Anketa KNIHA 2021

Nominácie 28 – 37 od: Ľuba VÁVROVÁ, Martin KRNO, Alena SEDLÁKOVÁ, Jozef LAPŠANSKÝ, Anna STANČÁKOVÁ, Marta MORAVČÍKOVÁ, Jozef ČERTÍK, Anton JULÉNY, Anna BLAHOVÁ-ŠIKULOVÁ, Oľga ŠKORECOVÁ

Ako aj po iné roky viacerí z účastníkov ankety nenapísali len stručných pár riadkov, ale kratšie či dlhšie recenzie na „svoje“ knihy, reflexie na chvíle s najlepšou knihou. Nominácie či odporúčania ponúkajú nielen prehľad, aké knihy zaujali spolupracovníkov Slova, ale svedčia aj o tom, aké literárne, kultúrne, no aj všeľudské hodnoty vyznávajú a obhajujú. Bolo by škoda, takýto vzácny prieskum osekávať, okliešťovať.

Do ankety prispelo 37 redakciou oslovených respondentiek a respondentov, preto sme sa rozhodli nominácie rozdeliť na viac častí, aby sme záujemcom uľahčili čítanie. Uverejníme ich v plnom znení, len po nevyhnutných úpravách, v poradí, ako boli doručené redakcii. Do úvahy pri hodnotení, však budeme brať len prvé tri knihy (ak je uvedených viac) a s vročením 2021.

Anketa KNIHA 2021Nominácie 1 – 9

Anketa KNIHA 2021Nominácie 10 – 18

Anketa KNIHA 2021Nominácie 19 – 27 

28. ĽUBA VÁVROVÁ, lektorka vzdelávania dospelých
 

vavrova_kniha_1_cesta_kolem_sveta.jpg1. Cesta kolem světa se Zdeňkem Burianem (Katalóg zbierky Galérie Zdeňka Buriana), Spolok Děti Hané 2021

Krásna cesta okolo sveta počas vlaňajších Vianoc. Nielen súborom výtvarných prác, vytvorených za šesťdesiat rokov intenzívnej práce, ale aj ako príklad prepojenia prác výtvarníka s vedou a spoločenskými zmenami. Vývoj človeka založený na paleontologických dôkazoch nás všetkých sprevádzal prvými rokmi v škole. Skvelý zážitok.

2. Jozef Banáš: Som Baťa, dokážem to! (Inšpiratívny román o geniálnom podnikateľovi), Ikar 2021

Aké trefné načasovanie témy „o morálke a etike v podnikaní, o vzťahu k ľuďom, k práci a verejnému majetku“ (z úvodu Jána Holčíka). Je o základoch práce s mládežou, o budovaní závodov, zabezpečovaní bývania pre zamestnancov a mnohom inom zo života Tomáša Baťu. Román Jozefa Banáša s historickými reáliami, so životopisnými prvkami a zameraním na hodnoty, ktorých je v dnešnej spoločnosti stále menej a menej.

3. Karel Gott: Má cesta za štěstím, Karel Gott Agency 2021

Tretia kniha zo skvelých vianočných darčekov. Čakala som, že polovica tejto objemnej knihy budú texty piesní barda československej populárnej hudby. Omyl. Kniha je dokumentom celoživotného diela perfekcionistu a profesionála so zmyslom pre humor. Je svedectvom doby, ľudí, umenia, ale aj charakterov.

29. MARTIN KRNO, novinár
 

1. Miroslav Pekník a kol.: Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita I. a II., VEDA 2021

V poslednom období preferujem odbornú literatúru s historickou tematikou. Preto by som rád vyzdvihol kolektív autorov a osobitne Miroslava Pekníka za to, že sa im podarilo vydať obsiahlu dvojzväzkovú publikáciu Republika Česko-Slovensko s výstižným podtitulom „Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita“, a to aj v súvislosti s usporiadaním viacerých úspešných vedeckých podujatí spätých so 100. výročím vzniku ČSR.

2. Ferdinand Vrábel: Vlastenci a hrdinovia. Slováci v prvom odboji, PRO 2021

Veľmi ma zaujala nová kniha aktívneho spolupracovníka Klubu Nového slova, historika Ferdinanda Vrábela, v ktorej sa skúsený autor venoval českým a slovenským legionárom nielen počas 1. svetovej vojny, ale aj po nej, dokonca i v SNP. Publikáciu vydala Nadácia M. R. Štefánika.

3. Koloman Banšell, Pavol Országh: NAPRED, Národný zábavník mládeže slovenskej, Spoločnosť M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši 2021

Rád by som ocenil trojicu mužov – Antona Baláža, Jána Juráša a Stanislava Vallu – za odvážny a zaslúžený počin, reedíciu almanachu NAPRED z roku 1871. Stalo sa tak pri príležitosti storočnice smrti P. O. Hviezdoslava, ktorý bol spolu so svojím priateľom Kolomanom Banšellom hlavným zostavovateľom tejto, žiaľ, dosiaľ celkom nedocenenej publikácie. Almanach vyšiel znovu po 150 rokoch.

4. Svetozár Krno: Z devínskeho brala na Duklu. Cesta hrdinov SNP, Karpaty-Infopress 2021

Do veľkej miery sa históriou zaoberá aj autor tejto novej reflexívno-turistickej knihy. Skúsený horský cestovateľ, publicista a profesor politológie Svetozár Krno sa po niekoľký raz vydal po hlavnej, červenej turistickej značke, ktorá sa vinie naprieč celým Slovenskom. Svetlo sveta uvidela na sklonku minulého roka ako 16. kniha edície Hory – diaľavy vo vydavateľstve Karpaty-Infopress Bratislava. Hádam mi čitatelia Slova odpustia, že drukujem svojmu bratovi, ale urobil som to poza jeho chrbát. 

30. ALENA SEDLÁKOVÁ, novinárka
 

sila-geografie-v-21-storoci.jpg1. Tim Marshal: Sila geografie v 21. storočí, Premedia 2021

Kniha s podtitulom Desať máp budúcnosti nášho sveta približuje desať regiónov, ktoré budú hlavnými aktérmi globálnej politiky. Prečo? Vďaka svojej geografii a z nej vyplývajúcich predností. Kapitoly sú venované Austrálii, Iránu, Arábii, Spojenému kráľovstvu, Grécku, Turecku, Sahelu, Etiópii, Španielsku a napokon najväčšiemu možnému bojisku sveta – vesmíru. Kniha sa číta takpovediac jedným dychom, je vzrušujúca ako detektívka. Veď napokon je to dobrodružné pátranie a objavovanie. Tim Marshal opisuje prírodné podmienky jednotlivých regiónov, veľmi zrozumiteľne a pútavo vysvetľuje, aký vplyv mali na históriu krajiny, súčasnosť a čo možno logicky očakávať v budúcnosti. Skvele napísaná kniha, z množstva informácií, ktoré ponúka téma, vyberá autor tie podstatné, najvýrečnejšie, presvedčivé a zapamätateľné, neunavuje, ale vedie k poznaniu. To síce väčšinou nie je veľmi optimistické, ale napriek tomu autor nestráca humor. Vďaka nemu je čítanie veľmi stráviteľné. Chystám sa prečítať všetky jeho knihy.

2. Janet Skeslien Charles: Parížska knižnica, Ikar 2021

Román o tom, aké búrlivé udalosti a vzťahy sa môžu odohrávať v takej zdanlivo pokojnej inštitúcii, akou je knižnica. V románe napísanom podľa skutočných udalostí išlo konkrétne o Americkú knižnicu v Paríži a jej vlastenecké aktivity počas druhej svetovej vojny a okupácie Paríža nacistami. Knihovníci sa vtedy postavili nacistickým okupantom a s nasadením života expedovali knihy zajatým vojakom francúzskej armády či svojim čitateľom židovského pôvodu, zbavených ich ľudských práv. Knihami posilňovali vôľu a odhodlanie svojich spoluobčanov neklesnúť v ťažkých dobách na mysli a postaviť sa nepriateľom na odpor. Parížska knižnica však nie je len román o knižnici, ale o ľuďoch s ňou spojených, takže tu nechýba ani láska, priateľstvo, závisť, zrada, tajomstvo.

3. János Zolcer: Gorbačovove tajomstvá, Slovart 2021

Vzrušujúca kniha obyčajného chlapca Jánosa Zolcera z Balogu nad Ipľom o tom, ako sa z obyčajného chlapca Michaila Gorbačova zo severokaukazkej dediny Privoľnoje stal pán Kremľa a štátnik, ktorý zmenil svet. Autor, ktorého životný príbeh je sám o sebe tiež pozoruhodný, lebo sa stal blízkym priateľom Michaila Gorbačova, nás sprevádza najvýznamnejšími udalosťami politikovho života. Detstvo v rodnej dedinke poznačené hladom, štúdiá, stretnutie s budúcou manželkou Raisou, chladné prijatie v brnianskej zbrojovke, afganská vojna, politická kariéra, perestrojka, suchý zákon, Černobyľ, zahraničné cesty a stretnutia s najvýznamnejšími politikmi jeho doby, puč a napokon posledný deň Gorbačovovej vlády a odovzdávanie jadrového kufríka. Udalosti, ktoré si viacerí pamätajú, dostávajú farby a vône, lebo sú podávané z prvej ruky, z pohľadu Michaila Gorbačova, tak, ako ich on vnímal a ako ich sám interpretuje. Sú doplnené mnohými podrobnosťami z osobného života, dozvieme sa veľa o vzťahoch s Raisou, o zvykoch a zákulisí sovietskej i medzinárodnej politiky. Faktograficky nesmierne bohatá kniha, pútavo približujúca ľudský rozmer svetového politika a jeho éru so všetkými plusmi a nedostatkami. 

31. JOZEF LAPŠANSKÝ, publicista
 

lapsansky_kniha_1_pandemia_hoaxov415278.jpg1. Roland Oravský a kol.: Pandémia hoaxov (Lovci šarlatánov), Artis Omnis 2021

Pandémia vírusu SARS-CoV-2 síce nie je matkou hoaxov, ale počas dvoch rokov sa stala výživným podložím konšpirácií a nezriedka aj výslovných bludov. Dvanásť autorov vo svojich štúdiách analyzuje v širších kontextoch informačných chaos, aký pandémia v ostatných dvoch rokoch vyvolala. „Zdravie nás neučí ničomu; všetkému nás priučí až choroba,“ napísal vo svojich juveníliách Osobne a neosobne Alexander Matuška netušiac, akú jasnozrivú a nadčasovú platnosť jeho briskný aforizmus nadobudne. Svedectvá o fatálnych zlyhaniach či prešľapoch autorít sa v tejto knihe nečítajú príjemne, lebo strhávajú vetchý pláštik ľudskej bohorovnosti a odhaľujú bezradnú zúfalosť suverénov plantajúcich sa v masmediálnom časopriestore…

2. Arne Dahl: Lovec, Grada 2020

Škandinávske detektívky už dlhý čas obsadzujú čelo pomyselného peletónu čitateľského záujmu i preferencií. A Arne Dahl sa teší povesti jedného z najznamenitejších autorov v žánri kriminalistickej literatúry. Román Lovec nie je iba detektívkou, koncízne stvárnené postupy vyšetrovania sú dômyselne poprepájané s mysterióznosťou severského prostredia, originálnou kresbou charakterov, magickou zápletkou, v ktorej dokonca práve na vyšetrovateľa padne ťažko odvrátiteľný tieň podozrenia… Autor má vytríbený štýl, neklesá do prvoplánových rešerší z vyšetrovacích spisov. Nenúti čitateľa, aby sa jedným dúškom prepracoval k rozuzleniu, hoci forma kapitol, denníkových záznamov, k takému tempu pobáda. Dej Dahlovej detektívky sa najlepšie vníma po kúskoch – skvelých epizódach napínavého príbehu.

3. Jiří Suchý: Klaun to zkouší znovu, Galén 2021

„Co je to smrt? Zatímco křesťanovi opustí duše tělesnou schránku, ateistovi selžou orgány, ale výsledek je v podstatě stejný. Oba přestanou být živými…“ Zdanlivý bonmot Maestra principála pražského legendárneho Semaforu. Jiří Suchý však svojou iskrivou bystroumnosťou nechce zaujať či povrchne zabávať. Kniha Klaun to zkouší znovu mieri k najhlbším podstatám človečím. Nie je to kresťanská konverzia a už vonkoncom nie teologizovanie. Múdry muž, umelec, mysliteľ, dramatik, herec a spisovateľ vydáva v tejto knihe esejí ovocie svojich úctyhodných letokruhov, vrások i šedín. Jiří Suchý si práve v spirituálnej téme a dimenzii uchováva noblesu, ktorá ho zaraďuje medzi aristokratov umenia i literatúry.

32. ANNA STANČÁKOVÁ, novinárka
 

stancakova_kniha_1_kosice-na-kazdy-den415189.jpg1. Milan Kolcun: Košice na každý deň (366 tipov na použitie mesta), vlastný náklad autora 2021

Moju pozornosť si v minulom roku získali knihy, ktoré možno nie sú z kategórie „veľkej“ literatúry, ale veľmi ma potešili. Patrí medzi ne knižka Košice na každý deň od autora Milana Kolcuna. Je to vlastne sprievodca mestom a udalosťami, ktoré sa viažu ku každému dňu v roku. Prejdete sa s ňou napríklad po Hlavnej ulici, pripomeniete si vznik železiarní, zaspomínate na osobnosti, ktoré zviditeľnili Košice vo svete. Presne ako vraví autor knihy, je to 366 tipov na použitie mesta. Myslím si, že takúto knižku možno Košiciam len závidieť a zaslúžilo by si ju asi každé mesto na Slovensku 

2. Adam Kay: Bude to bolieť, Aktuell 2020

Knižka britského spisovateľa a bývalého lekára je zaujímavým pohľadom na zdravotný systém vo Veľkej Británii. Formou denníka s nadhľadom, humorom, ale i pokorou približuje prácu lekárov, zdravotníkov a ich vzťah k pacientom.

3. Peter Nagy pre deti, Ikar 2021

Zaujala ma aj knižka pre deti od Petra Nagya. Keďže ide o knihu známeho speváka a tiež východniara s krásnymi ilustráciami od Zuzany Smatanovej, nemohla som jej v kníhkupectve odolať. Bude pre moje budúce vnúčatá. 

33. MARTA MORAVČÍKOVÁ, novinárka, publicistka
 

Ťažko i ľahko. 

zaleta_tohtorocne_slnko_vam_uz_nezasvieti.jpg1. Ťažko i ľahko. Tak sa čítal román-epos, ktorý u mňa v roku 2021 čitateľsky vyhral. Ťažko preto, čo všetko nepochybne nielen vo mne, ale v mnohých čitateľoch svojou témou vyvolal a ľahko, pretože je napísaný s takou autorskou bravúrou, že sa mu v literárnej i „literárnej“ tvorbe (často skôr v balaste vyrátanom na efekt) roka 2021 v mojich očiach nijaký iný nevyrovná. Je to skvostný epos Michala Záletu Tohoročné slnko vás už nezahreje, IRIS 2021. Román o mame a synovi, o mame a deťoch, o mame a otcovi, o mnohých mamách, deťoch a otcoch, o ich radostnom i krutom údele zároveň, román o každom z nás. Ako som na adresu tohto až sebaspytujúceho diela napísala na inom mieste, „Tohoročné slnko vás už nezahreje je román, ktorého autorom je nielen vzdelaný spisovateľ, ale aj vzdelaný filozof, ktorý umožňuje pochopiť podstatu sveta a života každému bez toho, aby pritom musel listovať filozofickým slovníkom. Okrem rozprávačského majstrovstva to umožňujú Záletove mimoriadne pozorovacie schopnosti a zriedkavá schopnosť pretaviť vekmi a múdrymi hlavami nazhromaždenú filozofiu do reči, ktorej rozumie každý. A okrem precíznej kompozície zvýrazňuje príťažlivosť románu skvostný autorov jazyk. Starostlivo vyberané, ako na lekárnických váhach vážené slová, aby nielen presne a zrozumiteľne zaznela myšlienka, ale aby skvostne zaznela aj slovenčina. Okrem pocty mame a cez ňu manželke, mame svojich dcér, otcovi, súrodencom, rodisku a ľuďom v ňom, ktorí formovali autorov život, je to v tomto zmysle aj pocta čitateľom, ktorých považuje za hodných čítať text obohacujúci nielen obsahom, ale aj formou.“

2. Podobne ťažko a zároveň ľahko sa čítala kniha-rozhovor Gabriely Rothmayerovej s Petrom Colotkom, bývalým vysokoškolským učiteľom, politikom, diplomatom, veľvyslancom, predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky, predsedom Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky Z archívu mojej pamäti. Nedokončené rozhovory s Petrom Colotkom, CCW, 2021. S človekom, ktorý, nech si už o ňom vtedy i teraz myslel, kto chcel, čo chcel – a chce, sa usiloval, ako z debát s autorkou vyplynulo, predovšetkým vzdelať. A tvrdo, i s lopatou, si na to zarábal. Nie však, aby si diplom kúpil, ale aby mal možnosť zaslúžiť si ten vlastnými vedomosťami podložený certifikát tým, čo sa naučil a čo potom odovzdával ďalej. Ťažko sa tie rozhovory čítali nielen preto, čo Peter Colotka prežil, ale aj preto, že sme to my, jeho súčasníci, v istom úseku jeho života prežívali tiež. Mnohí dramatickejšie ako on, mnohí ho spolu s jeho spolupolitikmi vnímali ako nutné zlo, mnohí takmer nevnímali. Gabriela Rothmayerová však jedným i druhým otvorila dvere nielen do trinástej komnaty svojho dialógového partnera, ale aj do trinástej komnaty politiky v bývalom Československu. Jej ľahko sa čítajúci dialóg s politikom, ktorého prevrat strhol z pozície na špici celkom nadol, síce nebolo možné dokončiť, no odpoveď na základnú, hoci nevyslovenú, ale existujúcu otázku – ako možno (či ako sa má…) žiť po páde z vrcholu, z neho vyplýva pomerne jednoznačne: napriek všetkým kopancom, ústrkom a osočovaniu – zo svojej cesty neuhnúť. Uhnúť by znamenalo spreneveriť sa vlastnému životu. A v tom mu bola Gabriela Rothmayerová rovnocennou partnerkou ako autorka i ako človek.

3. Neľahko, pretože má 750 strán, na ktorých je umiestnených vyše 850 reprodukcií výtvarných prác, preto to „neľahko“ treba vnímať s úsmevom. A ľahko, ak je človek fanúšikom výtvarného umenia a v diele-dokumente od Jiřího Oliča a Leva Pavluchu sa môže zoznámiť s komplexnou tvorbou významného českého a v istej etape svojho života (i smrti) aj československého výtvarníka Josefa Ladu. Pri čítaní monografie nazvanej lakonicky LADA Slovart, Praha 2008, 2016, 2021, ktorá vyšla v roku 2021 už v treťom vydaní, najmä však pri jej pozeraní, sa ľahko uverí nielen tomu, čo o Ladovom diele povedal Pablo Picasso, teda, že je to najlepší český maliar, ale takmer sa s tým stotožní. Rovnako ako s hodnotením českého maliara a teoretika Emila Fillu, že „Ladove básnicky videné maľby sú nášmu srdcu vždy potrebné a volajúce na všetky deti a obzvlášť na nás dospelých po pohode zraku, pohode duše a po odvahe priznať sa ku kráse života a kráse diela“.

3 a. A keby sa Lada vzhľadom na to tretie vydanie a na to, že je to česká kniha, nehodil, tak ma veľmi potešil 9. diel encyklopédie Beliana. Je tiež ťažký, ale hľadá a číta sa v ňom ľahko, aj keď, rovnako ako Lada, páchne chémiou, kvôli ktorej hygienici odporúčajú v našich množstvom umelín presiaknutých bytoch často vetrať :-). 

34. JOZEF ČERTÍK, novinár, básnik, literárny recenzent
 

Celý svoj profesionálny život som sa venoval literatúre (poézii, próze, románom). Od roku 1976 – 1981 ako redaktor Literárnej redakcie Čs. rozhlasu v Bratislave, potom ako redaktor pôvodnej tvorby v nakladateľstve Smena, a napokon (1990 – 2007) opäť ako redaktor v Slovenskom rozhlase. A to aj napriek (ale aj vďaka) tomu, že som vyštudoval na Univerzite Komenského odbor žurnalistika, špecializácia: rozhlasová žurnalistika.

Napriek tomu do ankety Kniha roka nevyberám ani knižku poézie, ani knižku prózy, ale tri knihy literatúry faktu bez označenia poradia dôležitosti (zvýraznenie redakcia) v tomto chronologickom poradí.

Oľga Gáfriková (zost.), spolupráca Emil Polák: Leopold Podstupka – povolaním šéfredaktor, CCW – Klub Nového slova 2020.

Zostavovatelia zvolili náročnú formu antológie, v ktorej nám Podstupkovi súčasníci, žurnalisti, spisovatelia, právnici a politici približujú Leopolda Podstupku spomienkovými portrétmi. Podarilo sa im sprítomniť viac ako desaťročie slovenskej žurnalistiky metódou časť za celok cez osobnosť L. Podstupku a týždenník Nové slovo. Od jeho obnovenia v roku 1968 uplynulo už viac ako pol storočie, od „Nežnej“ roku 1989 uplynulo už tridsaťdva rokov, a tak už na základe sociálnych faktov možno porovnávať tieto dve obdobia v našich dejinách bez odióznej metódy „čiernych dier“, a nielen v oblasti žurnalistiky.

Emil Polák: Ako sme (ne)robili perestrojku. Z diára šéfredaktora 1987 – 1989, CCW – Klub Nového  slova 2020

Redaktor Emil Polák prevzal šéfredaktorstvo Nového slovo v roku 1985 po Leopoldovi Podstupkovi, ktorý bol odvolaný. Polákova kniha s podtitulom z Diára šéfredaktora 1987 – 1989 prináša denníkové zápisy z posledných troch rokov obdobia „perestrojky“. Zápisy sú nepriamo komentované citátmi osobností (Válek, Novomeský, Sartre, Cicero a i.) a spätne doplnené aj krátkym bibliografickým zoznamom niektorých autorov s názvami ich článkov, vždy po jednotlivých mesiacoch. Napríklad: Stručne o Paríži – s Ľ. Feldekom. Zhováral sa Dušan Slobodník In. Nové slovo č. 8/ 26. 2. 1987.

Je to cenná kniha pre štúdium politických i kultúrnych dejín v období prestavby. Autor do nej zahrnul aj súčasné názory niektorých historikov a pamätníkov na toto obdobie. Výstižne charakterizoval Polákovu knihu novinár a spisovateľ Ľuboš Jurík: „Emil Polák prispel svojimi denníkovými poznámkami k hlbšiemu a pravdivému pochopeniu zložitého procesu konca osemdesiatych rokov nielen vo vtedajšej žurnalistike, ale aj v politike a spoločnosti vôbec.“ (SP 7 – 8/ 2021)

colotka_0.jpgGabriela Rothmayerová: Z archívu mojej pamäti. Nedokončené rozhovory s Petrom Colotkom, CCW 2021

Kniha Z archívu mojej pamäti má vročenie 2021, takže aj formálne spĺňa prvý predpoklad na udelenie titulu Kniha roka (zvýraznenie redakcia). Som v rozpakoch, keď mám z týchto troch kníh určiť Knihu roka, pretože vychádzajú zo spoločného základu: politických a kultúrnych dejín Slovenska z rokov 1968 – 1989, pravdaže, s presahmi pred i po týchto dátumoch. Kniha G. Rothmaerovej akoby tvorila osobnostný aj historický rámec prvých dvoch kníh, dotvára ho životným príbehom právnika a politika, predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky P. Colotku (1925 – 2019), ktorý bol aktívnym prvých povojnových dní, zlomového obdobia 1968/69, ale aj 1989/90. Prednosťou jej knihy je dialogickosť, a teda konkrétnosť spomienkového príbehu Colotku od útleho detstva, cez dospievanie, štúdiá, politickú kariéru až po dôchodkový vek. 

35. ANTON JULÉNY, poľnohospodársky inžinier
 

banas_bata.jpg1. Vynikajúco napísaná kniha Jozefa Banáša Som Baťa, dokážem to!, Ikar 2021, zaujme čitateľa od prvých riadkov až do konca. U mňa, ako odchovanca „Baťovej školy práce“ (1954 – 1959) priam konfrontuje zo šiestimi rokmi, ktoré som prežil v Zlíne, neskôr Gottwaldove.

Autor sa prezentuje ako dokonalý znalec pomerov či na Valašsku, vo Viedni alebo v Amerike a na miestach, ktoré Tomáš Baťa navštívil. Inšpirujúco predstavuje životný príbeh jedného z najväčších podnikateľov dvadsiateho storočia. Predstavuje človeka, ktorý dokáže získať pre svoje revolučné myšlienky spolupracovníkov v snahe slúžiť pre dobro spoločnosti. Založil svoju životnú filozofiu na stanovení veľkých, maximálnych cieľoch, ktorým podriadil svoj život, čo požadoval nekompromisne nielen od seba, ale aj od svojich spolupracovníkov.

Kniha nezaťažuje čitateľa množstvom faktografie, ale autor majstrovsky prechádza celým obdobím života Tomáša Baťu a jeho rodiny. Predstavuje ho ako predobraz vizionárskeho podnikateľa, ktorého podnikateľské myslenie môže byť príkladom pre súčasnú spoločnosť.

36. ANNA BLAHOVÁ-ŠIKULOVÁ, prekladateľka, redaktorka
 

dan_macacia_stopa.jpg1. Dominik Dán: Mačacia stopa, Slovart 2021

Prečo by ten najčítanejší a najpredávanejší nemohol byť aj najlepší? Teda, aspoň podľa mňa… Pôvodne som Dominika Dána chcela mať v tejto ankete preto, lebo je to jednoducho dobrý prozaik, má razantné, úderné vety, obohacuje náš jazyk o celú jednu vrstvu lexiky, áno, je expresívny, ako inak, veď náš spoločenský život je ustavične na pokraji kriminality, samo prostredie kriminalistiky je krajná oblasť nášho života. Ale aj preto, lebo autor sa nikdy neocitne v nijakom hodnotení literárnych porôt. A teraz sa tu ocitol aj ako aktualita, akurát to tak vyšlo – násilné správanie mladistvých je jednou z motivickej línie tejto knižky (dnes aktuálny „politický“ problém šikany v Miloslavove). Aj v jeho knižke je mačacia stopa, stopa o týraní zvierat i mladistvých, falošná, lebo problém je niekde inde… Žánrovosť sa u nás raz podceňuje a raz preceňuje, a hoci žánrovo patrí D. Dán do žánru kriminálneho románu, podáva nám vernejší obraz nášho spoločenského života za celé desaťročia než román spoločenský. Už tým, že veci pomenúva presne (žáner ho nepustí), nepodáva nám tento obraz falošne, ale pravdivo, nemusí veľa domýšľať, len spracovať ako prozaik. A to mu ide.

2. Scott Ellsworth: Svet pod ich nohami, Slovenský spisovateľ 2021

Toľko poézie ako v ságe o prežití a neuveriteľnej ľudskej schopnosti vzdorovať prírode (kniha je víťazom National Outdoor Book Award 2020, preložila ju Katarína Jusková) som nenašla v nijakom súčasnom spoločenskom románe. Jej novátorstvo v literatúre s témou horolezectva spočíva v zasadení jednotlivých príbehov známych európskych a amerických horolezcov do historického rámca pohnutých dvadsiatych a tridsiatych rokov 19. storočia v Európe, ale aj v Ázii. Zaujme najmä dôraz na ľudský a kultúrny potenciál človeka v zápase s krutými podmienkami, keď si namiesto dnešných satelitných telefónov, moderných kyslíkových prístrojov a podobných vymožeností horolezci nosia pri sebe ošúchané knižočky s klasickými dielami anglosaskej literatúry a čítajú ich po nociach na vetrom bičovaných úbočiach himalájskych velikánov. Nechýbajú tu ani dobrodružstvá menej známych osamelých excentrikov ako Angličana Maurica Wilsona, ktorý sa, nehľadiac na nebezpečenstvo, vyberá sám ako prst na Mount Everest (v duchu hlavnej postavy svetoznámeho románu Jamesa Hiltona Stratený obzor). Osudy jednotlivých členov anglických, amerických a nemeckých tímov, ktorí ako prví zliezli najvyššie vrcholy sveta vrátane Mount Everestu a smrteľne nebezpečnej Ká-dvojky, sú napínavými príbehmi o živote obyčajného smrteľníka v zápase s prírodnými živlami, kde majú často mizivé šance, no vpred ich ženie aj duchovný zážitok, nielen fyzický výkon.

Primyslime si k tomu výborný preklad renomovanej prekladateľky K. Juskovej, viacnásobnej laureátky Ceny J. Hollého, ktorá v horolezectve a aj v preklade próz s touto témou našla svoje zaľúbenie a príbeh podala v krásnej slovenčine, terminologicky prepracovane.

3. Katarína Škorupová: Anča z Pomaranča a záchrana ranča, Slovart 2021

Katarína Škorupová sa už raz ocitla v tejto ankete vďaka mojej maličkosti – prvýkrát som ju mala možnosť spomenúť v súvislosti s knižkou Anča z Pomaranča (2017). Medzitým jej vyšlo ďalšie pokračovanie série Anča z Pomaranča a tajomný neznámy (2019) a do tretice nás potešila pokračovaním o záchrane ranča.

Škorupová píše o obyčajných veciach, o reálnom živote, vie rozprávať aj rozprávky, ale i reálne zážitky, takmer retro príbehy, aj rýmované, jej vety majú rytmus, znejú, spievajú (v jej textoch sa aj naozaj spieva). Nevedia ma nadchnúť prózy, ktoré nám zdôrazňujú rozbitosť nášho sveta, rozloženie tradičných hodnôt, devalvovanie alebo absenciu citov či duchovna s takým pátosom, akoby objavili Ameriku, hoci to všetci vieme, čo žijeme doma, na malom rozbitom Slovensku, ale aj v širšom európskom či svetovom meradle. Aj preto uprednostňujem knižky, ktoré nám pomáhajú žiť, vracajú nás k tradičnej rodine, spoznávame v nich výsek z reality, ktorá nám je blízka, reálny a fantazijný svet je v nich prirodzene prepojený, výmysly a imaginácia splývajú. Autorkin svet je taký presvedčivý, že sa s ním vie stotožniť aj ilustrátor a miestami ho dorozpráva. Neprekvapí preto, že sa v trilógii vymenil ilustrátor (túto knihu ilustrovala Marta Matus), bežný čitateľ si to ani nevšimne, len keď zbadá iné meno. Napokon, táto knižka, vlastne celá trilógia je aj o tom, aké dôležité, veľavravné sú mená, aj tie svedčia o hravosti autorky, o jej celkom obyčajnej spisovateľskej i rodičovskej radosti. 

37. OĽGA ŠKORECOVÁ, novinárka
 

skorecova_kniha_1_umenie_pretekat_v_dazdi.jpg1. Garth Stein: Umenie pretekať v daždi, Ikar 2021

Všetci milovníci psov sme presvedčení o ich výnimočných schopnostiach. Aj literatúra poskytuje o tom početné viac či menej vydarené príklady. Neprekonateľná je Zdena Frýbová a jej havkáči, ktorí celkom ľudsky a veľmi vtipným spôsobom komentujú dianie vo „svojej“ rodine (Robin, Robin druhý a jeho rodina) i spoločensko-politické dianie (Malinkatý kretén). Aj mne sa neraz zdalo, že naši psi Džery a Dodko už-už prehovoria… Žiaľ, nestalo sa.

Po nedávnej Psej duši (W. Bruce Cameron) a Gumpovi, psovi, ktorý naučil ľudí žiť (Filip Rožek) obsahuje psí pohľad na svet aj knižka Gartha Steina Umenie pretekať v daždi. U nás vyšla takmer pred desiatimi rokmi vo vydavateľstve Tatran a vzhľadom na úspech sfilmovaného príbehu psa Enza a jeho majiteľa, automobilového pretekára Dennyho Swifta, ju vlani vydal Ikar. 

Múdra knižka – o peripetiách, víťazstvách a prehrách nielen na pretekárskej dráhe, ale aj v osobnom živote (ochorenie a smrť jeho mladej manželky, následný pokus svokrovcov o zverenie vnučky do ich starostlivosti, účelové nepravdivé obvinenie Dennyho zo sexuálneho obťažovania, pracovné problémy…) Niekoľkoročné spolužitie Enza s Dennym a jeho rodinou (od šteniatka po odchod do psieho neba) potvrdzujú, že existencia psov v ľudskom živote a ich priateľstvo má svoj význam a hlboký zmysel. Pre niektorých čitateľov môže byť okrem samotného deja zaujímavé napríklad aj spoznanie zákulisia automobilových pretekov. V každom prípade majte poruke na konci príbehu vreckovku… 

2. Pavol Országh Hviezdoslav: Ežo a Gábor Vlkolinský/Zuzanka Hraškovie, Perfekt 2021

Dva eposy a jedna balada Ežo a Gábor Vlkolinský/Zuzanka Hraškovie – počin vydavateľstva Perfekt. Tri silné príbehy, tri sociálne i osobné drámy, vydané pri príležitosti stého výročia úmrtia jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov Pavla Országha Hviezdoslava. Povinné stredoškolské čítanie, ktoré po rokoch, cez optiku životných skúseností, hodnotím celkom inak ako v puberte. Hviezdoslav sa ukazuje ako znalec medziľudských vzťahov, ktoré patria k najťažším a najkomplikovanejším veciam v živote. Osobitne v časoch zásadných spoločenských zmien. Všetci poznáme príbeh Eža, ktorého matka, hrdá zemianka, odvrhne, pretože sa oženil s dievčaťom „z ľudu“. Zmieri ich až náhodné stretnutie s chlapčekom, ktorý je jej vnukom. Gábor, ktorého matka a neskôr i otec podľahnú alkoholu, má okrem zanedbaného gazdovstva taktiež vzťahové problémy súvisiace s odlišným životom a hodnotami dvoch vtedajších spoločenských vrstiev – zemanmi a sedliakmi, ústiace dokonca do samovražedného pokusu… Do tretice sirota Zuzanka, ktorú macocha týra fyzicky i psychicky, posmieva sa jej nevlastný brat, pričom otec túto situáciu podceňuje a pochopenie nachádza len u tety. „Vyslobodenie“ príde v podobe nešťastnej náhody, pri ktorej dievčatko zahynie. Problémy spred 200 rokov, a stále sú aktuálne…

Jazyk z prelomu 19. a 20. storočia, ktorý Hviezdoslav používal a ozvláštnil ho aj viacerými básnickými prvkami, bol vždy výzvou na prečítanie a pochopenie jeho diel (spomínate si na Krvavé sonety?) Keďže posledné desaťročie som sa profesionálne venovala otázkam starostlivosti o spisovný slovenský jazyk a jeho používanie vo verejnej sfére, oceňujem ako osobitný bonus pre čitateľa uverejnený slovník archaických a básnických výrazov.

3. Jozef Banáš, Som Baťa, dokážem to!, Ikar 2021

Životopisné príbehy výnimočných osôb, či už historických alebo súčasných, sú podľa môjho názoru vždy dobrou voľbou. Nie je to inak ani v prípade jedného z najvýznamnejších podnikateľov, „kráľa obuvi“. Jeho štvorhláskové priezvisko nesie ním založené obuvnícke impérium, ktorého výrobky pozná celý svet: BAŤA.

Viera Tomáša Baťu v seba samého, jeho vytrvalosť, nadšenie, zvedavosť, odhodlanie, ochota vzdelávať sa, schopnosť motivovať a viesť ľudí boli základnými črtami jeho manažérskych schopností a uskutočňovania vízií, založených na poznatkoch z fungovania princípov ekonomiky a trhu. Boli neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Sú zhmotnené v jeho novátorskom systéme riadenia, v dôraze na kvalitu výroby, v zavedenom dômyselnom systéme odmeňovania a vzdelávania zamestnancov a starostlivosti o nich a ich rodiny. Povestné sú jeho desatorá, o ktorých som doposiaľ nevedela. Napríklad Desatoro, ako získať nezávislosť? Ako sa správať k ľuďom? Ako sa stať vzorom pre druhých? Ako zvíťaziť sám nad sebou? Ako získať duševnú silu? Desatoro úspešného obchodníka a predajcu….

Tomáš Baťa bol mužom výnimočných kvalít. Obklopoval sa odborníkmi. Nebál sa kritiky, vedel sa z nej poučiť. Učil sa aj od konkurencie. Ťažkosti premieňal na príležitosti. Bol workoholikom, ale veľký dôraz kládol na rodinný život. Dokázal myslieť na blaho komunity, v ktorej žil. Niekoľko rokov bol starostom Zlína… A hoci tragicky zahynul v roku 1932 ako 56-ročný, jeho myšlienky a spôsoby riadenia, a to aj riadenia spoločnosti, sú aktuálne dodnes. Napríklad: „Najvznešenejšou úlohou vedúcich osobností krajiny a štátu je prebudiť a uvoľniť životné sily obyvateľstva a riadiť tieto sily tak, aby pomáhali sebe a štátu na ceste k blahobytu… nebudujeme to najdôležitejšie, čo štát potrebuje: silného a sebavedomého občana.“

Kniha Jozefa Banáša Som Baťa, dokážem! to je zaujímavé čítanie o inšpiratívnom človeku obohatené dobovými fotografiami. 

(Celkovo 13 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter