Marihuana lieči aj škodí

Dekriminalizáciu marihuany pravicová vládna štvorkoalícia riešiť nebude. Tí, ktorí pre sľuby na túto tému volili Sulíkovu SaS, budú asi sklamaní a opäť zač­nú demonštrovať. Neženú sa však do záhuby? O účinkoch marihuany hovorí riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave MUDr. Ľubomír Okruhlica. Aký je váš názor na dekriminalizáciu marihuany?
Ak ide o to, aby užívatelia, zväčša mladí experimentujúci tínedžeri, pri prvom prichytení políciou neboli trestne stíhaní, považujem to za korektné. Polícia by užívateľov mala iba upozorniť na riziká užívania a nasmerovať ich na odborné psychiatrické vyšetrenie. Takýto prístup je humánnejší ako kriminálne sankcionovanie. S legislatívnou úpravou, ktorá by ho zaručila, by sme boli v mainstreame EÚ. Omnoho problematickejšie je povolenie držby látky na vlastnú potrebu, prípadne limity na počty pre seba pestovaných rastlín. Ak by v dôsledku toho vzrástol počet pravidelných užívateľov marihuany, zväčšila by sa pravdepodobnosť výs­kytu tých, u ktorých sa objavia problémy so závislosťou. Ako lekár nemôžem zastávať stanovisko, aby sa zvyšovalo riziko zdravotných problémov v populácii.

Aká je naša drogová legislatíva v porovnaní so svetom?
Keď porovnáme naše drogové zákonodarstvo s legislatívami iných krajín, je z globálneho pohľadu priemerné. Je však prísnejšie ako vo väčšine členských krajín Európskej únie.

Konopa je liečivá rastlina a zároveň droga. Ako by sme k nej mali pristupovať?
Veľa rastlín má liečivé, aj škodlivé účinky. Konopa – marihuana môže u človeka vyvolať závislosť. Hoci len u menšiny tých, čo ju skúsili. Okrem toho po užití nezriedka spôsobuje nepríjemné stavy úzkosti a desu. Viaceré štúdie dospeli k záveru, že u istej skupiny ľudí môže vyvolať schizofréniu. Pri liečbe niektorých ochorení marihuana zmierňuje nepríjemné príznaky. Ide najmä o astmu, očné ochorenie – glaukóm alebo o zmiernenie vedľajších účinkov onkologickej liečby. Medicínske klinické skúšky však nedokázali, že marihuana pôsobí lepšie ako iné používané lieky. Zato má potenciál vyvolať závislosť, a preto sa jej zavedenie do liečby javí ako menej výhodné. Muselo by sa dokázať, že za ňu v liečbe niektorej choroby neexistuje náhrada.

(Celkovo 2 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter