Vlastenci alebo farizeji?

Hľa, čo chceli oľanovci zlikividovať súbežne so zákazom nedeľného predaja

PRÍBEHY Z DOMU SMRTI [3.]

Púť do osudov židovských predkov: Kati a ich obete, Osvienčim/Auschwitz, Arminov príbeh

Za hrsť drobných…

V budúcnosti čaká umelú inteligenciu neľahká úloha. Presvedčiť nás, akého sme pohlavia.

Citáty

Pre nerovnosť, ktorá bola umelo vytvorená pri transformácii v postsocialistických spoločnostiach, neexistuje rozumné ospravedlnenie.

Oskar Krejčí

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

asa kns chce nov1

Pozvánka na prezentáciu knihy Che

Hostia: ĽUBOŠ BLAHA, autor, LADISLAV KAMENICKÝ, autor ilustrácií, ROMAN MICHELKO, vydavateľ
Inštitút ASA, 11. decembra 2023

mikulklob23 640

Ako to vidí…

… náš spolupracovník, známy karikaturista

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525