Kniháreň 2021 – júl

Peter Jaroš: Pasca | Rudolf Belan: Smena. Fenomén slovenskej žurnalistiky – rok 1968 | Wang Yiwei: Čína a Nová hodvábna cesta | Igor Daniš: Trpká domýšľavosť

jaros_pasca.jpgPeter Jaroš: Pasca

Nová kniha poviedok Petra Jaroša Pasca prináša burleskné majstrovské rozprávačstvo autora. Magické obrazy, vybuchujúci ohňostroj fantázie, filozofické a morálne otázky, neočakávané briskné pointy poviedok. A opäť skúma, čo všetko prekáža človeku, aby bol naozaj šťastný… dobro aj zlo, lásku aj nenávisť.
Spisovateľ, čerstvý osemdesiatnik, autor ikonických diel Tisícročná včela, Pacho, hybský zbojník a mnohých ďalších próz, filmových, televíznych a rozhlasových scenárov dal knihe veľavravný podtitul: Neskorý zber. Prináša zvláštnu zmes dojatia, sentimentálností, nostalgie a živelného magmatického rozprávačstva. Ale aj napätia, miestami až detektívneho, pri odklínaní ľudských osudov formou poviedky. Jaroš sa pozerá na ľudské príbehy a osudy nielen s veľkorysou empatiou a žičlivosťou, ale najmä so zdravou skepsou. Lebo skepsa je poznaním, že ľudský svet je v neustálej často až provokujúcej zmene hodnôt. Takéto poznanie je často parodické, ale zároveň aj poetické a ozdravujúce…
Agentúra Signum 2021, 277 strán

 

smena_obalka.jpgRudolf Belan: Smena. Fenomén slovenskej žurnalistiky – rok 1968

Hoci v titulku je akcentovaný rok 1968 – a tomu je venovaná najrozsiahlejšia časť vrátane dokumentov – kniha je takpovediac „životopisom“ celej štyridsaťsedemročnej Smeny. Zachytáva jej príbeh a ľudí, ktorí ho tvorili od jej prvého čísla z 23. mája 1948, vtedy týždenníka, neskôr vychádzala ako obdenník. Od 4. apríla 1953 začala vychádzať ako denník. Napokon od 1. januára 1966 vznikla popri denníku aj Smena na nedeľu.
Mimoriadna situácia nastala v redakcii Smeny po obsadení vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Redaktori Smeny v tieni tankov a v prítomnosti ozbrojených cudzích vojakov však neprestali písať a vydávať noviny.
V Smene vyrástla unikátna novinárska generácia, ktorá priniesla do slovenskej žurnalistiky mnohé zlomové veci, so Smenou spolupracovali viacerí vynikajúci spisovatelia výtvarníci. Smena zanikla v auguste 1995.
Ediposs 2021, 196 strán

kniha_hodvabna_cesta.jpgWang Yiwei: Čína a Nová hodvábna cesta

Autorom knihy Čína a Nová hodvábna cesta je čínsky expert Wang Yiwei, preložili ju Alžbeta Moravčíková a Leopold Moravčík.
Starodávna Hodvábna cesta slúžila celé stáročia ako významná dopravná spojnica siahajúca z Číny až do Európy, prostredníctvom ktorej si národy vymieňali medzi sebou nielen vzácny tovar, ale slúžila aj na výmenu ľudí, kultúr a myšlienok. Čínska ľudová republika sa rozhodla nadviazať na túto tradíciu mierovej spolupráce pomocou rozsiahleho projektu spájajúceho súčasnú Čínu s početnými regiónmi Ázie, Európy, Afriky, ba aj Južnej Ameriky. Tak vznikla Iniciatíva pásma a cesty (Belt and Road Initiative), ktorá (vzhľadom na rozsah a všestrannosť) nemá v terajšom svete obdobu. O význame BRI svedčí aj fakt, že najnovšie aj Západ zvažuje vybudovať v rozličných častiach sveta viacero infraštruktúrnych projektov s cieľom  posilniť vzájomné prepojenie a zároveň zvýšiť svoj geopolitický vplyv na iných kontinentoch.
Perfekt 2021 

igor_danis_trpka_domyslavost.jpgIgor Daniš: Trpká domýšľavosť

Knihu Trpká domýšľavosť tvoria poznámky, postrehy, aforizmy o živote, človeku, vzťahoch a spoločnosti. Márnosť, beznádej, nuda, prázdnota na pozadí búrlivého rozvoja demokracie, slobody a pestrofarebnej konzumnej spoločnosti. Text bol napísaný ešte v polovici 90. rokov. Autor nezaprie náklonnosť k Emilovi Cioranovi, Fernandovi Pessoovi a Samuelovi Beckettovi. Čiastočne publikované časopisecky na začiatku storočia. 
Drewo a srd 2021, 88 strán

(Celkovo 5 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter