave.jpgTento report ukončia  slová Laca Novomeského o cieľoch slovenskej kultúry z knihy Zväzky a záväzky:
„Minimálne úspechy sú maximálnymi cieľmi tejto chvíle. Usilujme sa o to, aby všade, kde je to len trocha možné, sa už otvorili školy, kultúrne ustanovizne, prednáškové siene, sály profesionálnych i ochotníckych divadiel a rozprúdila sa publikačná činnosť nie iba novinárska, ale i revuálna a knižná.“

*   *   *


„Na topánke má dieru v diere a pod nohami cesty zlé.
Tak chodí tulák bez kabele od nedele do nedele.
A inak bude. A tá viera palicou je mu v chvíľach zlých.
Svoj slabý krok ňou podopiera a zaháňa psov brechavých.“

Laco Novomeský, Mottá k istému životu (Otvorené okná)

Fotomontáž: https://www.facebook.com/lucasperny?fref=nf&pnref=story

Viac o podujatí: Akcia „Strom Laca Novomeského“: Prvý jarný deň v znamení básní, zatmenia Slnka a posolstiev

(Celkovo 8 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter